Ücret ve Aday Gösterme Komitesi

KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI

  • Komite, ücretlendirme konularında yılda en az 2 kere olmak üzere, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.
  • Komitenin Yönetim Kurulu'na aday belirleme amacıyla toplanması, Yönetim Kurulu Başkanı'nın talebi üzerine gerçekleştirilir.
  • Yönetim Kurulu Başkanı'nın önerisi ile komite başkanı veya komite üyeleri olağan üstü olarak da toplantıya çağrılabilir.
  • Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar Komite, çalışmaları hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.
  • Komite kararları oy birliği ile alınır. Oy birliğinin tesis edilememesi durumunda Yönetim Kurulu kararına başvurulur.
  • Komite kararları tavsiye niteliğinde olup nihai karar merci Yönetim Kurulu'dur. 
  • Komite'nin dikkatine sunulacak konuların koordinasyonu, alınan kararların uygulama takibi, toplantı tutanaklarının hazırlanması ve raporlanması gibi görevler İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yürütülür. 
  • Toplantı çağrıları ve toplantı gündemi İnsan Kaynakları Direktörü tarafından ve toplantıdan en az 3 gün önce katılımcılara duyurulur.
  • Gündemler ve toplantı notları Yönetim Kurulu Sekreteri'ne iletilerek ortak bir klasör altında bilgisayar ortamında kayda alınması sağlanır. .
  • Toplantı takvimindeki değişiklikler en az 1 hafta önceden olmak üzere Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından komite üyelerine bildirilir.