Bağış ve Yardım

Doğuş Otomotiv, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı olan, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan, böylelikle toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan bağış ve yardımlarda bulunmaktadır.

Doğuş Otomotiv yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak aşağıda bahsi geçen kurum ve kuruluşlara sağlanmaktadır.

  •  Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıfları
  •  Eğitim Kurum ve Kuruluşları
  •  Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflar
  •  Kamu Kurum ve Kuruluşları

25.000 TL tutarın üzerindeki bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların toplam tutarı 5.000.000 (beşmilyon) TL ile sınırlıdır.