Vizyon

Şirket’in Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri

Doğuş Otomotiv, 2019 yılında da stratejisini gözeterek, karlılık seviyesi ile pazar payını dengelemeye özen göstermiştir. Şirket, teknolojideki gelişmelerin belirgin bir şekilde yer aldığı ve global olarak hızla dijitalleşen otomotiv sektöründe, hizmet kalitesini artırmak ve iş süreçlerini güçlendirmek amacıyla gerekli gördüğü dijital dönüşümü şirketin öncelikleri arasında değerlendirmektedir. Bu nedenle, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden, 2017 yılında Dijital Dönüşüm Departmanı oluşturulmuş ve CDO – Chief Digital Officer atamasıyla önemli bir adım atılmıştır. Bu kapsamda, Boston Consulting Group (BCG) firması ile 2018 yılında çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma kanalıyla, Doğuş Otomotiv’in kritik iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, böylece gelişim alanlarının tespit edilmesi ve değer akım şemalarıyla, dijitalleşme başta olmak üzere, önceliklerimizin daha da iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Sonuç olarak önümüzdeki dönemde de, Şirket’in vizyon ve misyonu doğrultusunda maliyet yönetimimizi güçlendirmek, dijital dönüşümü mümkün olan tüm iş süreçlerinde uygulamak, “taraftar müşteri” yaratmak ve tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için sürdürülebilir bir şekilde gelişen, verimli bir Şirket olmak hedefimizdir.

Vizyonumuz:

Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sunmaktır.

Misyonumuz:

Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründe müşteri odaklılık prensibi üzerinde çalışan, sektörünü iyi tanıyan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, güvenilir, otomotiv değer zinciri alanlarında verimli ve kârlı hizmet sunmayı hedefleyen bir otomotiv şirketidir.

Stratejimiz:

Şirketimizin stratejileri, aşağıdaki hedefler üzerine kurulmuştur:

BÜYÜK OL - YAKIN OL - YARATICI OL

BÜYÜK OL diyerek; Doğuş Otomotiv’in Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda değer zinciri alanlarında; sistematik, verimli ve kârlı genişlemesini ve insan gücü kariyer gelişimini,

YAKIN OL diyerek; Başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini anlayıp, onlarla olan ilişkilerimizi en hızlı şekilde beklentilerinin üzerinde mükemmel bir seviyeye taşımayı; operasyonel mükemmelliğe ulaşmayı sağlayacak önlemlerin alınması için etkin sistemlerin kurulmasını ve bu şekilde, finansal ve operasyonel durumunun çok yakından izlenip analiz edilmesini,

YARATICI OL diyerek; Ürün geliştirme, müşteri hizmeti, iş konsepti açısından katılımcı bir anlayışla sürekli olarak yeniliklerle pazarda farklılık ve rekabet avantajı yaratmayı; süreç iyileştirmeleri için katılımcılık ve ekip çalışması ile işleri “daha yalın, daha hızlı, daha hesaplı” yapacak önlemleri ve yöntemleri geliştirmeyi temel kurumsal stratejilerimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.

Doğuş Otomotiv, stratejik planları doğrultusunda, kurulduğu günden bu yana sektördeki konumunu güçlendirmeye, Yetkili Satıcı ve Servis ağının oluşturulup genişletilmesine ve temsilcisi olduğu markaların yurt içinde bilinirliğini ve imajını artırmaya önem vermektedir. Şirket, 2004 yılındaki halka açılma sonrası, bünyesindeki markaların ithalatçısı ve distribütörü olmasının yanı sıra; iş modelinde yer alan diğer ana ve yardımcı faaliyetlerin gelişimine ve performansına hem yerel hem global bakış açısıyla odaklanarak stratejisini geliştirmiştir.

Şirketimizin sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme stratejisine dayanarak, çalışanlarımızla ve diğer paydaşlarımızla sinerji içerisinde, inovasyon ve teknolojiyi kullanarak geliştireceğimiz yeni uygulamaları sektörde ilkler arasında hayata geçiren kurum olmayı hedefliyoruz. Buna istinaden, ana ve yardımcı faaliyet kollarımızla ve hizmetlerimizle kaliteyi sürekli artırmak için yeni projeler üzerinde çalışmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Ayrıca, 20 yılı aşkın sürede kazanılan birikim ve deneyimlerimizle, yeni fırsatları değerlendirerek elde ettiğimiz başarılardan güç alarak ilerlemeyi arzu ediyoruz.

Doğuş Otomotiv’in uzun vadeli başarısının, ancak paydaşlarımızın yüksek memnuniyeti ile sürdürülmesinin mümkün olacağının bilincinde olarak, stratejimizi dört alan üzerine inşa ettik:

Müşteri Memnuniyetinin Bir Adım Ötesi: Taraftar Müşteri Yaratmak!

Ödün vermediğimiz müşteri memnuniyeti odaklı dinamik ve yakın hizmet anlayışımızla stratejimiz, müşterilerimize değerli olduklarını hissettirip, her türlü istek ve ihtiyaçlarına en üst düzeyde ilgi göstererek, kaliteli ve yaratıcı hizmet sunmaktır.

●Müşteri yaşam evresinin her noktasında markalarımıza destek veren Değer ve İlgi Merkezi (DİM) birimi Kasım 2014’te faaliyete geçmiştir.

● Önümüzdeki dönemde, “Connectivity” ile müşterilerimiz için her noktada bağlı ve ulaşılabilir olmak ve iletişim kurduğumuz her durumda taleplerine hızlı ve yaratıcı çözümler üretmek üzerine çalışılacaktır.

● Dijital deneyimi müşteriler ile buluşturan sanal showroom konseptiyle, süregelen “mağaza” kültürünün geleceğini temsil eden “Audi City”lerde, araçları birebir boyutlarında görüntüleyebilen dev LED ekranlar ile tüm Audi modellerinin sanal versiyonları sergilenebilmektedir.

Verimlilik Artırarak Operasyonel Mükemmelliğe Ulaşmak!

Doğuş Otomotiv, 12 uluslararası markanın satış, servis ve yedek parça hizmetleri konusunda, 510’un üzerinde müşteri buluşma noktasıyla, Türkiye’nin lider otomotiv ithalatçısı ve distribütörü olarak faaliyetlerini optimum kârlılıkla sürdürmeyi hedeflemektedir.

● Doğuş Otomotiv ve tüm Yetkili Satıcı/Servisleri tarafından kullanılan, üretici firma ve tedarikçileri de dahil ederek otomotiv süreçlerine değer katan internet tabanlı ve mobil cihazlarda kullanılan “Turkuaz” yazılımımız sürekli yenilenerek, dijitalleşme konusundaki hedeflerimize önemli ölçüde hizmet etmektedir.

● Limandan sevkiyatta verimlilik çalışmalarının sürdürülmesi ve Şirketimizin satış adetlerine uygun olarak stok saha geliştirme projesinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

● Tüm hizmet noktalarımızdaki kalite standartlarının sürekli ölçümlenip gelişim alanlarının belirlenmesi ve Yetkili Satıcılarımızdaki kapasitelerin gözden geçirilip daha verimli çalışmaya imkân sağlayacak ortam ve işgücü düzenlemelerinin yapılması hedeflenmektedir.

● İş hacmi ve yeni teknolojilerin hizmetlerimizde daha etkili kullanımı için personel altyapısı desteklenecektir.

● Yeni iş kolları için sürekli yatırım değerlendirmeleri yapılarak, Şirket’in gelişim planları üzerinde çalışılacaktır.

● Yalın Yönetim uygulamaları kapsamında çalışanlarımızın iş süreçlerinin verimliliğine katkı sağlamaları için gerekli programlar uygulanacak ve tasarruf odaklı süreç iyileştirme programları hayata geçirilecektir.

Otomotiv Pazarındaki Gücü Korumak!

● Şirketimiz, otomotiv sektöründeki pazar gücünü ve faaliyetlerindeki optimum kârlılığı korumayı hedeflemektedir.

● Şirketimiz, temsilcisi olduğu uluslararası markaların Türkiye’de başarılı performans gerçekleştirebilmesine olanak sağlamaya ve markaların kattığı değer ve rekabet avantajıyla “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” vizyonu ve “müşteri memnuniyeti odaklı çalışma” prensibiyle istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi amaçlamaktadır.

Taraftar Müşteri Yaratmanın İlk Şartı Taraftar Çalışanlardır!

İki bini aşkın değerli çalışanımıza ortak bir kültür sunan Şirketimiz, yenilikçi ve sürdürülebilir insan kaynakları uygulamalarına paralel olarak, çalışan deneyimini ve bağlılığını artırıcı projeler de hayata geçirmektedir.

● Şirketimizde, “Bir’iz” işveren markasıyla “birlikte hareket ediyor, bir iz bırakıyoruz” mesajı verilmektedir ve şirket içinde yaratılan marka elçileri ile bu mesaj tüm şirkete yaygınlaştırılmaktadır.

● Eğitim alanında oyunlaştırma-motivasyon temelli yaklaşımla kurulan “GO-Gelişim Okulu” ile çalışan deneyimi ön planda tutularak, çalışanların gelişirken eğlenecekleri, ödüller kazanabilecekleri, blog yazabilecekleri ve çift yönlü olarak eğitmen-çalışan değerlendirmeleri yapabilecekleri dijital bir platform sağlanmıştır. Bu sayede çalışanlar mesleki ve kişisel gelişim & eğitim süreçlerinin takibini kendileri yapabilmekte, şirket içi sosyal iletişimlerini kuvvetlendirmektedir.

● Yetenek yönetimi kapsamında şirketimizde potansiyel sistemi yürütülmekte ve yedekleme planları yapılmaktadır. Belirli kriterlere göre seçilen potansiyeller bir dizi eğitim ve gelişim programına tabi tutulmaktadır. Yetenek Yönetimi’nin diğer bir kolu olarak, şirketimizde koçluk ve mentorlük programları uygulanmaktadır.

● Şirket genelinde iki senede bir yürütülen Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Araştırması ile gizlilik ilkesiyle çalışan bağlılığı puanları oluşmakta ve iyileştirme alanları belirlenmektedir. Bu sonuçlara göre çalışan bağlılığına yönelik aksiyon planları oluşturulmakta ve yıl boyunca hayata geçirmek üzere yapılacak çalışmalar yönetim seviyesi hedeflerine de eklenmektedir.

● “İşte Eşitlik” platformunun çalışmaları doğrultusunda, şirketimizde kadınlara özel koçluk ve mentorlük eğitimleri sağlanmakta, bir üst yönetim seviyesine hazırlanmaları için fırsatlar sunulmaktadır. Bu programla kadın çalışanlara kendi etki alanlarını iyi yönetebilmeleri konusunda destek verilerek, kişisel/ mesleki gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Bunun yanında kadınlarımızın iş/özel hayat dengesini kolaylaştıracak çok sayıda uygulama hayata geçirilmiştir.

● “Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim” (DRIVE) ekibi ile Doğuş Otomotiv yetkili satıcılarının, Doğuş Otomotiv’in sahip olduğu kurumsal yapı ve değerler ile gelişimlerinin desteklenmesi, İnsan Kaynakları süreçlerinin bütünsel hale getirilmesi ve iş sonuçları ile müşteri memnuniyetinde sürdürülebilir başarıların sağlanması amaçlanmaktadır. Drive ile yetkili satıcı ve servislerde yer alan çalışanların sürekli gelişimine yönelik yatırımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda 7.500 çalışanın görev aldığı 510’un üzerinde Yetkili Satış ve Servis noktasında, insan kaynakları süreçlerinin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması amacıyla danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

● Konusunda uzman konuk konuşmacı ve seminerler, kişiye özel tasarlanan eğitim içerikleri, online eğitimler, gelişim festivalleri, üniversite işbirlikleri gibi eğitim ve gelişim faaliyetleri; mesai saati düzenlemesi, kadın çalışana ve cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamalar, çalışan çocuklarına yönelik çalışmalar gibi iş-özel hayat dengesini destekleyen faaliyetler; kişiselleştirilmiş doğum günü hediyeleri, festivaller, happy hour’lar, sağlıklı yaşam uygulamaları(diyetisyen, pilates, yoga), sanata yönelik aktiviteler gibi çalışan deneyimine yönelik faaliyetler ile her çalışanın kendisini değerli ve özel hissetmesinin amaçlandığı çalışan deneyimi uygulamaları yürütülmektedir.

Doğuş Otomotiv’in çalışan deneyimi ve memnuniyetine ilişkin geliştirdiği ve yürüttüğü programlar her yıl Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nda detaylı olarak paylaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevlerini farklı kişiler üstlenmişlerdir.

Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamaktadır. Yönetim Kurulu, bu amaca yönelik olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın iş birliği içerisinde bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, yöneticiler ile de sürekli ve etkin iş birliği içerisindedir. Gerekli görülen durumlarda yöneticiler Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır. Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 9., 10., 11., 12. ve 13. maddelerinde yer verilmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket’te sebep olabilecekleri zarara karşılık, Doğuş Holding A.Ş. tarafından yapılan yıllık 25 milyon ABD doları tutarındaki şemsiye sigorta ile “Yönetici Sorumluluk Sigorta Poliçesi” kapsamına alınmışlardır.

Yönetim Kurulu çalışma usul ve esaslarına bakıldığında;

● Yönetim Kurulu’nun idari yapısı, görev ve sorumlulukları,

● Yönetim Kurulu Üyeleri’nin toplantıya çağrılmasına ve toplantıya hazırlanmasına ilişkin süreçler,

● Yıllık toplantı sayısı ve toplantı planlaması hakkında bilgiler,

● Toplantı gündeminin oluşturulma yöntemi,

● Gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin üyelere akış süreçleri,

● Her üyenin bir oy hakkı olduğu,

● Yönetim Kurulu Üyeleri’nin birbirlerine ve yöneticilerin Yönetim Kurulu’na bilgi verme yükümlülüğü,

● Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı ve komiteler,

● Yönetim Kurulu’nun performansının değerlendirilmesi ve ilkelerde sayılan daha birçok konu hükme bağlanmıştır.Uygulamada da bu yönetmeliğe uygun hareket edilmektedir.

 

Doğuş Otomotiv 2019 Stratejisi