İŞTİRAKLERİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI

2020 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporumuzda performanslarına yer verdiğimiz iştiraklerimiz Doğuş Oto, Doğuş Teknoloji, Škoda-Yüce Auto ve vdf’dir. İştiraklerimizin çevresel ve sosyal detaylı performanslarına Sürdürülebilirlik Raporu içeriğinde yer verilmektedir.

DOĞUŞ OTO

Doğuş Oto temsil ettiği toplam 6 marka için İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli illerinde yeni araç̧, ikinci el araç, yedek parça, aksesuar satışı ve satış sonrası hizmetleriyle beraber müşterilerine sigorta ve finansman hizmetleri de sunmaktadır. Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi, Porsche, SEAT ve ŠKODA markalarının Yetkili Satış ve Servis hizmetlerini yürüten Doğuş Oto, aynı zamanda DOD Yetkili Satıcısı olarak ikinci el araç satışı da yapmaktadır.

Türkiye’de 7 bölgede, 33 Yetkili Satış ve 36 Servis noktasında ve 1.400’ü aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Doğuş Oto, gücü ve istikrarı ile sektöründe öncü bir role sahiptir. Doğuş Oto’nun misyonu, faaliyet gösterdiği bölgelerde, temsil ettiği binek ve ticari araç̧ markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini en yüksek kalitede sunmaktır.

Enerji Verimliliği

Doğuş Oto’da yetkili bir firmaya enerji verimliliği etüdü yaptırılarak enerji verimliliğini sağlayacak temel alanlar belirlenmiştir. Belirlenen alanlar kapsamında tesislerin dış alan aydınlatmalarında mekanik balastlı armatürler tespit edilerek zamanı geldikçe değişimleri sağlanmaktadır. Isıtma kazanlarının yanma verimlilikleri ölçülerek dış ortam sıcaklığına uygun değerlerde çalışmaları sağlanmıştır. Klima santrallerinin bakım aralıkları pandemi dönemindeki yüksek risk nedeniyle artırılmış ve verimlilikleri yükseltilmiştir. Doğuş Oto'ların hizmet verdiği tüm bölgelerde elektrik ve doğalgaz tüketimleri aylık olarak takip edilmektedir ve mevsimsel değişiklikler bir önceki yılla kıyaslanarak, artış gerçekleşiyorsa gerekçeleri sorgulanmakta ve buna yönelik dış ortam, iç mekân ortam sıcaklıkları kontrolü gerçekleştirilerek enerji verimliliği sağlanmaktadır.

Enerjinin ve enerji kaynaklarının kullanımında verimliliğin sağlanması, endüstriyel üretime dayalı sosyoekonomik yapının sürdürülebilirliği açısından bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu zorunluluk başta çevresel etkiler ve karbon emisyonlarının yol açtığı global iklim değişikliği sorunları olmak üzere, kaynakların hızla tüketilmesi nedeniyle ortaya çıkan endişeler ve maliyetlerin artan oranda önemini hissettirmesi sonucu kendini göstermektedir. Özellikle zor ve sınırlı oranda katma değer yaratılabilen günümüz sanayi üretiminde en önemli girdilerden biri olan enerjinin verimli kullanılması, işletmelerin maliyetlerini düşürecek ve rekabet gücünü artması ile gelişmesine ve artı değerin oluşmasına önemli bir katkı sunmuş olacaktır.

Enerjinin verimli kullanılmasına ilişkin tüm dünya ile beraber ülkemizde de yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla ülkemizde yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bağlı yasal düzenlemeler çerçevesinde enerji yöneticisi görevlendirmeleri yapılmıştır. Doğuş Oto’ya bağlı tüm konumlarda enerji etütleri ve ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, mekanik ve elektrik tesisatlarında etütler yapılmaktadır. Hazırlanan raporlar referans alınarak tasarruf sağlamaya yönelik aksiyon planları oluşturulmaktadır.

Doğuş Oto’da önemli enerji kullanıcılarında başta olmak üzere gerekli iyileştirmeler yapılmıştır ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir. 2020 yılında gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda elektrik kullanımında bir önceki yıla göre %3 tasarruf sağlanmıştır. Yapılan çalışmaların etkinliğinin ölçülmesi açısından sistem bazlı olarak yakıt cinslerine göre Doğuş Oto'ların hizmet verdiği bölgelerde ölçümler yapılmakta, tüketimler izlenmekte, periyodik olarak kaydedilerek analiz edilmektedir.

Enerji kayıp ve kaçaklarının giderilmesi kapsamında elektrik ile çalışan tüm cihaz ve sistemlerin periyodik bakımları düzenli yaptırılarak gereksiz enerji kaybı önlenmektedir. Yüksek enerji kullanan birçok aydınlatma ekipmanı, tasarruflu LED armatürlerle değiştirilmektedir. Bununla birlikte belirli dönemlerde aydınlatılması gereken alanlar harekete duyarlı (fotoselli) hale getirilmiş ve enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Mekanik balastlı armatürler elektronik balastlı hale getirilerek enerji verimliliğine katkıda bulunulmaktadır. Doğal gaz kazanları enerji verimlilik firması tarafından kontrol edilerek kazan baca ölçümleri yaptırılmakta ve gereksiz doğal gaz tüketimi önlenmektedir. Yazın sıcak su için çalıştırılan kazanlar yerine, gerektiğinde kullanılmak üzere elektrikli su ısıtıcıları kullanılarak Mayıs-Haziran döneminde doğal gazdan %2 tasarruf sağlanması amaçlanmıştır. Kompanzasyon panoları haftalık olarak kontrol edilmekte, aktif ve reaktif cezaya girme durumu engellenmektedir.

Doğuş Oto'larda otomasyon yazılım sistemi ve teknik donanım revizyonu yapılarak tesislerin konforu için kışın daha az doğalgaz ve yazın daha az elektrik enerjisi kullanımı sağlanmıştır. Tesislerin ısıtma ve soğutulmasında tasarruf sağlayabilmek için servis alanlarında dış ortama olan açıklıkların kapatılması amacıyla bazı servis girişlerine ilave turbo/seksiyonel kapılar monte edilmiştir. Isıtmada kullanılan kazanlar ve brülörlerle soğutmada kullanılan (iklimlendirme ve havalandırma sistemi) klima santralleri ve split klimaların periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılarak gereksiz enerji kayıpları önlenmektedir. Split klima alımlarında mutlaka düşük enerji tüketimine sahip ürünler ve çevreci bir gaz olarak tanımlanan R-410A gazının kullanıldığı klimalar tercih edilmektedir. Tüm çatı mebranlarının yaz aylarında bakımı yapılmakta ve yalıtımları arttırılmaktadır.

Yukarıda verimliliğin artırılması çerçevesinde yapılan uygulamalara ek olarak anılan çalışmaların daha etkin ve kurumsal yürütülmesini güvence altına almak amaçlı ISO EN 50001; Enerji Yönetim Sisteminin tesis edilmesi, endüstri 4.0 yaklaşımı ile otomasyon sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve yenilenebilir kaynaklara dayalı solar elektrik ve solar termal sistemlerin tesis edilmesi, Doğuş Oto işletmelerinde enerji başlığı altında ele alınacak konular arasında yer almaktadır.

Yeşil IT

Doğuş Oto'larda bilgi işlem için alınan cihazlar kayıt altına alınarak kullanım ömürleri takip edilmektedir. Kullanım ömrü dolan bilgisayarlar yeni ve daha az enerji tüketen modellerle değiştirilmektedir. Server, switch, driver vb. sistemlerin kontrol edilip güncellenmesi ve değişimi Doğuş Teknoloji tarafından takip edilmektedir. Kullanım dışı kalan ürünler geri dönüşüme gönderilmektedir.

Emisyonlarımız

Doğuş Oto’da yakıt tüketiminden kaynaklı emisyonların azaltılması amacıyla çalışanların ulaşımında gruplandırmalar yapılarak daha az aracın trafikte olması için gerekli güzergâh optimizasyonları periyodik olarak yapılmaktadır. Yaşı büyük araçlar hizmetten çıkartılarak emisyonu düşük araçlarla ulaşım desteklenmektedir.


Bina çatı yalıtımları arttırılmaya çalışılmaktadır. Enerji verimliliği yüksek ısıtma, soğutma ve mutfak aletleri satın alınmaktadır. Boş toprak alanlarda ağaçlandırma yapılmaktadır. Değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı içinse yetkili firmalar ve belediyelerle iş birlikleri yapılarak bu malzemelerin ilgili kuruluşlara geri dönüşüm için verilmesi sağlanmaktadır.

Atık Yönetimi

Doğuş Oto’da Endüstriyel Atık Yönetim Planı bulunmaktadır. Atık floresan, yağ, filtre, antifiriz, kontamine atıklar, kontamine ambalaj, sprey kutu, fren sıvısı, atık tiner, akü, lastik, katalizör, mazot, benzin, plastik, metal ve camlar ile ilgili planlamalar yapılmıştır. Şirkette arıtma sistemi ve yağ tutucu sistem mevcuttur. Binek ve hafif ticari araç bakımlarından kaynaklanan atıklar genel olarak (kontamine atıklar dışında) değişen parçalardan kaynaklandığı için atık azaltımı yapmak mümkün olmamaktadır. Kontamine atıkların azaltılması için bakım personeline konunun önemi aktarılmıştır ve eğitim planlaması yapılmıştır. Eğitimler servis mühendislerinin takibinde gerçekleşmektedir. Atık miktarı mümkün olan en az düzeye indirilmiştir. Çevre danışmanlığı ile Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanlığı hizmeti alınmaya başlanmıştır. 2020 yılında Doğuş Oto’da Motor Yağı Değişim İzin Belgesi alınmıştır.

Çalışanlarımızın Sağlığı ve Güvenliği

Doğuş Oto’nun çalışanlara güvenli, sağlıklı ve mutlu bir çalışma ortamı yaratmak için belirlediği ilkeler aşağıda sıralanmıştır:
• Daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratarak, oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemek,

• İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal mevzuatları uygulamak,
• Şirket çalışanlarının, taşeron ve tüm ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak,
• İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için tüm çalışanları ve taşeronları eğiterek bilinçlendirmek,

• Faaliyet göstermiş olduğumuz tüm alanlarda iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun uygulamaları seçmek ve bu doğrultuda çalışmalarda bulunmak,

• İş yeri risk analizlerini değerlendirerek tehlikeleri kabul edilebilir seviyeye getirmek,
• İş kazalarının araştırılması ve kök nedenlerin tespit edilerek kalıcı çözümler geliştirilmesi,
• Acil durum ekiplerinin güncel tutulması ve eğitimlerin takibinin sağlanması,
• Periyodik sağlık taramaları gerçekleştirmek,
• Koruyucu ve önleyici hekimlik hizmetlerini sağlamak

 

2020 yılında 56 iş kazası yaşanmış, kazalarla ilgili önleyici eğitimler düzenlenmiştir. Yıl içinde yeni kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaya başlanmış, iş prosesleri revize edilmiş, yeni emniyet sistemleri devreye alınmıştır. Bununla birlikte ortam ölçümleri yapılmış, sürekli denetim ve kontrol sistemleri uygulamaya geçmiştir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm yasal verilerin çevrimiçi bir program ile yönetimi sağlanmaya başlanmış, bu sayede tüm çalışanların iş güvenliğini ve sağlığını ilgilendiren konuların takip edilmesi kolaylaştırılmıştır. Program sayesinde çalışanların poliklinik sayılarını, iş kazası sayılarını, İSG eğitimlerini vb. takip etmek oldukça kolay hale getirilmiştir. Ayrıca İBYS (İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gerekli verilerin anlık akışı sağlanmaktadır.

Çalışan Eğitimleri

Şirketin vizyon ve stratejisi çerçevesinde ortaya çıkan eğitim/gelişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, işe yeni başlayan ve her kademeden mevcut çalışanlara ihtiyaçlarına göre eğitim verilmektedir. Çalışanların bazı eğitimleri alması zorunluyken, bir kısım eğitimler çalışanlara seçmeli olarak sunulmaktadır. Yıl içinde verilen eğitim ana başlıkları şu şekildedir: İşe başlangıç eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, destekleyici gelişim programları, yetkinlik gelişim eğitimleri, mesleki gelişim eğitimleri, liderlik gelişim programları, uzmanlık gelişim programları ve kişisel gelişim eğitimleridir. 2020 yılında pandemi nedeniyle zorunlu eğitimler başta olmak üzere eğitimlerin birçoğu ertelenmiştir. 2020’de zorunlu eğitimler dahil, toplam 806 çalışana 5.523 saat (6,85 adam/saat), İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi kapsamında toplam 124 çalışana 196,5 saat (1,58 adam/saat) eğitim verilmiştir. Bir önceki yıla kıyasla eğitim alan çalışan sayısı %43, toplam eğitim saati ise %77 oranında azalmıştır. İlerleyen süreçlerde eğitimlerin çevrimiçi verilmesi için gerekli altyapı hazırlanmaktadır.

DOĞUŞ TEKNOLOJİ

Doğuş Teknoloji, teknoloji dünyasında değer yaratma heyecanıyla müşterilerinin yolunu aydınlatmak üzere 2012 yılında kurulmuştur. 2017 yılından itibaren AR-Ge merkezi olarak yoluna devam ederken insana değer veren, tutkuyla yeni teknolojilerin peşinde koşan, çevik ve güvenilir çalışma kültürüyle bilişim sektöründe ilklere imza atan şirketlerden biri olmaya devam etmektedir. Bilgi işlem sektöründe çağdaş teknolojiyi uygulayarak teknolojik projeler geliştiren ve destek hizmetler sunan Doğuş Teknoloji, %46 oranında Doğuş Otomotiv iştirakidir.

Kalite Standartları

Doğuş Teknoloji uluslararası standartlara uyumlu bir “entegre yönetim sistemi” ile sunduğu hizmet ve ürünlerinde kalite, güvenlik ve sürekliliğin güvence altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Doğuş Teknoloji aşağıdaki standartları referans alarak operasyonlarını yürütmektedir:
• ISO27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO20000: 2011 BT Hizmet Yönetim Sistemi
• ISO22301: 2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Etik ve Yolsuzlukla Mücadele

Kurum bünyesinde oluşturulan politika ve yönetmeliklerle yolsuzluk ve cezai yaptırımlar tanımlanmakta, çalışanlara duyurulmaktadır. Şirket sözleşmelerinde, yolsuzluk durumlarına ilişkin madde ve bölümler yer almaktadır. Bütçe ve fatura kontrolleri, finansal kontrol kapsamında düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca, bilgi güvenliği ihlallerinin tespiti, takibi ve önlemlerine ilişkin kontroller ve kurallar oluşturulmuştur. Gerçekleşen uygulamalar sürekli kontrol edilmektedir.

Doğuş Teknoloji, Doğuş Otomotiv etik koduna uygun olarak hareket etmektedir. Tüm çalışanlara eşit haklar tanınmaktadır. 2020 yılında 54 çalışan Do Akademi üzerinden çevrimiçi Bilgi Güvenliği Eğitimi almıştır. Ayrıca 27 stajyere Bilgi Güvenliği Sanal Sınıf Eğitimi verilmiştir. 

Bilgi İşlemde Çevresel Uygulamalar

Doğuş Teknoloji sanal sunucu havuzu oluşturarak ve paylaşımlı altyapı hizmetleri vererek iştiraklerine maliyet avantajı yaratmaktadır. Doğuş Teknoloji'nin Ocak 2021 itibariyle sahip olduğu sanal sunucu sayısı 2172, bu sunucuların sahip olduğu CPU sayısı 7604 ve bellek miktarı yaklaşık 26.39 TB'dir. Tüm bu altyapı ve diğer bazı iştiraklerin sanal sunucularının tamamı 113 adet fiziksel sunucu üzerinde çalışmaktadır. Benzer bir altyapının fiziksel sunucularla karşılanması halinde satın alım, barındırma, kablolama, enerji ve soğutma maliyetleri karşılaştırılmayacak derecede yüksek olacaktır.

Müşteri Bilgilerinin Gizliliği

Doğuş Teknoloji’de müşterilerin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında teknik ve idari tedbirler dikkate alınarak işlenmektedir. Kişisel veriler amaçlarına uygun ve sınırlı sürelerde işlenir ve işlenme amacı ile süreleri sona erdikten sonra anonim hale getirilir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veriler ve özel nitelikli veriler özelinde risk analizi, denetim, idari ve teknik uyum süreçleri yürütülmektedir.

Doğuş Teknoloji’de ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki politika ve prosedürlerle müşteri bilgilerinin gizliliği, bütünlük ve erişilebilirliğinin korunmasına ilişkin kurallar uygulanmakta, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi ve kontrollerle risklerin kabul edilebilir seviyeye indirgenmesi sağlanmaktadır. Belirli dönemlerde yapılan bilgi güvenliği iç denetimleriyle mevcut durum değerlendirilmekte, düzeltici ve iyileştirici aksiyonların alınması, takibi sağlanmaktadır. Ayrıca, gizli sınıfına dahil müşteri verilerinin Şirket
dışına çıkarılması, çalınması ya da kaybedilmesine ilişkin risk senaryoları çalışılmaktadır. Sistem katmanlarında fiziksel önlemler alınmakta ve belirli aralıklarla kontrol edilmektedir.

Müşteri Memnuniyeti

Doğuş Grubu bünyesinde ve Doğuş Grubu dışında hizmet verilen tüm müşterilere bağımsız bir şirket aracılığıyla Müşteri Memnuniyet Anketi uygulanmakta ve sonuç istatistikleri grafiksel olarak raporlanmaktadır. Müşteri memnuniyeti oranını arttırmaya yönelik şirket bünyesinde tüm ekipler aksiyon almaktadır. 2020 yılı müşteri memnuniyeti anketlerinden alınan sonuçlar, bir önceki yıla göre 15 puan artış göstererek %78 seviyesine ulaşmıştır. Alınan aksiyonlar Yönetim Kurulu tarafından da takip edilmektedir. Ayrıca, gerek şirket içinde müşteri ilişkilerinden sorumlu taraflar tarafından elde edilen müşteri geri bildirimleri gerekse üretim esnasında müşteri tarafından iletilen memnuniyet değerlemeleri, yönetim gözden geçirme toplantılarında ve müşteri ile yapılan toplantılarda değerlendirilmektedir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

Doğuş Teknoloji’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevli çalışanlar (doktor, hemşire, İSG uzmanı) bulunmaktadır. Doktor ve İSG uzmanları destek alınan OSGB şirketinden gelirken, 1 doktor ve 2 hemşire İşyeri Ortak Sağlık Birimi’ne bağlı olarak Doğuş Teknoloji’ye hizmet vermektedir. İSG kurulunda 1 doktor, 1 İSG Uzmanı, 1 işveren temsilcisi, 1 çalışan temsilcisi, 1 insan kaynakları, 1 idari işler temsilcisi, 1 teknik eleman olmak üzere toplam 7 çalışan bulunmaktadır. İSG kurulunda bulunan çalışanların tüm çalışanlara oranı %2’dir. Düzenleyici, önleyici aksiyonlar bu kişiler tarafından takip edilmektedir.

Üç ayda bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantıları yapılmaktadır. Yine D-Ofis Maslak binasında tüm grup şirketlerinin katıldığı İSG toplantısı düzenlenmektedir. Bu toplantılarda çalışanların daha güvenli şartlarda çalışabilmeleri için çıkan fikirler uygulamaya alınmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki riskler çalışanların görüşleri alınarak belirlenmektedir. İSG eğitimleri (Acil durum, ilk yardım, yangın, sivil savunma, tahliye vb.) tüm çalışanlara ve ilgili ekiplere verilmektedir. Eğitimlere toplam 76 kişi katılmış, toplam 526 saat eğitim verilmiştir. İSG kuralları İdari İşler Departmanı tarafından düzenlenmektedir. 2021 yılı itibariyle İSG ile ilgili düzenlemeler Doğuş Holding bünyesinde bulunan D-Ofis İdari İşler Birimi tarafından yönetilecektir.

Çalışan Memnuniyeti

Şirketimizde iki yılda bir çalışan memnuniyeti anketi yapılmaktadır. 2017 yılında yapılan Çalışan Bağlılığı Anketi’nin sonuçları üst yönetim, yöneticiler ve çalışanlarla paylaşılmış, çalışanlardan oluşan odak gruplarla sonuçlar derinlemesine incelenmiştir. Hem odak grup çıktıları hem de anket sonuçları baz alınarak ekipler aksiyon planlarını yapmış ve 2018 yılı Çalışan Bağlılığı Anketi aksiyonlarının uygulanma yılı olmuştur. 2020 yılında çalışan memnuniyetini ölçmek için iç kaynaklarla GPTW (Great Place to Work) hazırlık anketi uygulaması yapılmıştır. Genel sonuçlar üst yönetim ile paylaşılmıştır. 2021 yılında ekip bazlı sonuçlar ekiplerle ayrı ayrı paylaşılacaktır. Hem şirket genel hedeflerini belirlemek hem de ekiplerin aksiyon planlamaları için çalışma yapılacaktır. Genel GPTW hazırlık anketi skoru 75’dir.

Çalışan Eğitimleri

2020 yılında çalışanlara hem mesleki tecrübelerini arttırmaları hem de liderlik ve kişisel gelişimleri için farklı alanlarda çeşitli eğitimler verilmiştir. Yıl içinde toplam 112 eğitim düzenlenmiş ve kişi başına düşen ortalama eğitim süresi 2,6 saat olarak gerçekleşmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile şirketin iş birlikleri bulunmaktadır. Çalışanların belirlenen oranlarda indirimli Yüksek Lisans – Doktora eğitimi alabilme olanakları bulunmaktadır. Ayrıca, çalışanlara İngilizce yabancı dil desteği sağlanmaktadır. Çalışanlar şirketin anlaşmalı olduğu kurumda programa dahil olabilmektedir. Doktora eğitimi için üst yönetimin belirleyeceği oranlarda maddi destek verilmektedir. Doktora programlarına devam eden çalışanlara haftada bir gün, Yüksek Lisans programlarına devam eden çalışanlara haftada yarım gün izin verilmektedir. Çalışanlar üniversitelerde uzmanlık alanlarıyla ilgili sunum, konferans ve eğitim düzenleyebilmektedir.

Performans Değerlendirmesi

Doğuş Teknoloji’de üç ayını doldurmuş çalışanlara yılda bir kez performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Performans sisteminde yıl içinde dört ay aralıkla Hedef Belirleme, Hedef Revizyonu, Performans Değerlendirme isimli üç dönem bulunmaktadır. Performans değerlendirmeleri kişisel hedef kartları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Hedef kartlarının %80’ini iş hedefleri, %20’sini 360 derece yetkinlik değerlendirmeleri oluşturmaktadır. İş hedeflerinin içinde Şirket Ortak Hedefleri, Takım Hedefleri ve Bireysel Hedefler olarak 3 ayrı bölüm bulunmaktadır. Takım Hedefleri ve Bireysel Hedefleri belirlemeyi birimler kendileri yapmakta, dönem başlamadan önce tüm birimlerde olması gereken ortak hedefler için üst yönetim ekibi toplantılar gerçekleştirmektedir. Burada alınan kararlar İnsan Kaynakları Departmanı tarafından bölüm yöneticilerine bildirilmektedir. Performans sistemi sonuçları kariyer yönetiminde, kişisel gelişimde ve ücret artışlarında kullanılmaktadır. Terfiler için tüm grup müdürlerinin, genel müdür yardımcılarının ve genel müdürün yer aldığı İnsan Kaynakları Komitesi tarafından terfi kararları verilmektedir. Çalışanların kariyerlerini geliştirmelerine yönelik teknik ve yetkinlik bazlı alacakları eğitimler yöneticiler ile birlikte belirlenmektedir.

Çalışan Gönüllülüğü

Çalışanlar gönüllü olarak sosyal kulüplere liderlik ederek etkinlikler düzenleyebilmektedir. 2020 yılında pandemi nedeniyle kulüplerimiz çalışan gönüllülüğü bağlamında bir etkinlik gerçekleştirememiştir.

Anne-Bebek Politikası ve İş’te Eşitlik

İş kanunu ile paralel olarak doğum izni, süt izni vb. uygulamalarının yanı sıra Doğuş Teknoloji’de süt odası bulunmaktadır. Ek olarak hamile çalışanlar günlük 7,5 saatten fazla çalışmamaktadır.

Toplumsal Katılım Çalışmaları

Doğuş Teknoloji, otizm sendromlu bireylerin IT sektöründe istihdam edilmesi ile ilgili bir çalışma yürütmektedir. Bu projede Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) ile ortak çalışılmaktadır. Ayrıca, yurt dışında bu tip çalışmalar yürüten şirketlerden danışmanlık alınmaktadır. Otizm sendromlu bireylerin temel özellikleri olan detaylara hâkim olmak ve rutin işleri hatasız yürütmek IT projelerinde avantaj sağlamaktadır. 2018’de pilot uygulama kapsamında istihdam edilen 1 çalışan, işine devam etmektedir. Bu çalışmanın yaygınlaştırılması ve daha çok otizmli çalışan istihdam edilebilmesi için planlamalar yapılmaktadır.

ŠKODA

Bir Doğuş Otomotiv ortaklığı olan ve 1989 yılında Škoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yürütmek üzere kurulan Yüce Auto, FABIA, SCALA, KAMIQ, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, SUPERB modellerinin satış, servis ve yedek parça hizmetlerini, Türkiye çapında 45 Yetkili Satıcı ve 9 Yetkili Servis ile sağlamaktadır. Kuruluşundan bugüne kadar 220.000 adedin üzerinde araç teslimatı gerçekleştirmiş olan Yüce Auto'nun merkez binası Maltepe'de 2.200 m2 alan üzerine kurulmuştur.

1991 yılında Volkswagen Grubu'na katılan Škoda, 2007 yılında faaliyet gösterdiği ülke sayısını 100'e çıkartmıştır. Üretimini Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Çin, Slovakya ve Rusya'da bulunan fabrikalarında sürdürmekte olan Škoda'nın Türkiye'de satılan tüm otomobilleri Çek Cumhuriyeti'nden ithal edilmektedir. Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. Doğuş Otomotiv’in %50 oranında iştirakidir.

İş Etiği

Şirket içinde etik ilkeler prosedürümüz bulunmaktadır. Bununla birlikte tüm çalışmalarımız Doğuş Otomotiv Etik Kod’una uygun olarak yapılmaktadır. Yolsuzluk ve çıkar çatışmasıyla ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulmakla birlikte tüm denetim mekanizması düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Süreçlerle ilgili Şirketimiz her yıl Doğuş Otomotiv tarafından denetlenmektedir.

Çevresel Verimlilik

Şirketimizde çevresel tüketimlerimizi azaltmak için Led’li lambalar, sensörlü lavabo aydınlatmaları, Timer’lı dış aydınlatmalar kullanılmaktadır. Elektrik ve su tüketiminin gerekli olmadığı zamanlarda azaltılması için çalışanlarımız bilgilendirilmekte ve konuyla ilgili çalışanlarımızda farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Şirket içinde kâğıt, plastik ve pil atıklarımız için geri dönüşüm kutularımız bulunmaktadır. Atık kâğıtlar düzenli olarak toplanmakta ve Ayhan Şahenk Vakfı’na gönderilmektedir. Atık yağlarımızın imhası için DEHA biodizel firması ile çalışılmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti

Kalite politikamız gereği ilgili yasa ve kanunlara gerekli özen gösterilmekte, müşteri şikâyet ve problemleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu gereği müşterilerimizin hakları tarafımızdan da gözetilmektedir. Garanti süresi içerisinde arızalanan ve onarım süresince ikame araca ihtiyaç duyulması durumunda ilgili hizmet araç sahipleri için tarafımızdan ücretsiz olarak sağlanmakta ve bunun yanı sıra geçici araç tercih etmeyen müşterilerimiz için yine ücretsiz seyahat etme ve konaklama imkânı sunulmaktadır. Müşterilerimizin memnuniyetlerini en üst düzeyde tutabilmek için düzenli olarak müşteri memnuniyeti araştırmaları gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz tarafından belirli dönemlerde IACS müşteri memnuniyet aramaları ve IPSOS firması tarafından müşteri memnuniyeti anketleri yapılmaktadır. Müşterilerimizden gelen yol yardım, şikâyet, talep ve istekleri ise Doğuş Otomotiv Değer ve İlgi Merkezi (DİM) tarafından karşılanarak, ilgili şikâyetler giderilmekte ve gelen talepler yerine getirilmektedir.

Çalışanlarımız

Çalışanlarımızın gelişimlerini sağlamak amacıyla her yıl belirlenen alanlarda eğitimler verilmektedir. 2020 yılında çalışanlarımıza 27 farklı konuda 281 adam/gün eğitim verilmiştir. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için Şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır. Kurul sorumluluğunda yasal zorunluluğu olan tüm uygulamalar yapılmaktadır. Kurul 8 üyeden oluşmaktadır. 7 üyemiz Şirket çalışanı, 1 üyemiz bağımsızdır. Kurulda görev alan çalışanlarımızın Şirket çalışanlarımıza oranı %10’dur. Çalışanlarımıza sağlık ve hayat sigortası yapılmaktadır.

vdf

1999 yılında %51 Volkswagen Financial Services A.G ve %49 Doğuş Grubu ortaklığıyla kurulan Volkswagen Doğuş Finans (vdf), “Otomotiv değer zincirinde yer alan tüm oyuncuların finansal ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirmek ve sunmak” için faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin öncü otomotiv finansmanı şirketidir.

Yönetim ve Etik

Şirkette yolsuzluk ve çıkar çatışmasına yönelik tüm önlemler alınmaktadır. Şirket, başta 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermektedir. İlgili yasa ve yönetmeliklere uyumun ötesinde aynı zamanda Volkswagen AG ve Doğuş Otomotiv Etik Kodlarına tam uyum sağlanmaktadır. Yolsuzlukla mücadele alanındaki prosedürler ve süreç kontrolleri alınan önlemlerin ilk kademesini oluşturmaktadır. Sonraki kademedeyse iç denetim ekibi tarafından yapılan denetim faaliyetleri bulunmaktadır. Denetim raporları ve diğer tespit çalışmalarının çıktıları her zaman düzeltici/iyileştirici önlemler içermektedir.

Etik ilkeler, çalışanlara gerek dönemsel sınıf içi eğitimler gerekse e-öğrenme eğitimleriyle hatırlatılmaktadır. Tüm çalışanlar, etik ilkeler ve yolsuzlukla mücadele konularını da içeren çevrimiçi uyum eğitimlerine kaydedilmekte ve eğitimlerin tamamlanması takip edilmektedir. Tüm kadrolu çalışanların eğitimleri tamamlanmıştır. Eğitimlere ek olarak, periyodik bilgilendirme ve duyurularla çalışanların konuya ilişkin bilgisi güçlendirilmektedir.

Çevresel Verimlilik

“vdf’liler kaynaklarını etkin kullanır” konu başlığıyla düzenli aralıklarla yapılan duyurularda çalışanlarda enerji ve su tasarrufu konusunda farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Dizel motorlu Şirket araçlarının seçiminde “AdBlue” özelliği olan araçlar tercih edilmektedir. Tüm Şirket araçlarının düzenli bakım ve kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca çalışan servisi güzergahları her yıl düzenli olarak yenilenerek emisyon tüketimleri en az seviyede tutulmaya çalışılmaktadır. Her departmanda belirli noktalarda atık kâğıt, atık pil ve ambalaj atıkları için toplama kutuları bulunmaktadır. Atık kâğıt, atık pil ve diğer atıklarımız ise düzenli olarak toplanıp geri dönüşüme gönderilmektedir.

Müşteri Memnuniyeti

Gerek müşterilerin doğru bilgilendirilmesi, müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması ve kişisel verilerinin korunması gerekse hizmetlerimizden en üst düzey faydayı sağlamaları için şirket içinde farklı kanallarda müşterilere yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Broşürler, sosyal medya paylaşımları, internet sitesindeki ve mobil uygulamalardaki ürün açıklamaları anlaşılır ve net şekilde düzenlenmektedir. Ürün ve hizmetler ile ilgili bilgilendirme formları ve yasal belgeler oldukça açıklayıcı bir şekilde hazırlanmıştır. Müşteri tarafından anlaşılmayan bir nokta olması halinde, gereken yenilemelerin yapılması için çalışmalar yürütülmektedir. Müşteri verileri müşterinin kendisi ve yetkili makamlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Bu bilgilerin güvenliği de IT tarafından temin edilen güvenlik yazılımları ve prosedürler dahilinde sağlanmaktadır. Müşterilerin kredi kullanımında kullanılan sözleşme, ödeme planı, kredi öncesi bilgilendirme formu gibi orijinal imzalı evraklar şirkete ulaşmaktadır. Bu tür evraklar kilitli dolaplarda tutulmaktadır ve kısa sürede kontrol edilerek kopyası sistemde saklanırken orijinali ise arşivleme firmasına gönderilmektedir. Süreçlerle ilgili sorumlu kişiler bulunmakta ve ilgili işlemler sürekli olarak denetim altında tutulmaktadır.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanların sağlığı ve güvenliği için, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında danışmanlık hizmeti alınan İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve yetkili kuruluşlardan gerekli eğitimlerini tamamlayarak oluşturulan Acil Durum Ekipleri toplam 37 kişidir ve toplam çalışan sayısının %10’unu oluşturmaktadır. Şirketteki tüm çalışanlar, çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitim almaktadır. Eğitimler İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi tarafından 8 adam/saat olarak verilmiştir. Ayrıca, çalışanlara sunulan özel sağlık sigortası paketi oldukça kapsamlı olup yıl içinde tüm sağlık sorunlarına ve taleplerine cevap verecek niteliktedir.

Çalışan Memnuniyeti

Çalışan memnuniyeti vdf için en önemli, konuların başında gelmektedir. Şirkette, çalışanlara sağlanan faydalar arasında özel sağlık sigortası, özel hayat sigortası, ikramiye, yüksek lisans bursu, yabancı dil desteği, işe giriş yapılan tarih itibari ile izin hak edişi, doğum günü izni, doğum günü hediyesi, eğitim kataloğu, görev bazlı teknik eğitim seçenekleri bulunmaktadır.

Çalışan memnuniyeti sağlamaya ve bağlılığı arttırmaya yönelik uygulamaların başında vdfLife -insan kaynakları paylaşım platformu- yer almaktadır. Bu platform aracılığıyla Şirket çalışanları ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye erişim sağlayabilmektedir.

vdf Çalışan Destek Programları kapsamında ise çalışanlara ihtiyaç duydukları yüksek lisans, yabancı dil öğrenme desteğinin yanı sıra SMMM, proje yönetimi, iş analistliği vb. teknik eğitim desteği de sağlanmaktadır. Bununla birlikte vdf Champs adı altında uzun dönemli stajyer programı bulunmaktadır.

Çalışan memnuniyetinin ölçülmesi için Volkswagen FS AG tarafından tüm Volkswagen şirketlerinde yapılan “Stimmungsbarometer” (Fikir Barometresi) anketi ile Great Place to Work’e katılım yıllık olarak dönüşümlü gerçekleştirilmektedir. Fikir Barometresi sonrasında çıktıların değerlendirilmesi adına departmanlar ile memnuniyet noktaları/beklentiler/öneriler bağlamında fikir paylaşımı toplantıları gerçekleştirilmektedir. İç müşteri memnuniyet anketi yapılarak, Şirket içi işleyiş verimliliğinin artırılması amaçlanmakta ve çıktıları Şirket geneli ve departman özelinde çalışanlarla paylaşılmaktadır. 2016 yılında kurulan vdf Çalışan Meclisi (vdf Echo) çalışmalarına 2018 yılında devam edilmiş ve çeşitli organizasyonlar gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte geçmiş yıllarda birçok çıktı üreten ve köklü değişimler yaratmış olan vdf ce adlı öneri sistemi 2018 yılında, çeşitli nedenlerden dolayı verimli olarak işlev görememiş olup, konu 2019 İK projeleri arasında ele alınarak Söz Uçar YazIKalır platformu oluşturulmuştur. Bu platform aracılığıyla çalışanların istek, öneri ve şikayetlerini İK’ya ulaştırmaları sağlanmıştır. Ayrıca şirket değerlerinin içselleştirilmesi amacıyla oluşturulan Değer Elçileri takımı, çalışanların talep ve beklentilerini de dikkate alarak etkinlikler düzenlemektedir.

İş’te Eşitlik

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bir projesi olarak hayata geçen ve Doğuş Grubu’nun da destek verdiği İş’te Eşitlik Platformu kapsamında, iş hayatında kadınların desteklenmesi ve fırsat eşitliği yaratılması konusu, vdf İnsan Kaynakları ve Üst Yönetimi tarafından takip edilmektedir. “İşte Eşitlik Takip Anketi’ni” tüm Doğuş Grubu şirketleri ile birlikte vdf de doldurmaktadır. Mevcut durumda Şirkette her kademede kadın çalışan ve erkek çalışan sayısı arasında bir denge kurulmuştur

İştirakler