Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Doğuş Otomotiv’in iş etiği anlayışı, kurumsal politikalarımız, iş yapış biçimimiz ve davranışlarımızda en yüksek düzeyde etik standartları içermektedir. Diğer bir deyişle, ahlâki standartların iş hayatımızda kendini her alanda göstermesidir. Şirket birimlerimiz, teknolojik varlıklarımız, finansal ve operasyonel faaliyetlerimiz, kısaca tüm iş süreçlerimize ahlâki gelenekler ve değerlerin de ötesinde bir etik iş yapma anlayışını tam olarak yansıtmaktır.

Doğuş Otomotiv’in sahip olduğu en değerli varlık, müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının ve hissedarlarının Şirketimize duyduğu güven ve ticari faaliyete başladığımız günden beri kazanmış olduğumuz kurumsal itibarımızdır. Paydaşlarımızın güveni ve itibarımızın korunması, asla taviz vermeyeceğimiz varlık nedenlerimizdir.

Doğuş Otomotiv politikaları ve kurumsal etik anlayışı doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluğu kesin olarak reddetmektedir.

Doğuş Otomotiv, tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde adil ve şeffaf iş yapma ilkesine uymayı taahhüt etmektedir. Doğuş Otomotiv yönetici ve çalışanları ile iş ortaklarının diğer paydaş gruplarıyla ilişkilerinde olduğu gibi devlet kurumlarıyla ilişkilerinde de, yasa ve yönetmeliklere aykırı bir menfaat sağlamak, kişi ya da kurumların kararlarını etkilemek amacıyla herhangi bir ödeme yapmaları, hediye vermeleri, ödeme ya da hediye teklifinde bulunmaları, benzer amaçlarla taahhütte bulunmaları kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde Doğuş Otomotiv’i temsilen bir siyasi partiye ve siyasi parti mensubuna ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlara ödeme yapmak, hediye vermek ya da bu konularda taahhütte bulunmak da Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na aykırıdır.

Doğuş Otomotiv’de yasal olarak suç teşkil eden rüşvet ya da komisyon teklif etme, alıp verme kesinlikle yasaktır. Bu tür bir teklifle karşılaşan tüm yönetici ve çalışanlar durumu derhal Etik Hattı’na iletmekle yükümlüdür. Ayrıca müşterilerden, tedarikçilerden, Doğuş Otomotiv rakiplerinden ve diğer üçüncü partilerden kişisel borç istemek veya herkese sunulanın dışında özel imtiyaz ya da indirim talebinde bulunmak da kesinlikle yasaktır. Doğuş Otomotiv çalışanları herhangi bir şekilde rüşvet vermeyi reddetmelerinden ya da yolsuzluk karşıtı bir bildirimde bulunmalarından dolayı cezalandırılmaz.

Doğuş Otomotiv Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve politika kapsamındaki taahhütler, tüm Doğuş Otomotiv değer zinciri içindeki çalışanları, yöneticileri, üst yönetimi, tedarikçi ve iş ortaklarını, Yetkili Satıcı ve Servisleri ve onların çalışanlarını ve tüm üçüncü partileri kapsamaktadır.

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasının tüm Doğuş Otomotiv değer zinciri içinde uygulanmasından sorumludur.

Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servisleri’nin belirlenmesi ve onlara ödeme yapılması konusunda OEM politikaları doğrultusunda hareket etmektedir. Doğuş Otomotiv, Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne yapılan ödemeleri sadece bu standartlara uygun ve yasal hizmetler karşılığında yapmaktadır.