Paydaş Katılımı

Doğuş Otomotiv 2009 yılında AA1000SES Paydaş Katılımı Standardı metodolojisini kullanarak düzenlediği çalıştaylar sonucunda kilit paydaşlarını belirlemiştir. Doğuş Otomotiv faaliyetlerini doğrudan etkileyen ve Doğuş Otomotiv’in doğrudan etkilediği paydaşlarla, doğrudan Şirketimize bağımlı olan paydaş grupları üzerinde yapılan çalışma sonucunda belirlenen paydaş gruplarıyla tüm taraflara fayda sağlayan diyalog platformları oluşturmak, açık ve şeffaf bir iletişim stratejisiyle beklentilerini anlamak ve bu beklentilere yanıt verebilmek amacıyla paydaş katılımı çalışmalarını yürütmektedir. Doğuş Otomotiv kilit paydaşlarının sosyal, çevresel, ekonomik ve etik konularda Şirketimizden beklentilerini düzenli olarak sorgulamak, bu beklentilere açık ve şeffaf bir şekilde yanıt verebilir olmak ve paydaşlarımızın beklentilerini iş planlarımızın bir parçası haline getirmek paydaş katılımı stratejimizin temelini oluşturmaktadır. Paydaş katılımı süreci tüm şirketler için olduğu gibi, Doğuş Otomotiv için de sürekli gelişen ve yenilenen bir süreçtir. Katılım süreçleri boyunca değişen beklentiler ve diyalog platformları sayesinde gelişen ilişkiler paydaş katılımı süreçlerinin de kendilerini sürekli yenilemesini gerektirmektedir. Rapor hazırlama sürecinde birçok Sürdürülebilirlik Takım ve Komite toplantısı yapıldı ve paydaşlardan farklı platformlarda yapılan geri dönüşler bu sayede sürece dahil edildi.

Doğuş Otomotiv Paydaş Katılımı Süreci

Çalışanlarımız

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?
 • Doğuş Otomotiv kurumsal başarısının temelinde işine bağlı, motivasyonu güçlü ve mutlu çalışanlar olduğuna inanmaktadır.
 • Çalışanlarımızla doğru, zamanında ve açık iletişim kurmak istiyoruz.
 • Çalışanlarımızdan aldığımız geri bildirimlerle Şirketimizin verimliliğini arttıracak düzenlemeler yapıyoruz.
 • Çalışanlarımızın farkındalığını arttırıyor, sürdürülebilirlik ile ilgili konularda bilgilenmelerini sağlıyoruz.
Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz? İnsan Kaynakları Uygulamaları ile ilgili DinamİK, D-İnsan Performans ve Gelişim Yönetimi Sistemi, İnsan Kaynakları İletişim Planı Çerçevesinde Gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantıları ve Etkinlikler (yıl içinde düzenli programlar), Bir’iz Çalışan Komitesi (iki ayda bir), Kurum İçi Bültenler (üç ayda bir), Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketleri (iki yılda bir), Öneri Sistemi ‘Bir Fikrim Var’ Platformu, Vizyon ve Strateji Toplantıları (yılda bir kez), Yönetim Bilgilendirme Toplantıları (yılda iki kez), CEO Mesajları (yılda ortalama 10 kez), Eğitimler, Piknikler, Yılsonu Yemekleri, Kıdem Teşvik Ödülleri, Doğum Günü Hediyeleri, Doğum Hediyeleri, Kadınlar Günü Kutlamaları, Bayram Kutlamaları, İntranet Sistemi, Turkuaz, Talep Yönetim Sistemi, Kurumsal Bilgilendirmeler (yılda ortalama 10 kez), Günlük Haber Yansımaları Raporu, Happy Hours
Katılım Konuları
 • Kurumsal stratejiler, gelişmeler, hedefler
 • Ödüllendirme ve öneri toplama
 • Eğitimler ve gelişim programları
 • Performans yönetimi
 • İnovasyon ve değişim
 • Sürdürülebilirlik odak alanları
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Bağlılık, memnuniyet ve motivasyon
 • Liderlik programları
Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?
 • Çalışan sirkülasyonu
 • Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketleri
 • Eğitim ölçme ve değerlendirme
 • Hedef kartları
 • Performans görüşmeleri

 

 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?

 • Doğuş Otomotiv değer zinciri içinde ortak kurumsal stratejiler ve hedefler doğrultusunda büyümek ve en iyi hizmet sağlayıcı olmak için çalışıyoruz.
 • Yeni iş fırsatları yaratarak müşterilerimizin otomotiv değer zinciri içinde ihtiyaç duydukları tüm hizmetlere ulaşmasını sağlıyoruz.
 • İş birliklerimizi güçlendiriyoruz.

Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz?

Bilgilendirme Toplantıları (yılda en az bir kez), Sunumlar (yılda en az bir kez), İnternet Sitesi, Online Raporlama Sistemleri, Günlük Haber Yansımaları Raporu

Katılım Konuları

 • Büyüme hedefleri
 • Stratejik yönetim
 • İhtiyaç ve beklenti analizi
 • Yapısal değişiklikler ve bilgilendirmeler
 • Satış ve pazarlama desteği

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

 • Yıllık raporlamalar
 • Toplantılar ve geri bildirimler

        

 

Yetkili Satıcı ve Servisler

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?
 • Yetkili Satıcı ve Servislerimiz Doğuş Otomotiv’in müşterileriyle doğrudan ilişkide olan ve müşteri memnuniyetini sağlayan en önemli iş ortaklarımızdır.
 • Yetkili Satıcı ve Servislerimizin gerek kurumsal gelişimlerine, gerekse kalite ve verimliliklerini arttırmalarına destek olarak Doğuş Otomotiv’i en mükemmel düzeyde temsil etmeleri için ortak çalışmalar yürütüyoruz.
 • Yetkili Satıcı ve Servislerimizde hizmet kalitesini arttırarak değer zincirimiz içinde önemli bir yere sahip iş ortaklarımızın da sağlıklı büyümesini sağlıyor, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyoruz.
 • Sürdürülebilirlik farkındalıklarını arttırmaları için destek oluyor, şeffaf kurumsal raporlama bilinçlerini yükseltmelerini sağlıyoruz.
Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz? Yetkili Satıcı Toplantıları (yılda bir kez), Denetimler (yılda bir kez), Ziyaretler (üç ayda bir), İnternet Tabanlı İletişim Portalı, Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Memnuniyeti Araştırması (DSS - yılda bir kez), Bilgilendirme Toplantıları (yılda beş kez), Eğitimler, Top Team Yarışması, Yedek Parça ve Lojistik Birimi, İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanları’nın Mektupları, İletişim Bülteni (her ay), Düzenli Ziyaretler (her ay)
Katılım Konuları
 • Kalite süreçleri
 • Yetkili Satıcı ve Servis memnuniyeti
 • Satış ve pazarlama destek programları
 • Yetkili Satıcı ve Servis insan kaynakları destek programı
 • Araç satış hedefleri
 • Lojistik destek
Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?
 • Yetkili Satıcı ve Servis memnuniyeti anketi
 • Ziyaretler ve beklenti analizleri

 

Müşteriler

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?
 • Müşteri odaklı kurumsal stratejilerimiz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin memnuniyetlerini her geçen gün daha da arttırmak amacıyla geliştiriyoruz.
 • Müşteri geri bildirimlerini düzenli olarak değerlendirerek hizmet kalitemizi arttırıyoruz.
 • Yeni fırsatlar yaratıyoruz.
 • Müşterilerimizin de Sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalıklarını arttırıyoruz.
Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz? Fuar ve Etkinlikler, İnternet Sitesi, Müşteri Memnuniyeti Anketleri (her ay), Müşteri İlişkileri Yönetim Birimi (CRM), Gizli Müşteri Araştırmaları (NPS – yılda bir ya da iki kez), Kayıp Müşteri Araştırması (her ay), Customer Life Cycle (CLC) Çalışmaları (proje özelinde, sürekli), e-bültenler (her ay), eposta Duyuruları, Test Sürüşleri, 24 Saat Bilgi ve Yardım Hatları, Ücretsiz Mobil Servis, Mobil Yardım Merkezi, Garanti Hizmetleri, Pazar Araştırmaları (yılda beş kez), Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimleri, Genç Avrupalı Tır Sürücüsü Yarışması, Mevsimsel Bakım Kampanyaları, Kredi Kampanyaları, Sertifikalı İleri Sürüş Teknikleri Eğitimleri, Oto-Fix Ekspres Servis Noktaları, Kasko Hizmetleri, Yedek Parça ve Lojistik, Sigorta Hizmetleri, Reklam ve İlanlar, Marka İnternet Siteleri, Doğuş Otomotiv Değer ve İlgi Merkezi (DİM), Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Noktaları, DOD Hizmet Noktaları
Katılım Konuları
 • Ürün ve hizmet kalitesi, değer geliştirme ve inovasyon
 • Ürün bulunabilirliği
 • Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı
 • Müşterilerin beklentilerine zamanında, tam ve doğru çözümler getirebilme
 • Geri bildirimlerin toplanması ve değerlendirilmesi
 • Sürdürülebilirlik
 • Doğru ve tam bilgilendirme
Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?
 • Müşteri memnuniyeti anketleri
 • Seminer ve organizasyonlar, lansmanlar
 • İnternet sitesi ve sosyal medya izleme ve değerlendirme

 

Yatırımcılar

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?
 • Doğuş Otomotiv’in tüm faaliyet ve kazanımlarından, hedeflerinden haberdar olan, güven duyan pozitif bir yatırım çevresi oluşturmak için çalışıyoruz.
 • Yatırımcılarımıza Şirketimiz ile ilgili bilgileri doğru, tam, zamanında ve şeffaf bir biçimde ulaştırmak için sistemler kuruyoruz.
 • Finansal ve finans dışı risklerimizi azaltmak amacıyla risk yönetim mekanizmaları geliştiriyor ve denetim süreçlerimizi sürekli izliyoruz.
Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz? Yatırımcı Sunumları (aylık/yıllık bazda), İnternet Sitesi, Faaliyet Raporları, Kurumsal Yönetişim Uyum Raporları  (yılda bir kez), Bilgilendirme Toplantıları (yılda iki kez), Konferans ve Roadshowlar (katılım oldukça), Showroom ve Lojistik Merkezi Ziyaretleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Özel Durum Açıklamaları (gerekli olduğunda), Medya Araçları, Derecelendirme Notlar
Katılım Konuları
 • Şirketin yıllık performansı
 • Şirketin kurumsal stratejileri ve beklentileri
 • Ekonomik, sosyal, çevresel riskler ve fırsatlar
 • Şirketin paydaş beklentilerine ve pazarın gerekliliklerine göre belirlediği kilit performans göstergeleri ile ilgili sağladığı gelişmeler
Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?
 • Doğuş Otomotiv Hisse Değeri
 • Yıllık Genel Kurul Toplantıları
 • Yatırımcı Sunumları ve geribildirimler

 

Tedarikçiler

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?
 • Doğuş Otomotiv bir otomotiv distribütörü ve servis sağlayıcısı olarak dünyanın önemli ve saygın markalarının tedarik zincirinin bir parçasıdır.
 • Doğuş Otomotiv tedarikçileri de yüksek kalitede ürün ve hizmet sağlayarak Doğuş Otomotiv değer zincirinde kalite ve üstün hizmet performansının her geçen gün artmasında öncü rol üstlenmektedir.
 • Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik ile ilgili alanlarda farkındalığın artması hizmet kalitemizi arttırmakla birlikte risklerimizi de azaltmaktadır.
Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz? Bilgilendirme Toplantıları (yılda bir kez), Faaliyet Raporları, İnternet Sitesi, Tedarikçi Kalite Yönetmeliği, Tedarikçi Ziyaretleri (ayda en az beş kez)
Katılım Konuları
 • Ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması
 • Sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda risk yönetimi anlayışı
 • Etkili, verimli ve zamanında çözüm üretebilme yeteneğinin gelişmesi
Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?
 • Tedarikçi memnuniyet anketleri

 

OEM (Original Equipment Manufacturers)

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?
 • Kurulduğumuz günden bu yana dünyanın en saygın otomobil üreticilerinin distribütörlüğünü yürütüyor ve servis hizmetlerini sağlıyoruz.
 • OEM’lerin kalite ve hizmet anlayışını en yüksek standartlarda uygulamak için çalışıyoruz.
 • OEM’lerin Şirketimizden beklentileri performansımızı sürekli olarak yukarıya taşıyor ve inovasyon yeteneğimizi geliştiriyor.
Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz? Bilgilendirme Toplantıları (her ay), İnternet Sitesi, Ziyaretler (her ay), Yedek Parça ve Lojistik Birimi, İşbirliği Platformları
Katılım Konuları
 • Ürün tedariği
 • Distribütörlük hizmeti
 • Kalite süreçleri
 • OEM standartları
 • Satış ve pazarlama süreçleri
 • Müşteri memnuniyeti
Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?
 • Geri bildirim mekanizmaları
 • OEM denetim ve değerlendirmeleri

 

Yerel Halk

 

Neden Katılım Sağlıyoruz?
 • Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde yerel ve ulusal önceliklere kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışıyoruz.
 • Gerek yaratılan kaliteli istihdam, Yetkili Satıcı ve Servis ağı ve gerekse yerel ekonomiye olan katkımızla toplumsal kalkınmada öncü rol üstlenen şirketlerden birisiyiz.
Nasıl ve Ne Sıklıkta Katılım Sağlıyoruz? Sponsorluklar Aracılığıyla Doğrudan İletişim Faaliyetleri, Anadolu İllerinde Tanıtım Toplantıları, Yerel Otomotiv Fuarları (yılda üç-altı kez), Trafik Hayattır!, Meslek Liseleri İşbirlikleri, Üniversitelerde Konferans ve Seminerler (yılda ortalama sekiz kez), Kariyer Günleri Katılımları (yılda ortalama onbeş kez)
Katılım Konuları
 • Trafikte güvenlik
 • Meslek Liseleri destek programları
 • Eğitimde fırsat eşitliği
 • Çalışan gönüllülüğü
Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?
 • Programların düzenli geri bildirimleri
 • Çalışanlarla yapılan anketler
 • Çeşitli anketler ve geri bildirim mekanizmaları
 • Marka algısı anketleri