Çağrı Yoluyla Hisse Senedi veya Vekalet Toplanması

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulunca şirket paylarının alınmasına karar vermesi halinde; 23 Ocak 2014 tarih 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ II-26,1 Sayılı Pay Alım Tebliği” çerçevesinde pay sahipleri ve kamuya gerekli açıklama ve bilgilendirmeleri yapar. Pay alım teklifi veya vekâlet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formları kurumsal internet sitesinde yayımlar.