Riskin Erken Saptanması Komitesi

 

 

KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI

  • Risk yönetim sistemlerinin etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçirir, gerektiğinde günceller.
  • Her faaliyet yılı içinde en az dört kez olmak üzere toplantı takvimini belirler.
  • Yıl içindeki faaliyetlere göre toplantı sıklığını değiştirebilir. Takvim değişiklikleri, ilgili ek ve bilgilendirme metni ile birlikte yeterli süre öncesinden komite üyeleriyle paylaşılır.
  • Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Komite Başkanı’nın önerisi üzerine olağanüstü toplantı çağrısında bulunabilir.
  • Komite kararları oy birliği ile alınır.
  • Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. İlgili bilgi ve raporları gerekli gördüğü sıklıkta Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu’nun talepleri saklıdır.