Uyum Politikası

DOĞUŞ OTOMOTİV

KURUMSAL UYUM POLİTİKASI

 

Mevcut yasal mevzuata, Doğuş Otomotiv Etik Koduna, küresel gönüllü kodlara ve standartlara uyumu sağlamak, olası ihlâlleri önlemek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla düzenlenen Doğuş Otomotiv Kurumsal Uyum Politikası, şirketimiz çalışanları en başta olmak üzere tüm değer zincirimizde yer alan iş ortaklarımızı ve paydaşlarımızı da içeren kapsayıcı ve düzenleyici ilkeleri içermektedir.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Uyum Politikası, Doğuş Otomotiv’in kurumsal iş etiği felsefesini hayata geçirmeyi sağlayan temelleri oluşturur. Tüm faaliyetlerimizin her aşamasında uymayı taahhüt ettiğimiz yasal mevzuat ile Etik Kodumuz doğrultusunda yürütülen bu politika aşağıdaki temel ilkeleri içermektedir:

  1. Üst düzey etik anlayışıyla tüm yasal mevzuata uyum sağlar, gerekli önlemleri alarak uyum süreçlerini risk yönetiminin bir parçası olarak yönetiriz.
  2. Küresel toplumun iş dünyasındaki önemli bir temsilcisi olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan tüm ilkeleri destekler ve faaliyetlerimizin her aşamasında ayrımcılığa karşı olduğumuzu beyan ederiz.
  3. Tüm faaliyetlerimizde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yer alan adil ticaret ilkelerine uymayı taahhüt ederiz.
  4. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ekolojik çevrenin korunmasıyla ilgili tüm yasal mevzuata uyar, çevresel etkimizi azaltmak için azami çaba gösteririz.
  5. Faaliyetlerimiz dolayısı ile sahip olduğumuz kurumsal, kişisel ve varlık bilgilerini yasal mevzuata uygun olarak korur, bilgi güvenliğiyle ilgili tüm önlemleri alırız.
  6. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri alırken onlar için en iyi çalışma koşullarını sağlar, şirketimizin itibarını ve varlıklarını risk altına sokabilecek etik dışı davranışların önlenmesi için gerekli süreçleri yönetir ve denetleriz.
  7. Şirketimizin tüm yöneticilerinin uyum konusunda rol model olmalarının yanı sıra Doğuş Otomotiv Etik Kodunun, şirket içinde ve dışında tam olarak anlaşılmasını sağlamak amacıyla tüm sorumluluğu üstlendiğini beyan ederiz.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Uyum Politikası, bağlı olduğu Doğuş Otomotiv Etik Kodu ile birlikte değişen süreçler, gelişmeler, beklentiler ve yasal mevzuat doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilerek bu şartlar ve koşullara uygun olarak güncellenmektedir.