İŞİMİZ VE EKONOMİK KALKINMA

Doğuş Otomotiv’in temel etki alanlarından birisi ekonomik kalkınma üzerinedir. Şirketimiz yarattığı ekonomik değer, istihdam, tedarik zinciri, yetkili satıcı ve servis ağı ile birlikte yaşam döngüsü içinde Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın önemli aktörlerinden birisidir. Bu doğrultuda faaliyetlerini doğrudan etkileyen ve faaliyetleri nedeniyle etkilenen tüm sosyal ve çevresel alanları değerlendirerek önceliklendirmekte, olumlu etkilerini arttırırken potansiyel negatif etkilerini de en aza indirebilmek için çalışmalarına devam etmektedir.

Tüm kurumların öncelikli hedefi, istihdam ve ekonomik değer yaratmak olmakla birlikte aynı zamanda bu hedefe ulaşırken sosyal ve çevresel etki alanlarını yöneterek işlerini doğru yapmaktır. Doğuş Otomotiv tüm iş süreçlerini ve operasyonel modellerini bu bakış açısı ve politikayla yönetmektedir.

 

 

Sürdürülebilirlik Yönetimi