İş Etiği

İş Etiği

İş etiği, sürdürülebilirlik yönetimi altında Doğuş Otomotiv’in üzerinde önemle durduğu ilk başlık olmuştur. Şirketimizin yaşam döngüsü içinde tüm iş süreçlerinde doğru olanı yapması olarak gördüğümüz iş etiği müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımızı da içine alan çoklu bir paydaş beklentisi olarak kabul etmekteyiz.

 

İşimize duyduğumuz sorumluluk anlayışına dayalı Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri ve Etik Kodu, aynı zamanda kurumların topluma karşı birincil sorumluluğunun işlerini etik yapmak olduğu temeline dayanmaktadır.

 

Doğuş Otomotiv Etik Kodu

 

2012 yılında tamamlanan çalışmayla hayata geçirilen Doğuş Otomotiv Etik Kodu, sadece Şirketimiz yönetici ve çalışanlarını değil, tedarikçilerimiz ve yetkili satıcı ve servislerimiz de dahil olmak üzere birlikte iş yaptığımız tüm paydaşlarımızı işaret ederek, etik iş yapma anlayışımızı detaylı ve kapsamlı bir biçimde açıklamaktadır. Doğuş Otomotiv Etik Kodu açık bir şekilde hem Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporumuz kapsamında hem de internet sitemiz üzerinden tüm paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. Etik Kod’un çalışanlarımız tarafından tam olarak anlaşılabilmesi amacıyla düzenlenen eğitimler, yüz yüze seanslar halinde ve soru-yanıt yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. 2018 yılı boyunca, 139 Doğuş Otomotiv çalışanına 347,5 adam/saat e-oryantasyon kapsamında Etik Kod eğitimi sağlanmıştır. Aynı dönemde 22 Doğuş Otomotiv (DİM) çalışanına 55 adam/saat yüz yüze Etik Kod eğitimi verilmiştir. Doğuş Otomotiv Etik Kodu hakkında Yetkili Satıcı ve Servislerimiz ile Tedarikçilerimiz düzeyinde de bilgilendirme çalışmaları devam etmiştir. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu kapsamına dahil edilen yetkili satıcılarımız ve tedarikçilerimiz ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında Etik Kod ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Doğuş Otomotiv Etik Kodu İngilizce ve Türkçe olarak kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. 2018 yılında Etik Kodun internet sitesi üzerinden indirilme sayısı 430 olmuştur:

 https://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/20215415118263_DogusETIK%20kod-2021-TR.pdf

 

Etik Koda Uyum

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO), Etik Kod’un Şirket içinde tam olarak uygulanmasından ve Etik Kod’a uyumla ilgili konuların izlenmesinden sorumludur. Şirket CEO’suna bu konularda Yönetim Kurulu’na bağlı Denetimden Sorumlu Komite, Disiplin Komitesi ile Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi destek vermektedir.

Etik Hat ya da başka kanallarla Departman Yöneticileri’ne ulaşan Etik Kod’a aykırı durumlar İç Denetim Birimi tarafından değerlendirilmekte ve Denetimden Sorumlu Komiteye ve CEO’ya raporlanmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ve CEO tarafından gerekli görüldüğü takdirde sonuçlar Yönetim Kurulu’nun nihai kararı ve görüş bildirmesi amacıyla paylaşılmaktadır. İç Denetim Birimi, yapılan bildirimlerin gizli kalmasından ve uygun aksiyonların alınmasının sağlanmasından sorumludur.

Etik olmayan tüm davranış biçimlerini veya yasadışı iş süreçlerinin tamamını tanımlamak ve Etik Kod kapsamı içine almak mümkün değildir. En doğru yönlendiriciler çalışanlarımızın üçüncü partilerle ilişkilerinde kişisel vicdanları, ortak akıl, sağduyu ve Doğuş Otomotiv’in politikalarına, yasa ve yönetmeliklerle sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine koşulsuz uyum gösterme anlayışıdır. Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin nasıl davranacağı konusunda kararsız kaldığı durumlarda destek istemeleri, soru sormaları ve yanlış davranışları çekinmeden ilgili bölümlere bildirmeleri Etik Kod’la birlikte teşvik edilmektedir. Doğuş Otomotiv’in ilke ve politikaları suç teşkil eden, Etik Kod’a aykırı davranışları raporlayan bir çalışana karşı cepheleşmeyi, misilleme yapılmasını kesinlikle yasaklamaktadır. Yasa ve yönetmeliklere, Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na ve diğer Şirket politikalarına, Şirket prosedür ve yönetmeliklerine, kurallarına, ilkelerine uymamak, iş akdinin feshedilmesine yol açabilecek cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bu tür disiplin eylemleri, uygunsuz davranışlar hakkında bilgi sahibi olduğu halde bunlara göz yuman, izin veren veya konuyla ilgili gerekli eğitimlerin sağlanması ve sorumlu olduğu ekibin işlerini gerektiği gibi yönetmek gibi konularda önleyici eylemleri gerçekleştirmekte geciken, bu tür durumları ortaya çıkarmak konusunda başarısız olan üst düzey yöneticiler için de geçerlidir.

Doğuş Otomotiv Etik Hattı

Doğuş Otomotiv’in tüm çalışanları açık ya da istendiği takdirde kimliği gizli olarak 444 3845 (ETİK) numaralı Etik Hattı’nı arayarak Etik Kod’a aykırı durumları ya da potansiyel aykırılıkları bildirebilmektedir. Tümüyle bağımsız bir kurum tarafından kontrol edilen Doğuş Otomotiv Etik Hattı’na gelen bildirimlerde çalışanlarımız kimliklerini gizlemekte özgür bırakılmıştır.

Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na aykırı durumlarda yapılan bildirimlerin ardından, Şirketimizin gerçekleştirebileceği olası soruşturma kapsamında, bildirimi yapan kişinin kimliği, yasaların izin verdiği ölçüde ve zorunlu haller dışında gizli tutulmaktadır. Doğuş Otomotiv, herhangi bir bildirimin ardından çalışanlar arasında misilleme yapılmasını, bildirimi yapan çalışanın bu bildirim nedeniyle herhangi bir şekilde zarar görmesini engeller ve bu konuda asla taviz vermez.