Gezegenimiz ve Çevresel Sürdürülebilirlik

 

Doğuş Otomotiv iş yaşam döngüsünün her aşamasında çevresel etkisini gerek risk yönetiminin bir parçası olarak gerekse çevresel sürdürülebilirlik önceliklerinin değerlendirilmesi açısından takip etmekte ve etki alanını yönetmektedir. Şirketimiz yenilediği öncelikli odak alanları doğrultusunda 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’ndan başlamak üzere aşağıdaki başlıklarda çevresel sürdürülebilirlik performansını raporlamaya devam edecektir.

 

Çevresel Sürdürülebilirlik

Doğuş Otomotiv 2010 yılında yayınladığı Çevre Politikası ve 2014 yılında buna eklenen Enerji Verimliliği, Su Yönetimi, Atık Yönetimi politikalarıyla ekolojik çevreye verdiği önemi açık bir biçimde beyan etmiştir.

Doğuş Otomotiv için çevresel sürdürülebilirlik yaşam döngüsü içinde etkilediği alanları yönetmek, olası negatif etkilerini en aza indirebilmek amacıyla iyileştirme çalışmaları yürütmek, öncelikle çalışanları olmak üzere kilit paydaşları arasında çevresel sorumluluk farkındalığının artması için gerekli bilgilendirmeleri, eğitim ve ilgili programları hayata geçirmek ve bu kapsamda hedefler ve taahhütler belirleyerek kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktır.

Doğuş Otomotiv, çevresel yaşam döngüsünün her aşamasında etki alanını izlemekte, paydaşları arasında farkındalık yaratmak için düzenli bilgilendirmeler yapmakta ve 2009 yılından bu yana çevresel verilerini Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında kamuyla paylaşmaktadır.

Her başlık altında açıklanan detaylı performanslar ve içerikle ilgili Doğuş Otomotiv 2019 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu ’nu inceleyebilirsiniz.