Entegre Yönetim Sistemleri

 

Doğuş Otomotiv, Entegre Yönetim Sistemleri kurulumu için çalışmalara 2021 yılında başlanmıştır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikası 2021 yılında alınmış, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Doğuş Otomotiv’in tüm süreçlerini kapsayacak şekilde 2022 yılında sertifikalandırılmıştır.

Şirket Çevre Yönetim Sistemine (EMS) sahiptir ve ISO 14001 sertifikasına sahiptir. Çevre Yönetim Sistemi Sertifikaya Dahil Bina Oranı : %74’tür. 

Doğuş Otomotiv olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile sürdürülebilirlik alanında temsil ettiğimiz segmentte liderliğimizi koruyabilmek, OEM’ler dahil tüm paydaşlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmek ve yönetimsel açıdan stratejik bakış açısını daha ileriye taşıyabilmek için kendimizi sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ve ISO 27001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı, sürekli geliştirmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Kuruluş tarafından tedarik edilen ürün ve hizmetler için güvence vermeyi ve böylelikle müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlayan şartları belirtir.

ISO 9001

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi: Şirketlerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

ISO 14001

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: Kuruluş çalışanlarının ve faaliyetlerinden etkilenmesi mümkün olan diğerlerinin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur. Bu sorumluluk bu kişilerin bedensel ve zihinsel sağlıklarının desteklenmesi ve korunmasını da kapsar.

ISO 45001

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi: Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi dâhil, enerji performansının sürekli olarak iyileştirilmesi için kuruluşların gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlar.

ISO 50001

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: Bilgi güvenliği yönetim sistemi, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini risk yönetimi prosesini uygulayarak muhafaza eder ve ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence verir.

ISO 27001

Entegre Yönetim Sistemi İlkelerine ulaşmak için tıklayınız.