Bölünme

Doğuş Otomotiv’in Bölünme işlemlerine ilişkin bu sayfada Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) gereğince pay sahiplerimizin incelemesine sunulan belgeler bulunmaktadır.
 

vdf Finans Hisselerinin İştirak Modeliyle Usulde Kısmi Bölünme

Şirketimiz Yönetim Kurulunca 21.01.2021 tarihinde alınan ve KAP’ta yayınlanan kısmi bölünme kararına istinaden (link) hazırlanan duyuru metninin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.(link)

Şirketimizin son üç yıllık bağımsız denetim ve ara dönem finansal raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

BÖLÜNMEYE İLİŞKİN YK KARARI

Raporu İndir

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ

Raporu İndir

BÖLÜNME RAPORU

Raporu İndir

SPK BAŞVURUSU - DUYURU METNİ

Raporu İndir

UZMAN KURULUŞ RAPORU

Raporu İndir