Şirket Paylarının Geri Alınması

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulunca şirketin kendi paylarını satın almasına veya rehin olarak kabul etmesine karar vermesi halinde; 3 Ocak 2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren " II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği" çerçevesinde kamuya gerekli açıklama ve bilgilendirmeleri yapar.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Temmuz 2016 tarihinde aldığı karar kapsamında Şirketimizin borsada işlem gören paylarının geri alımı başlatılmıştır. Konuyla ilgili 27 Temmuz 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamunun bilgilendirilmesi için yapılan Özel Durum Açıklamasına https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/547893 linkinden erişilebilir. Geri alımlar kapsamındaki Payların Alım Satım Bildirimlerine ise https://www.kap.org.tr/ linkinden erişilebilir.