Ücret ve Aday Gösterme Komitesi

 KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI

 • Komite, ücretlendirme konularında yılda en az 2 kere olmak üzere, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.
 • Yönetim Kurulu Başkanı'nın önerisi ile komite başkanı veya komite üyeleri olağanüstü olarak da toplantıya çağrılabilir.
 • Komite, en az yılda bir kez faaliyetleri konusunda Yönetim Kurulu’na bilgi verir.
 • Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.
 • Komite kararları oy birliği ile alınır. Oy birliğinin tesis edilememesi durumunda Yönetim Kurulu kararına başvurulur.
 • Komite kararları tavsiye niteliğinde olup nihai karar merci Yönetim Kurulu'dur.
 • Komite'nin dikkatine sunulacak konuların koordinasyonu, alınan kararların uygulama takibi, toplantı tutanaklarının hazırlanması ve raporlanması gibi görevler tutanak sorumlusu olarak İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetim Müdürü tarafından yürütülür.
 • Toplantı çağrıları ve toplantı gündemi Tutanak Sorumlusu ile koordineli olarak Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından ve toplantıdan en az 3 gün önce katılımcılara duyurulur.
 • Gündemler ve toplantı notları Yönetim Kurulu Sekreteri'ne iletilerek bilgisayar ortamında kayda alınması sağlanır.
 • Toplantı takvimindeki değişiklikler en az 1 hafta önceden olmak üzere Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından komite üyelerine bildirilir.
 • Komite, coğrafya, yaş, ırk, cinsiyet ve etnik köken gibi diğer alanlarda da Yönetim Kurulu'nun çeşitliliğini artırmayı amaçlar.