TEDARİKÇİLERİMİZDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Doğuş Otomotiv 2016 yılından beri sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının bir parçası olarak tedarikçilerini sürdürülebilirlik stratejisi ve ilgili beklentiler konusunda bilgilendirmekte, tedarikçi seçim ve denetim süreçlerine sürdürülebilirlik ilkelerini ekleyerek etki alanında sürdürülebilirlik risklerini azaltmak için çalışmalar yürütmektedir. 2020 yılında bu kapsamda bilgilendirme yapılan ve sürdürülebilirlik performanslarıyla raporumuza katkıda bulunan tedarikçi sayımız 32’ye ulaşmıştır.

Tedarikçilerimizin temel sürdürülebilirlik performanslarıyla ilgili detaylar 2020 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Rakamsal performanslara ise aşağıdaki dosyaları indirerek ulaşabilirsiniz.

Tedarikçiler