Çevresel Risk Yönetimi

Doğuş Otomotiv Çevre Yönetim Sistemi kapsamındaki süreçlerin amaçlanan çıktılarına erişebilmesi, istenmeyen etkilerin önlenebilmesi veya azaltılabilmesi ve sürekli iyileştirmeye erişebilmesini güvence altına almak amacıyla, çevresel risk ve fırsatların tanımlaması, risk ve fırsatlara ilişkin güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir.

Doğuş Otomotiv’in tüm çalışanları çevre yönetim sistemi ve kalite yönetim sistemlerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi için gerekli tüm çalışmalara katılmak, sistem gereği belirlenen tüm sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik stratejileri gereği olarak tüm süreçlerinde olduğu gibi çevresel süreçlerinde de Planlama, Paydaş Görüşlerini Alma, Kontrol ve Uygulama yöntemini izleyerek süreçlerini sürekli gözden geçirmekte ve gerekli durumlarda iyileştirme programlarını yürütmektedir. Tüm sürdürülebilirlik politikalarını ve bağlı prosedürleri ile uygulamalarını “yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde” bakış açısıyla iyileştirmek, Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik stratejisinin ana eksenini oluşturmaktadır. 

Doğuş Otomotiv Çevresel Risk Yönetimi, şirketin genel risk yönetimi uygulamalarının bir parçasıdır ve Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı bir şekilde yönetilmektedir.