Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yönetimi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Doğuş Otomotiv, otomotiv değer zinciri içinde sosyal ve ekolojik paydaşları için, en üst düzeyde sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üreterek, dünyada ve Türkiye’de örnek bir kurumsal vatandaş olma hedefiyle Kurumsal Sürdürülebilirlik strateji ve politikalarını belirlemiştir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik stratejimiz, otomotiv değer zinciri içinde sürekli büyümeye odaklanarak tam, zamanında ve doğru hizmet anlayışıyla üstün performans göstererek paydaşlarımız için vazgeçilmez bir iş ortağı olmaktır. Performansımızı politikalarımıza paralel olarak belirlediğimiz önceliklere göre değerlendirir, izler ve yönetiriz.

Doğuş Otomotiv olarak küresel standartların gerekliliklerini, doğrudan faaliyet alanımızla ilgili önceliklerimizi ve paydaşlarımızın beklentilerini göz önüne alarak Kurumsal Sürdürülebilirlik anlayışımızı tanımladık.

Kurumsal Sürdürülebilirlik, sektörümüzün sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarıyla ilgili geliştirdiğimiz çözümleri belirlerken kullandığımız yöntemler ve tüm operasyonlarımızı kapsayan kurumsal davranış biçimimizdir.

Doğuş Otomotiv sürdürülebilirlik stratejisi, Şirketimizin sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki etki alanları, paydaş beklentileri ve kurumsal stratejileri birlikte değerlendirilerek ortaya çıkarılmıştır. Doğuş Otomotiv’de sürdürülebilirlik aynı zamanda hem finansal olmayan risklerin yönetimi hem de tedarik zinciri yönetiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Doğuş Otomotiv olarak tüm değer zincirimiz içinde sorumlu bir yönetim anlayışıyla hareket etmek üzere tüm süreçlerimizi tasarlıyor ve hedeflerimizi belirliyoruz. Bu yaklaşım da kurumsal yönetim anlayışımızı sürdürülebilir bir mantıkla kurgulamak ve şeffaflığı yönetim modelimizin ana eksenine oturtmak anlamına geliyor.

Doğuş Otomotiv’de tüm değer zincirimizi kapsayan stratejik sürdürülebilirlik yönetimine geçişimizle birlikte, şirket içinde entegre bir uyum ve risk yönetimi modeliyle doğru iş yapma kültürünü sürekli geliştiren sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmaya çalışıyoruz. Doğuş Otomotiv olarak temsilcisi olduğumuz 11 uluslararası marka ve bağlı 12 ürün grubunun temsilciliği, 570’e yakın müşteri buluşma noktası, 5 iştirakimiz ve bağlı ortaklıklarımız ile 8000’den fazla çalışandan oluşan büyük bir iş evreninin parçasıyız. Etki alanı oldukça geniş olan bu iş evreni, aynı zamanda farklı paydaş gruplarından farklı beklentilerin yönetilmesi, doğru bir etki alanı analizi ve risk yönetimi anlayışı gerektirmektedir. Doğuş Otomotiv bu nedenle 2016 yılında doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan Kurumsal Yönetişim Komitesi’nin görevleri arasına sürdürülebilirlik alanı da eklenerek komitenin adı Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi olarak değiştirilmiş ve şirketin sürdürülebilirlikle ilgili strateji, politika ve hedeflerinden sorumlu resmi bir komite olarak görevlendirilmiştir.

Doğuş Otomotiv’in Yönetim Kurulu’na bağlı ve sürdürülebilirlikle ilgili alanları doğrudan ilgilendiren Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinden 2’si aynı zamanda Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyesidir.

Ayrıca üst komiteye bağlı bir Sürdürülebilirlik Konseyi bulunmaktadır. Üst Komite üyelerinden Yatırımcı İlişkileri Temsilcisi aynı zamanda bu Konsey’in de üyesi olarak bulunmakta ve gerekli durumlarda komiteye bilgi toplamak, komitenin karar alma süreçlerinde Konsey’in bulgularını komiteye iletmek, operasyonel risk ve fırsatları komiteye bildirmek gibi görevleri üstlenmektedir. Bununla birlikte Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü de Konsey’in doğal üyesi olarak sürdürülebilirlikle ilgili konularda İcra Kurulu üyesi olarak sorumluluk üstlenmektedir.