Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim ortak bulunmamaktadır. Ancak dolaylı iştirakten arındırılmış gerçek kişi pay sahipleri kamuoyuna 2004 yılında yayımlanan halka arz izahnamesinde açıklanmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerindeki "Şirket Genel Bilgi Formu"nda da bilgiler güncellenmektedir. "Şirket Genel Bilgi Formu" na www.kap.gov.tr adresinden ulaşılmaktadır.