DRIVE

İnsan kaynağını en değerli sermaye olarak değerlendiren Doğuş Otomotiv, yetkili satıcı ve servislerine yönelik, “Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim” “Drive” projesini hayata geçirdi.

Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim sloganıyla 46 ildeki 517 yetkili satış ve servis noktasında 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren uygulamaya alınan “Drive” projesi ile yetkili satıcılarımızın insan kaynakları alanında kurumsal yapılarının etkinleştirilmesi ve bunun sonucu olarak da müşteri memnuniyeti ve iş sonuçlarında sürdürülebilir başarının sağlanması hedefleniyor.

Drive projesi kapsamında; altyapı, çalışan gelişimi ve çalışan bağlılığı olmak üzere 3 aşamada insan kaynakları süreçlerinin yetkili satıcılarda desteklenmesi için birçok farklı çalışma gerçekleştirilmektedir.

Altyapı çalışmaları; işe alım süreç standardizasyonu, iş değerlendirme, iş kademelendirme, ideal organizasyon yapısı, performans yönetimi ve işveren markası çalışmalarından oluşuyor.

İşe alım süreç standardizasyonu ile tüm Türkiye’ de faaliyet gösteren yetkili satıcılarımıza işe alım konusunda destek veriliyor. Yetkili satıcılarımızın tüm iş ilanları standartlara uygun şekilde hazırlanarak yayınlanıyor. Yetkili satıcılarımızda yer alan satış ve satış sonrası departmanlarında yer alan müdür, yetkili ve danışman seviyesindeki tüm çalışanların işe alım süreçleri Drive ekibi tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda değerlendirme merkezi uygulamaları, kişilik envanterleri, mesleki yeterlilik sınavları, grup tartışmaları, rol oyunları ve birebir mülakatlar gerçekleştiriliyor.

İş değerlendirme, iş kademelendirme ve organizasyon yapısı oluşturma çalışmaları ile tüm iş süreçlerinin analizinin gerçekleştirilerek en mükemmel ve etkin organizasyon modellerine ulaşılması hedefleniyor. İş kademelendirme çalışmaları kapsamında yetkili satıcılarımızda çalışan tüm personelin kademe yönetimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca her yetkili satıcı özelinde ideal organizasyon şemasının oluşturulması özelinde destek sağlanıyor.

Performans yönetimi alanındaki çalışmalar ile sadece finansal alanda değil, müşteri, süreç, çalışan ve alt yapıya ilişkin konularda da tüm yetkili satıcı çalışanlarımızı doğru hedeflerle yönetebilecek sistemler oluşturuldu. Performans sistemi ile performansın yanı sıra her pozisyondan beklenen yetkinliklerde değerlendirilebilmektedir.

Çalışan gelişimi kapsamında, eğitim gelişim çalışmaları yer alıyor. Bu kapsamda Yetkili Satıcı Gelişim Akademisi ile 2011 yılında başlatılan, yetkili satıcı sermayedarlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca yine bu kapsamda Yetkili Satıcı Gelişim Akademisi çatısı altında yetkili satıcı yönetim kademelerinin tamamını içeren eğitimler gerçekleştiriliyor. 

Çalışan bağlılığı çalışmaları, iç iletişim planının yapılması, çalışan bağlılığı araştırmaları ve işveren markası çalışmalarını içermektedir. İç iletişim uygulamamız kapsamında yetkili satıcı çalışanlarımıza, kendilerini ilgilendiren ve iş sonuçları ile ilgili konularda, yönetim ekibi ile düzenli bir araya getirilmelerinin planlandığı bir iletişim planı hazırlamaları hedefleniyor. Çalışan bağlılığı araştırmaları ve yetkili satıcılar özelinde oluşturulacak aksiyon planları ile çalışan bağlılığının ve motivasyonunun yükseltilmesi hedefleniyor. En son olarak ise yetkili satıcı ve servislerimizde İşveren Markası oluşturulması yönünde destek verilmesi ve bu desteklerimizin bir çıktısı olarak yetkili satıcılarımızın en çok tercih edilen şirketler arasında yer alması amaçlanıyor.