PAYDAŞ KATILIMI

Stratejik Paydaş Katılımı Yönetimi

Paydaş Katılımı uzun yıllardır Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturan ve tüm markaları ve operasyonları dahilinde sürece entegre ettiği bir yöntemdir. Bununla birlikte şirketimiz 11 uluslararası marka ve bağlı bir ürün grubunun Türkiye’deki temsilciliğiyle, doğrudan ya da dolaylı olarak 8000’den fazla çalışanla, 550’den fazla satış ve servis noktasının yönetimi söz konusu olduğunda çok sayıda paydaşın, farklı ortamlarda farklı beklentileriyle karşılaşmaktadır. Farklı bölgelerde ve farklı kültürlerde ya da farklı sektörlerde paydaş beklentileri de değişebilmektedir. Doğuş Otomotiv bu nedenle kilit paydaşlarını “faaliyetlerini doğrudan etkileyen ve şirketin faaliyetlerini de doğrudan etkileyen kişi, grup ve kuruluşlar” olarak nitelendirmektedir. Bu tanım doğrultusunda yapılan kilit paydaş çalışmasında doğrudan satış ve servis üzerine faaliyetleri toplanmış bir şirket olarak öncelikli kilit paydaşlarımız çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile doğrudan ithalatını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin üreticileri olarak belirlenmiştir.

Paydaş katılımı stratejimiz tüm kilit paydaşlarımızla yanıt verebilir ve şeffaf bir diyalog ortamı oluşturmak, paydaşların beklentilerini ucu açık olarak ve düzenli bir biçimde sorgulamak, bu beklentileri karşılayabilmek için çözümler geliştirmek ya da hedefler belirlemek şeklinde değerlendirilmektedir.

Paydaş Haritamız

 

 

Doğuş Otomotiv Paydaş Katılımı Süreci

Çalışanlarımız

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?

 • Doğuş Otomotiv kurumsal başarısının temelinde işine bağlı, motivasyonu güçlü ve mutlu çalışanlar olduğuna inanmaktadır.
 • Çalışanlarımızla doğru, zamanında ve açık iletişim kurmak istiyoruz.
 • Çalışanlarımızdan aldığımız geri bildirimlerle Şirketimizin verimliliğini arttıracak düzenlemeler yapıyoruz.
 • Çalışanlarımızın farkındalığını arttırıyor, sürdürülebilirlik ile ilgili konularda bilgilenmelerini sağlıyoruz.

Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz?

İnsan Kaynakları Uygulamaları ile ilgili DinamİK, D-İnsan Performans ve Gelişim Yönetimi Sistemi, İnsan Kaynakları İletişim Planı Çerçevesinde Gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantıları ve Etkinlikler (yıl içinde düzenli programlar), Bir’iz Çalışan Komitesi (iki ayda bir), Kurum İçi Bültenler (üç ayda bir), Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketleri (iki yılda bir), Öneri Sistemi ‘Bir Fikrim Var’ Platformu, Vizyon ve Strateji Toplantıları (yılda bir kez), Yönetim Bilgilendirme Toplantıları (yılda iki kez), CEO Mesajları (yılda ortalama 10 kez), Eğitimler, Piknikler, Yılsonu Yemekleri, Kıdem Teşvik Ödülleri, Doğum Günü Hediyeleri, Doğum Hediyeleri, Kadınlar Günü Kutlamaları, Bayram Kutlamaları, İntranet Sistemi, Turkuaz, Talep Yönetim Sistemi, Kurumsal Bilgilendirmeler (yılda ortalama 10 kez), Günlük Haber Yansımaları Raporu, Happy Hours

Katılım Konuları

 • Kurumsal stratejiler, gelişmeler, hedefler
 • Ödüllendirme ve öneri toplama
 • Eğitimler ve gelişim programları
 • Performans yönetimi
 • İnovasyon ve değişim
 • Sürdürülebilirlik odak alanları
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Bağlılık, memnuniyet ve motivasyon
 • Liderlik programları

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

 • Çalışan sirkülasyonu
 • Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketleri
 • Eğitim ölçme ve değerlendirme
 • Hedef kartları
 • Performans görüşmeleri

 

 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?

 • Doğuş Otomotiv değer zinciri içinde ortak kurumsal stratejiler ve hedefler doğrultusunda büyümek ve en iyi hizmet sağlayıcı olmak için çalışıyoruz.
 • Yeni iş fırsatları yaratarak müşterilerimizin otomotiv değer zinciri içinde ihtiyaç duydukları tüm hizmetlere ulaşmasını sağlıyoruz.
 • İş birliklerimizi güçlendiriyoruz.

Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz?

Bilgilendirme Toplantıları (yılda en az bir kez), Sunumlar (yılda en az bir kez), İnternet Sitesi, Online Raporlama Sistemleri, Günlük Haber Yansımaları Raporu

Katılım Konuları

 • Büyüme hedefleri
 • Stratejik yönetim
 • İhtiyaç ve beklenti analizi
 • Yapısal değişiklikler ve bilgilendirmeler
 • Satış ve pazarlama desteği

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

 • Yıllık raporlamalar
 • Toplantılar ve geri bildirimler

 

Yetkili Satıcı ve Servisler

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?

 • Yetkili Satıcı ve Servislerimiz Doğuş Otomotiv’in müşterileriyle doğrudan ilişkide olan ve müşteri memnuniyetini sağlayan en önemli iş ortaklarımızdır.
 • Yetkili Satıcı ve Servislerimizin gerek kurumsal gelişimlerine, gerekse kalite ve verimliliklerini arttırmalarına destek olarak Doğuş Otomotiv’i en mükemmel düzeyde temsil etmeleri için ortak çalışmalar yürütüyoruz.
 • Yetkili Satıcı ve Servislerimizde hizmet kalitesini arttırarak değer zincirimiz içinde önemli bir yere sahip iş ortaklarımızın da sağlıklı büyümesini sağlıyor, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyoruz.
 • Sürdürülebilirlik farkındalıklarını arttırmaları için destek oluyor, şeffaf kurumsal raporlama bilinçlerini yükseltmelerini sağlıyoruz.

Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz?

Yetkili Satıcı Toplantıları (yılda bir kez), Denetimler (yılda bir kez), Ziyaretler (üç ayda bir), İnternet Tabanlı İletişim Portalı, Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Memnuniyeti Araştırması (DSS - yılda bir kez), Bilgilendirme Toplantıları (yılda beş kez), Eğitimler, Top Team Yarışması, Yedek Parça ve Lojistik Birimi, İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanları’nın Mektupları, İletişim Bülteni (her ay), Düzenli Ziyaretler (her ay)

Katılım Konuları

 • Kalite süreçleri
 • Yetkili Satıcı ve Servis memnuniyeti
 • Satış ve pazarlama destek programları
 • Yetkili Satıcı ve Servis insan kaynakları destek programı
 • Araç satış hedefleri
 • Lojistik destek

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

 • Yetkili Satıcı ve Servis memnuniyeti anketi
 • Ziyaretler ve beklenti analizleri

 

Müşteriler

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?

 • Müşteri odaklı kurumsal stratejilerimiz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin memnuniyetlerini her geçen gün daha da arttırmak amacıyla geliştiriyoruz.
 • Müşteri geri bildirimlerini düzenli olarak değerlendirerek hizmet kalitemizi arttırıyoruz.
 • Yeni fırsatlar yaratıyoruz.
 • Müşterilerimizin de Sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalıklarını arttırıyoruz.

Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz?

Fuar ve Etkinlikler, İnternet Sitesi, Müşteri Memnuniyeti Anketleri (her ay), Müşteri İlişkileri Yönetim Birimi (CRM), Gizli Müşteri Araştırmaları (NPS – yılda bir ya da iki kez), Kayıp Müşteri Araştırması (her ay), Customer Life Cycle (CLC) Çalışmaları (proje özelinde, sürekli), e-bültenler (her ay), eposta Duyuruları, Test Sürüşleri, 24 Saat Bilgi ve Yardım Hatları, Ücretsiz Mobil Servis, Mobil Yardım Merkezi, Garanti Hizmetleri, Pazar Araştırmaları (yılda beş kez), Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimleri, Genç Avrupalı Tır Sürücüsü Yarışması, Mevsimsel Bakım Kampanyaları, Kredi Kampanyaları, Sertifikalı İleri Sürüş Teknikleri Eğitimleri, Oto-Fix Ekspres Servis Noktaları, Kasko Hizmetleri, Yedek Parça ve Lojistik, Sigorta Hizmetleri, Reklam ve İlanlar, Marka İnternet Siteleri, Doğuş Otomotiv Değer ve İlgi Merkezi (DİM), Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Noktaları, DOD Hizmet Noktaları

Katılım Konuları

 • Ürün ve hizmet kalitesi, değer geliştirme ve inovasyon
 • Ürün bulunabilirliği
 • Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı
 • Müşterilerin beklentilerine zamanında, tam ve doğru çözümler getirebilme
 • Geri bildirimlerin toplanması ve değerlendirilmesi
 • Sürdürülebilirlik
 • Doğru ve tam bilgilendirme

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

 • Müşteri memnuniyeti anketleri
 • Seminer ve organizasyonlar, lansmanlar
 • İnternet sitesi ve sosyal medya izleme ve değerlendirme

 

Yatırımcılar

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?

 • Doğuş Otomotiv’in tüm faaliyet ve kazanımlarından, hedeflerinden haberdar olan, güven duyan pozitif bir yatırım çevresi oluşturmak için çalışıyoruz.
 • Yatırımcılarımıza Şirketimiz ile ilgili bilgileri doğru, tam, zamanında ve şeffaf bir biçimde ulaştırmak için sistemler kuruyoruz.
 • Finansal ve finans dışı risklerimizi azaltmak amacıyla risk yönetim mekanizmaları geliştiriyor ve denetim süreçlerimizi sürekli izliyoruz.

Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz?

Yatırımcı Sunumları (aylık/yıllık bazda), İnternet Sitesi, Faaliyet Raporları, Kurumsal Yönetişim Uyum Raporları (yılda bir kez), Bilgilendirme Toplantıları (yılda iki kez), Konferans ve Roadshowlar (katılım oldukça), Showroom ve Lojistik Merkezi Ziyaretleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Özel Durum Açıklamaları (gerekli olduğunda), Medya Araçları, Derecelendirme Notlar

Katılım Konuları

 • Şirketin yıllık performansı
 • Şirketin kurumsal stratejileri ve beklentileri
 • Ekonomik, sosyal, çevresel riskler ve fırsatlar
 • Şirketin paydaş beklentilerine ve pazarın gerekliliklerine göre belirlediği kilit performans göstergeleri ile ilgili sağladığı gelişmeler

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

 • Doğuş Otomotiv Hisse Değeri
 • Yıllık Genel Kurul Toplantıları
 • Yatırımcı Sunumları ve geribildirimler

 

Tedarikçiler

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?

 • Doğuş Otomotiv bir otomotiv distribütörü ve servis sağlayıcısı olarak dünyanın önemli ve saygın markalarının tedarik zincirinin bir parçasıdır.
 • Doğuş Otomotiv tedarikçileri de yüksek kalitede ürün ve hizmet sağlayarak Doğuş Otomotiv değer zincirinde kalite ve üstün hizmet performansının her geçen gün artmasında öncü rol üstlenmektedir.
 • Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik ile ilgili alanlarda farkındalığın artması hizmet kalitemizi arttırmakla birlikte risklerimizi de azaltmaktadır.

Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz?

Bilgilendirme Toplantıları (yılda bir kez), Faaliyet Raporları, İnternet Sitesi, Tedarikçi Kalite Yönetmeliği, Tedarikçi Ziyaretleri (ayda en az beş kez)

Katılım Konuları

 • Ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması
 • Sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda risk yönetimi anlayışı
 • Etkili, verimli ve zamanında çözüm üretebilme yeteneğinin gelişmesi

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

 • Tedarikçi memnuniyet anketleri

 

 

OEM (Original Equipment Manufacturers)

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?

 • Kurulduğumuz günden bu yana dünyanın en saygın otomobil üreticilerinin distribütörlüğünü yürütüyor ve servis hizmetlerini sağlıyoruz.
 • OEM’lerin kalite ve hizmet anlayışını en yüksek standartlarda uygulamak için çalışıyoruz.
 • OEM’lerin Şirketimizden beklentileri performansımızı sürekli olarak yukarıya taşıyor ve inovasyon yeteneğimizi geliştiriyor.

Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz?

Bilgilendirme Toplantıları (her ay), İnternet Sitesi, Ziyaretler (her ay), Yedek Parça ve Lojistik Birimi, İşbirliği Platformları

Katılım Konuları

 • Ürün tedariği
 • Distribütörlük hizmeti
 • Kalite süreçleri
 • OEM standartları
 • Satış ve pazarlama süreçleri
 • Müşteri memnuniyeti

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

 • Geri bildirim mekanizmaları
 • OEM denetim ve değerlendirmeleri

 

Toplum

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?

 • Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde yerel ve ulusal önceliklere kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışıyoruz.
 • Gerek yaratılan kaliteli istihdam, Yetkili Satıcı ve Servis ağı ve gerekse yerel ekonomiye olan katkımızla toplumsal kalkınmada öncü rol üstlenen şirketlerden birisiyiz.

Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz?

Sponsorluklar Aracılığıyla Doğrudan İletişim Faaliyetleri, Anadolu İllerinde Tanıtım Toplantıları, Yerel Otomotiv Fuarları (yılda üç-altı kez), Trafik Hayattır!, Meslek Liseleri İşbirlikleri, Üniversitelerde Konferans ve Seminerler (yılda ortalama sekiz kez), Kariyer Günleri Katılımları (yılda ortalama onbeş kez)

Katılım Konuları

 • Trafikte güvenlik
 • Meslek Liseleri destek programları
 • Eğitimde fırsat eşitliği
 • Çalışan gönüllülüğü

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

 • Programların düzenli geri bildirimleri
 • Çalışanlarla yapılan anketler
 • Çeşitli anketler ve geri bildirim mekanizmaları
 • Marka algısı anketleri

 

 

 

Paydaş Beklentileri, Diyalog Platformları ve Doğuş Otomotiv’in Yanıtları

Kurumsal Sürdürülebilirliğin temel taşlarından birisi olan paydaş katılımı aynı zamanda “sosyal onay” dediğimiz yaklaşımın da önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Kilit paydaşlarımız öncelikli olmak üzere tüm paydaşlarımızın işimizi doğru yapmamız, şirketimizi geleceğe taşımamızla ilgili bizleri onaylaması anlamına gelmektedir. Geçtiğimiz son beş yılda hem faaliyette olduğumuz pazarda, hem de dünya genelinde otomotiv sektörünün teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme alanlarında geçirdiği hızlı dönüşüm ve değişim Doğuş Otomotiv gibi şirketlerin etki alanı bağlamında çok ciddi sorumluluklar üstlenmesinin gereğini göz önüne sermektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin özel sektörü merkezine alarak toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlama çabalarının temelinde de bu etki alanı yatmaktadır. Doğuş Otomotiv paydaşlarının sosyal, ekonomik ve çevresel beklentilerini sorgulayarak, bu beklentilere yanıt verme yeteneklerini geliştirmenin, beklentilerden yola çıkarak gelecek stratejilerini belirlemenin ve aynı zamanda bu beklentileri doğru analiz ederek risk ve fırsatları öngörmenin sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığına inanmaktadır.