Çevresel Risk Yönetimi

Yönetim Kurulu ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin işbirliğiyle Şirketimiz bünyesinde ekonomik, çevresel ve sosyal konular da ele alınmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişimini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve dolayısıyla riskin etkin yönetilmesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirmektedir. Nitelikli kadro yapısı ve doğru bilgi akışıyla Yönetim Kurulu’na güvence sağlayarak gözetim görevinde destek olan Komite, aynı zamanda risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir. 2019 yılında, çalışma esaslarına uygun şekilde belirlenen sayıda (dört kez) ve tarih aralığında toplantılar gerçekleştirmek suretiyle hazırladığı değerlendirme raporlarını yıl içinde Yönetim Kurulu’na sunmuş ve denetçiyle paylaşmıştır. Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu adına, Şirketin iç denetim, iç kontrol ve risk yönetiminin etkinliğine ve yeterliliğine, üretilen bilgilerin bütünlüğüne yönelik risk odaklı olarak hazırlanan yıllık denetim planı çerçevesinde değerlendirme ve tespitleri Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır.

2019 yılında Doğuş Otomotiv kapsamında yaşanan dolu ve olası diğer iklim/çevre risklerine karşı, ek sigorta hizmetleri (danışmanlık dahil), sigortalılık durumu ve güncellenecek primlerle ilgili alınacak tedbirlerin ve sistemsel altyapı faaliyetlerinin gözden geçirilmesi sağlanmıştır. Aşırı sert hava koşulları ve doğal felaketlerin değerlendirildiği yıl içinde, hem Riskin Erken Saptanması Komitesi kademesinde hem de operasyonel süreçler düzeyinde çalışmalar gerçekleştirilmiş, risklere ilişkin önceliklendirme, koruyucu önlem geliştirme ve kurumsal farkındalık ve dayanışma konularına vurgu yapılmıştır.