Yönetim Kurulu Kararları

Yönetim Kurulu tarafından alınan ve hisse senedi fiyatı üzerinde etkisi olabilecek kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Kurumsal Yönetişim İlkelerine uygun olarak Borsa İstanbul aracılığı ile yapılan özel durum açıklamaları ile hissedarlara ve paydaşlara duyurulmaktadır. Özel durum açıklamalarını görüntülemek için buraya tıklayarak KAP sitesine ulaşabilirsiniz.