Toplumsal Katılım

Toplumsal Katılım

Doğuş Otomotiv’in toplumsal katılım politikası, şirketimizin etki alanı doğrultusunda içinde yaşadığı toplumun kaynaklarını verimli kullanarak sosyal refahın bir parçası olduğu konusunda toplumun sosyal onayını almak doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu amaçla 2017 yılı sonunda yenilediğimiz öncelikli alan çalışmamızda uzun yıllardır önemli yatırımlar yaptığımız Trafik Hayattır! Platformu öne çıkmakta ve gelecekteki toplumsal katılım faaliyetlerimizi de bu yönde geliştirmemiz konusunda bizim için dengeli bir yol haritası oluşturmaktadır.

Trafik Hayattır! Platformu

Toplumda trafik güvenliği konusunda uzun soluklu pozitif bir kültür dönüşümü yaratmak hedefiyle yola çıkan Doğuş Otomotiv, 2004 yılında Trafik Hayattır! ile toplumsal kalkınmaya değer katacak ve geleceğe iz bırakacak bir sosyal sorumluluk platformunu hayata geçirmiştir. Trafik Hayattır! platformu, sektörün en uzun soluklu kurumsal sorumluluk programı olarak 17 yıldır trafik güvenliği konusunda her yaş grubundan bireylerin trafikteki davranış ve alışkanlıklarını değiştirecek, toplumun bilinçlenmesini sağlayacak, farklı hedef kitlelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir. Platform, trafikteki olumlu kültür dönüşümünün yaşamın her alanına pozitif katkı yapacağına ve yaşanabilir şehirler ve yarınlar bırakacağına inanmaktadır.

2020 yılında pandemiyle birlikte hızla değişen alışkanlıklara ve yaşam şartlarına adapte olan Trafik Hayattır! Platformu, odağını değişen mobilite ve uzaktan eğitim olarak belirlemiştir. Bunun yanı sıra, toplumun geniş kesimlerine doğru kanallardan mesajlarını iletmeyi amaçlayan platform, değişen medya tüketim alışkanlıklarını dikkate alarak, sosyal medya ve dijital platformlardaki etkinliğini artırma stratejisi uygulamıştır.

Trafik Hayattır! Platformu ile ilgili detaylı bilgi için http://www.trafikhayattir.com/

Ayrıca Facebook https://www.facebook.com/TrafikHayattir