Etik İlkelerimiz

1. Etik İlkelerimiz

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu, bağımsız şirketlerin başarılı olmak ve büyümek için iyi ve dengeli bir kurumsal yönetişim yapısına sahip olması gerektiğine inanmaktadır. Şirket liderleri Şirketin strateji ve hedeflerini belirleyerek, Şirket değerlerini ve etik anlayışını oluşturarak iyi kurumsal yönetişimin de temelini atmaktadır. Bu liderlik anlayışı Şirketin sürdürülebilirlik performansını arttırmak için ihtiyaç duyulan davranış ve uygulamaları da beraberinde getirmektedir.

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu, kurumsal stratejilerin ekonomi, toplum ve ekolojik çevre üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini de dikkate almaktadır. Doğuş Otomotiv Etik Kodu, Şirketimizin temel değerlerini yansıtan ve paydaşlarıyla ilişkilerini düzenleyen temel bir Şirket politikası olmakla birlikte, Doğuş Otomotiv’in faaliyetlerini en yüksek etik standartlarda yürüttüğünü gösteren önemli bir taahhüttür.

Doğuş Otomotiv Etik Kodu, tüm Doğuş Otomotiv değer zinciri içinde Sürdürülebilirlik bakış açımızı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkeleri kapsamında taahhütlerimizi de içermektedir.

Etik Kodumuz Doğuş Otomotiv Üst Yönetimi tarafından onaylanmıştır. Doğuş Otomotiv Etik Kodu, tüm yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın davranışlarını olduğu kadar, çalışanlarımızla müşterilerimiz, rakiplerimiz ve tedarikçilerimiz arasındaki ilişkileri de düzenlemek için hazırlanmıştır.

Doğuş Otomotiv, tedarikçilerinin, müşterilerinin, hissedarlarının, iştiraklerinin ve tüm diğer paydaşlarının da Şirketimizin iş yapış biçimini tam olarak anlamasını ve beklentilerini bu doğrultuda yönlendirmesini, Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na tam olarak uymasını beklemektedir.

Tüm Doğuş Otomotiv çalışan ve yöneticilerinin aşağıda belirtilen etik ilkelere uyumu esastır.

 

2. Etik Koda Uyum

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO), Etik Kod’un Şirket içinde tam olarak uygulanmasından ve Etik Kod’a uyumla ilgili konuların izlenmesinden sorumludur. Şirket CEO’suna bu konularda Yönetim Kurulu’na bağlı Denetimden Sorumlu Komite, Disiplin Komitesi ile Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi destek vermektedir.

Etik Hat ya da başka kanallarla Departman Yöneticileri’ne ulaşan Etik Kod’a aykırı durumlar İç Denetim Birimi tarafından değerlendirilmekte ve Denetimden Sorumlu Komiteye ve CEO’ya raporlanmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ve CEO tarafından gerekli görüldüğü takdirde sonuçlar Yönetim Kurulu’nun nihai kararı ve görüş bildirmesi amacıyla paylaşılmaktadır. İç Denetim Birimi, yapılan bildirimlerin gizli kalmasından ve uygun aksiyonların alınmasının sağlanmasından sorumludur.

Etik olmayan tüm davranış biçimlerini veya yasadışı iş süreçlerinin tamamını tanımlamak ve Etik Kod kapsamı içine almak mümkün değildir. En doğru yönlendiriciler çalışanlarımızın üçüncü partilerle ilişkilerinde kişisel vicdanları, ortak akıl, sağduyu ve Doğuş Otomotiv’in politikalarına, yasa ve yönetmeliklerle sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine koşulsuz uyum gösterme anlayışıdır. Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin nasıl davranacağı konusunda kararsız kaldığı durumlarda destek istemeleri, soru sormaları ve yanlış davranışları çekinmeden ilgili bölümlere bildirmeleri Etik Kod’la birlikte teşvik edilmektedir. Doğuş Otomotiv’in ilke ve politikaları suç teşkil eden, Etik Kod’a aykırı davranışları raporlayan bir çalışana karşı cepheleşmeyi, misilleme yapılmasını kesinlikle yasaklamaktadır. Yasa ve yönetmeliklere, Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na ve diğer Şirket politikalarına, Şirket prosedür ve yönetmeliklerine, kurallarına, ilkelerine uymamak, iş akdinin feshedilmesine yol açabilecek cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bu tür disiplin eylemleri, uygunsuz davranışlar hakkında bilgi sahibi olduğu halde bunlara göz yuman, izin veren veya konuyla ilgili gerekli eğitimlerin sağlanması ve sorumlu olduğu ekibin işlerini gerektiği gibi yönetmek gibi konularda önleyici eylemleri gerçekleştirmekte geciken, bu tür durumları ortaya çıkarmak konusunda başarısız olan üst düzey yöneticiler için de geçerlidir.

 

3. Doğuş Otomotiv Etik Kodu

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Etik Kod'una ulaşmak için tıklayınız.

 

4. Doğuş Otomotiv Etik Hattı

Doğuş Otomotiv’in tüm çalışanları açık ya da istendiği takdirde kimliği gizli olarak 444 3845 (ETİK) numaralı Etik Hattı’nı arayarak Etik Kod’a aykırı durumları ya da potansiyel aykırılıkları bildirebilmektedir. Tümüyle bağımsız bir kurum tarafından kontrol edilen Doğuş Otomotiv Etik Hattı’na gelen bildirimlerde çalışanlarımız kimliklerini gizlemekte özgür bırakılmıştır.

Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na aykırı durumlarda yapılan bildirimlerin ardından, Şirketimizin gerçekleştirebileceği olası soruşturma kapsamında, bildirimi yapan kişinin kimliği, yasaların izin verdiği ölçüde ve zorunlu haller dışında gizli tutulmaktadır. Doğuş Otomotiv, herhangi bir bildirimin ardından çalışanlar arasında misilleme yapılmasını, bildirimi yapan çalışanın bu bildirim nedeniyle herhangi bir şekilde zarar görmesini engeller ve bu konuda asla taviz vermez.

 

5. Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Doğuş Otomotiv’in sahip olduğu en değerli varlık, müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının ve hissedarlarının Şirketimize duyduğu güven ve ticari faaliyete başladığımız günden beri kazanmış olduğumuz kurumsal itibarımızdır. Paydaşlarımızın güveni ve itibarımızın korunması, asla taviz vermeyeceğimiz varlık nedenlerimizdir.

Doğuş Otomotiv politikaları ve kurumsal etik anlayışı doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluğu kesin olarak reddetmektedir.

• Doğuş Otomotiv, tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde adil ve şeffaf iş yapma ilkesine uymayı taahhüt etmektedir.
• Doğuş Otomotiv yönetici ve çalışanları ile iş ortaklarının diğer paydaş gruplarıyla ilişkilerinde olduğu gibi devlet kurumlarıyla ilişkilerinde de, yasa ve yönetmeliklere aykırı bir menfaat sağlamak, kişi ya da kurumların kararlarını etkilemek amacıyla herhangi bir ödeme yapmaları, hediye vermeleri, ödeme ya da hediye teklifinde bulunmaları, benzer amaçlarla taahhütte bulunmaları kesinlikle yasaktır.
• Doğuş Otomotiv’i temsilen bir siyasi partiye ve siyasi parti mensubuna ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlara ödeme yapmak, hediye vermek ya da bu konularda taahhütte bulunmak da Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na aykırıdır.

• Doğuş Otomotiv’de yasal olarak suç teşkil eden rüşvet ya da komisyon teklif etme, alıp verme kesinlikle yasaktır. Bu tür bir teklifle karşılaşan tüm yönetici ve çalışanlar durumu derhal Etik Hattı’na iletmekle yükümlüdür. Ayrıca müşterilerden, tedarikçilerden, Doğuş Otomotiv rakiplerinden ve diğer üçüncü partilerden kişisel borç istemek veya herkese sunulanın dışında özel imtiyaz ya da indirim talebinde bulunmak da kesinlikle yasaktır. Doğuş Otomotiv çalışanları herhangi bir şekilde rüşvet vermeyi reddetmelerinden ya da yolsuzluk karşıtı bir bildirimde bulunmalarından dolayı cezalandırılmaz.

• Doğuş Otomotiv Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve politika kapsamındaki taahhütler, tüm Doğuş Otomotiv değer zinciri içindeki çalışanları, yöneticileri, üst yönetimi, tedarikçi ve iş ortaklarını, Yetkili Satıcı ve Servisleri ve onların çalışanlarını ve tüm üçüncü partileri kapsamaktadır.

• Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasının tüm Doğuş Otomotiv değer zinciri içinde uygulanmasından sorumludur.

Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servisleri’nin belirlenmesi ve onlara ödeme yapılması konusunda OEM politikaları doğrultusunda hareket etmektedir. Doğuş Otomotiv, Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne yapılan ödemeleri sadece bu standartlara uygun ve yasal hizmetler karşılığında yapmaktadır.

Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servisleri’nin belirlenmesi ve onlara ödeme yapılması konusunda OEM politikaları doğrultusunda hareket etmektedir. Doğuş Otomotiv, Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne yapılan ödemeleri sadece bu standartlara uygun ve yasal hizmetler karşılığında yapmaktadır