Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

Doğrudan ithalat, distribütörlük, yetkili satıcı ve servis, lojistik hizmetleriyle ilgili ana faaliyet alanı nedeniyle sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi Doğuş Otomotiv’in öncelikli odak alanları arasında yer almaktadır. Tedarik Zinciri içinde sadece çevresel konularda değil, sosyal ve ekonomik kalkınma başlıklarında da risk yönetimi, denetim ve gelişim yaklaşımıyla yönettiğimiz süreçler, 2018 yılında da giderek daha sistemli ve somut hedeflere doğru ilerlememize ve daha fazla farkındalık yaratarak değişimin ve çözümün bir parçası olmaya devam etmemize neden olmaktadır.

 

Doğuş Otomotiv’de satın alma birimi tedarik zinciri yapısı 21 farklı kategoride değerlendirilmektedir. Tüm alımlarımız yerel tedarikçiler üzerinden yapılmaktadır.

Doğuş Otomotiv sürdürülebilir tedarik zinciri yapısını her yıl geliştirerek iyileştirmekte ve uluslararası standartlara taşımaktadır. Doğuş Otomotiv tedarikçi seçim kriterlerine eklenen maddeler aşağıdaki gibidir:

● Su tüketiminin ölçülüp ölçülmediği ve su azaltılması ile ilgili ne tür çalışmalar yapıldığı,

● Atıkların yasalara uygun olarak toplanarak bertaraf edilmesi ve düzenli takibinin yapılması,

● Şirket içinde ayrımcılığı önleyici politikaların olup olmadığı,

● İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasalara uygun hareket edilip edilmediği, bu konuda politikaların, risk değerlendirme mekanizmalarının ve çalışan eğitimlerinin mevcut olup olmadığı,

● İç müşteri memnuniyeti uygulamalarının varlığı

● Doğuş Otomotiv Etik Kod ve İş Âhlâkı İlkeleri’ne uyum ve taahhüt. (Bu madde aynı zamanda tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelere de eklenmiştir.)

Kategori bazında ürün ve hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla tedarikçi seçme/denetleme ve değerlendirme süreçleri sürekli olarak geliştirilmektedir. 17 farklı kategoride değerlendirme yapılan Tedarikçi Ana Kriter ve Değerlendirme aşaması sırasında her kategoriye özel belgeler talep edilmekte (ISO 9001-2015, ISO 22000, OHSAS 18001, TSE HYB, ISO 14001, TS ISO 10002TSE, SGK ve Vergi Borcu vb.) ve eksiği olan firmalara bu belgeleri tamamlamaları konusunda bilgilendirme yapılmakta ve bu alanlarda gelişim kaydetmesi beklenmektedir.

Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik performanslarıyla ilgili bilgiler raporumuzun ilgili başlığında ve internet sitemizde yer almaktadır:

       https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/etki-alanimiz/tedarikcilerimizde-surdurulebilirlik-2019

Yedek Parça ve Lojistik Operasyonları

Yedek Parça ve Lojistik, dünyanın en prestijli markalarından olan Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche, Bentley, Lamborghini ve Scania marka araç ve yedek parçaları ile Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları, Thermo King Mobil Isı Kontrol Sistemleri ve yedek parçalarının ithalatı, depolanması ve Yetkili Servislere sevk edilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

Yedek Parça ve Lojistik, etkin e-tedarik zinciri yönetimi (endüstri 4.0) oluşturmak amacıyla dijitalleşme yatırımlarına öncelik vermekte, yedek parça işletim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik projeler üretmektedir. Ayrıca teşkilatın daha düşük stok maliyetleriyle çalışabilmesine imkân verecek ve yeni araç satışına destek olacak şekilde dağıtım süre ve maliyetlerinin düşürülmesi, şirketin en öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Yedek Parça ve Lojistik, operasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ileri teknolojileri ve değişen müşteri taleplerine hızlı uyum sağlayan stok yönetim sistemlerini kullanmaktadır.

Yedek Parça ve Lojistik, verdiği hizmet kalitesini artırmak ve gelecek 10 yıl için artan iş hacmine bağlı sürekliliği sağlamak amacıyla, 2013 yılında mevcut kurulu kapasitesini iki katına çıkararak yeni bir tesisleşme hamlesi yapmıştır. 2014 yılında başlanan otomasyon sistemleri yatırımları ile yedek parça depolama ve dağıtımında hız kazanarak hata oranını minimize etmiştir. Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği konusunda öncü vizyonuyla hayata geçirdiği “limandan sevkiyat” projesine limanda araç stoklama ve ithal etme ile devam etmiş, birden fazla taşıma firması ile limandan Yetkili Satıcılara araç dağıtımı yaparak müşteri teslim süresinde önemli iyileştirmeler sağlamıştır. Ayrıca RFID teknolojisi kullanarak Stok Saha Yönetimi ve Yetkili Satıcılara araç sevkiyatı süreçlerinde dijitalleşme adımlarını atmıştır. Yedek Parça ve Lojistik, yönettiği intermodal rota sistemi ile lojistik kaynaklı CO2 emisyonlarından tasarruf sağlamış, atık yönetimi konusunda 2014 yılından itibaren Yetkili Servisleri de kapsayacak şekilde merkezi bir yapılanmaya gitmiş ve atıkların yönetimi ve toplanmasıyla ilgili başarılı hamleler yapmıştır.

 

Sunulan ürün ve hizmetler Yedek Parça ve Lojistik, Yetkili Satıcı ve Servislerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri yüksek kalitede sunarak nihai müşteri mutluluğuna katkı için aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

• Tüm grup markası araçların ithalat ve Homologasyon operasyonlarının yürütülmesi,

• Doğuş Otomotiv markalarına ait araçların antrepo ve stok sahalarında korunması ve Yetkili Satıcılara ulaştırılması,

• Doğuş Otomotiv markalarının yedek parça ve aksesuarlarının yurtdışından sipariş edilmesi, ithalatı, depolanması, stok yönetiminin yapılması ve Yetkili Servislere siparişlerine istinaden dağıtılması,

• Yetkili Servislerin kalitatif ve kantitatif parça bonus kriterleri ile ilgili hedef ve gerçekleşmelerin takibi,

• DOAŞ ve Yetkili Servislerinin çevre mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve bu sayede kurumsal sorumluluğun önemli bir parçası olan çevresel etkilerin azaltılması.

• Kaliteye odaklı iş yaklaşımını geliştirmek

• Yedek parça faaliyetlerinde strateji belirleyici olarak rol almak, vizyon yaratarak marka temsilcileriyle paylaşmak ve grup markalarının pazar paylarının artmasında katma değer yaratmak,

• Çalışan katılımı ile hız/kalite/ maliyet eksenlerinde operasyonel mükemmellik sağlamak,

• Etkin e-tedarik zinciri yönetimi (endüstri 4.0) oluşturmak amacıyla dijitalleşme yatırımlarında öncü olmak, yedek parça işletim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik projeler üretmek,

• Teşkilatın daha düşük stok maliyetleriyle çalışabilmesine imkân verecek ve yeni araç satışına destek olacak şekilde dağıtım süre ve maliyetlerini düşürmek,

• Aksesuar pazarlama faaliyetlerinde yeni kaynaklar bularak satış hacmini artırmak, Yedek Parça ve Lojistik’in öncelikli hedefleri arasındadır.