Kredi Derecelendirme 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından 10.9.2020 tarihinde alınan 9133 sayılı kararda "Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.6.2021 tarihine kadar Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması ve söz konusu derecelendirme notunun kredi başvuru tarihi itibarıyla Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin 4. fıkrasının (g) bendinde ve 15. maddesinin 8. fıkrasının (f) bendinde yer alan hükümler uyarınca geçerliliğini koruması şeklinde değiştirilmesine karar verildiği" belirtilmektedir.  

 

 Kredi Derecelendirme Kuruluşu

JCR Eurasia Rating

 http://jcrer.com.tr/

Derecelendirmeler

 

 Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu

A+ (tr) / (Stabil Görünüm)

  Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 

J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu 

 BB/ (Negatif Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu

 BB/ (Negatif Görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu

-

Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu -
 22.05.2023 JCR Özet Rapor  indir

 

 

                                                                                   

2018 – 2019 dönemine ilişkin Fitch Ratings’in kredi derecelendirme notu

 

 

 

                    Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Limited tarafından Şirketimiz değerlendirilmiştir.
 

                    Kredi Derecelendirme Kuruluşu

Fitch Ratings Limited 

www.fitchratings.com

                    Ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu 

BB(tur)

                    Görünümü

Negatif
                   2018-10-22 Fitch Basın Açıklaması  Basın Açıklamasını indir

 

 

                                                                                   

Şirketimizin, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Limited ile olan anlaşması 09.04.2019 tarihinde sona ermiştir. İlgili KAP bildirimi için tıklayınız