Üyelikler ve İşbirlikleri

 • AĞIR TİCARİ ARAÇLAR DERNEĞİ -TAİD
 • AKÜDER AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SAN.DERNEĞİ
 • ALMAN TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI
 • BORSAYA KOTE ORTAKLIK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ
 • DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU
 • ENDEAVOR ETKİN GİRİŞİMCİ DESTEKLEME DERNEĞİ
 • İSVEÇ TİCARET MERKEZİ DERNEĞİ
 • KALDER TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
 • OTOMOTİV DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEGİ
 • REKLAM VERENLER DERNEĞİ
 • TEGEP EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU DERNEĞİ
 • TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
 • TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ
 • YENİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ