İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Emir Ali Bilaloğlu

İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı

Doğuş Otomotiv olarak “Mutlu müşteriler için öncelikli olarak mutlu çalışanlarımız olmalı” düşüncesinden hareketle, yıllardır en değerli sermayemizin insan kaynağımız olduğu bilinciyle çalıştık. Yaptığımız işin özüne insanı; çalışanlarımıza verdiğimiz değeri koyduk.

Gerek yurt dışında gerekse yurt içinde hep yeni zirveleri yaratmayı, sektöründe ve sektörünün dışında da standartları belirleyecek işlere imza atmayı her zaman bu bilinçle hedefledik.

Hem çalışanımıza hem de işimize kalite ve katma değer odaklı yaklaşımımız sayesinde bugün Türkiye otomotiv sektörüne yön vermekte, değişimin ve gelişimin dümeninde yer almaktayız.

Ne mutlu ki şirketimiz, tüm paydaşlarına karşı en yüksek etik standartlarda iş yapan ve sözlerini her zaman yerine getiren, güvenilir bir şirket konumunda. Sahip olduğumuz yüksek itibar, şirketimizin etik yönetim kültürü paralelinde iş yapma şeklimizin en önemli çıktısıdır. Öncelikli hedefimiz, mevcut ekonomik şartlarda ve rekabet ortamında faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmek ve sektörümüzdeki liderliğimizi koruyarak dürüst, güvenilir ve asla ödün vermeyeceği etik kurallarıyla güven duyulan bir marka olmaya devam etmektir.

Şirketimiz, faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerini yönetmek ve geliştirdiği çözümleri tüm paydaşlarına ulaştırmak amacıyla yürüttüğü kurumsal sorumluluk çalışmalarına tüm hızıyla devam etmekte, kurumsal sorumluluğun en temel ilkelerinden biri olan şeffaflık ve hesap verebilirlik alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Stratejik kararlarımızı şekillendiren çevresel, ekonomik, sosyal ve etik faktörlerle ilgili taahhütlerimiz, sürdürülebilirlik vizyonumuzu desteklemektedir.

Doğuş Otomotiv, kendini geleceğe taşımak için finansal başarıların yanı sıra sorumlu vatandaş bilinci ile içinde olduğu topluma sosyal fayda üretmenin önemine de yürekten inanmaktadır.

Bu sebeple, kadınların toplumsal konumunu iyileştirmek, kariyer gelişimlerini desteklemek ve iş yaşamında daha etkin rol almalarını sağlamak her zaman şirketimizin öncelikleri arasında yer almıştır. Doğuş Otomotiv olarak kadınların toplumsal hayatın her alanında daha fazla söz sahibi olduğu bir dünyayı arzuluyor ve cinsiyet eşitliğini kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası yapmak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz.

Bu kapsamda şirketimiz 'İşte Eşitlik Platformu'nun imzacılarından biri olarak önemli çalışmalar gerçekleştirmekte, iş yaşamında cinsiyet eşitliği ve kariyer fırsatları konusundaki kararlılığımızı her zaman devam ettirmekteyiz.

Trafik güvenliği kültürünü oluşturmak için toplumun her kesimine ulaşan projeler üreten

Trafik Hayattır! Platformu, sürdürülebilirlik anlayışımızın ve topluma sağladığımız değerin en güzel örneğidir.

 

Trafik güvenliği konusunda 2004 senesinden beri çalışmalarına devam eden Trafik Hayattır! geliştirdiği yenilikçi projelerle bugün trafik güvenliği anlamında Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk platformu haline gelmiştir. Toplumumuzun ihtiyaç ve beklentileri ışığında gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla toplumda kültürel bir dönüşüm sağlamayı amaçlayan Trafik Hayattır!’ın erişimini gelecekte daha da artıracağız.

 

Sektörümüzün standartlarını yukarı taşıyor, topluma örnek bir kurumsal vatandaş olarak hareket ediyor ve mutlu çalışanlarımız ile mutlu müşteriler yaratarak sayısız ödüllere layık görülüyoruz.

Başarımızın sırrı; kararlılık, üretkenlik, çalışkanlık, yenilikçilik ve idealizm gibi değerlerin daha kurumsal bir çerçevede sahiplenilmesiyle, mevcut başarımızı yarınlara taşıyacak adımları atmamızdır.