İnsan Hakları ve İş’te Eşitlik

Doğuş Otomotiv, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Türkiye’de sektöründe ilk imzacılardan birisi olarak aynı yıl yine ülkemizde ilk defa İnsan Hakları Politikası’nı açıklayan şirketler arasında yer almıştır. 2017 yılının son günlerinde yapılan yeni öncelik çalışmasıyla birlikte 2010 yılından beri stratejik olarak öne çıkarılan ve Doğuş Otomotiv’in yatırım yaptığı alanlar arasında yer alan İş’te Eşitlik Platformu doğrultusunda hayata geçirilen sistematik programlar önemini korumaya devam edecektir.

Cinsiyet Eşitliği

Fırsatlar sorumluluk alma inisiyatifiyle birlikte gelmektedir. Farkındalık politika ve uygulamalarla desteklenerek yaratılabilir. Yaptığımız işin insan haklarıyla kesişen yollarını temiz tutmak Doğuş Otomotiv olarak bizim sorumluluğumuzdur. Doğuş Otomotiv 2010 yılında yayınladığı İnsan Hakları politikasıyla sektöründe Türkiye’de bir ilk olmuş ve bu konunun önemini geçen 10 yıl boyunca gerek çalışanları gerekse değer zincirindeki tüm paydaşlarıyla olan diyalog platformlarında vurgulamaya devam etmiştir.

Doğuş Otomotiv, kadınların işgücüne katılımını artırmayı temel hedeflerinden biri olarak görmekte ve “İş’te Eşitlik” programı ile hem kadın çalışan sayısını artırmayı hem de onların karar mekanizmalarında daha etkin hale gelmesini amaçlamaktadır.

İnsan Hakları ve Çeşitlilik

Doğuş Otomotiv’de çeşitlilik ilkesi, yürütülen İnsan Kaynakları programları ile sürekli desteklenmektedir. Çeşitliliği şirket içinde yaş, cinsiyet, din, dil, etnik köken, eğitim ve yetenek açısından birbirinden farklı pek çok çalışanla aynı amaç doğrultusunda çalışmak ve bunun getirdiği çok renkliliği fırsat olarak değerlendirmek olarak gören şirketimiz, gelecek yıllarda da bu konuda çalışmalarını sürdürecektir.