Doğuş Otomotiv Öncelikli Alanları

Öncelikli Konuların Belirlenmesi Yöntemi

Doğuş Otomotiv sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda küresel standartlarda performans çalışmalarına 2009 yılında başlamıştır. Şirketin kurumsal stratejisinin bir parçası haline getirilen Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında öncelikli kilit paydaşlar belirlenmiş ve söz konusu paydaşların öncelikleri ve kurumsal stratejilerle uyumu dikkate alınarak öncelikli odak alanlar matrisi oluşturulmuştur. Öncelikli odak alanların belirlenmesinde Şirketin tüm birim temsilcilerden oluşturulan Sürdürülebilirlik Takımı bir çalıştayda bir araya getirilmiş; AA1000SES Standardı metodolojisi kullanılarak öncelikli alanlar belirlenmiştir. Doğuş Otomotiv 2010 yılından itibaren kamuyla paylaştığı Sürdürülebilirlik raporlarında öncelikli alanları doğrultusunda bilgi paylaşımında bulunmaktadır.

 

a. Konu Başlıklarının Belirlenmesi

Doğuş Otomotiv, 2009 yılında gerçekleştirdiği öncelikli odak alan çalışmaları kapsamında konu başlıklarının belirlenmesi sırasında GRI G3 başlık ve alt başlıklarını kriter olarak almıştır. Bu konu başlıkları üzerinden yapılan çalışma sırasında doğrudan faaliyet gösterilen alanı hedef alan ve Doğuş Otomotiv’in içinde bulunduğu sektörü ilgilendiren, Şirket doğrudan etkisi olan ve/veya bölgesel ya da segment olarak kilit paydaşların beklentileri arasında öncelikli olan diğer konu başlıkları da önceliklendirme çalışması sırasında konu başlıkları arasında yer almıştır (OEM’le İlişkiler, Çevre Dostu Ürünler vb.). Belirlenen konu başlıkları hem Şirket içindeki, hem de Şirket dışındaki paydaşların beklentileri ve etki alanı göz önüne alınarak geniş bir çerçevede ele alınmıştır.

 

b. Önceliklendirme

Doğuş Otomotiv, rapor kapsamında yer alan öncelikli odak alanlarını AA1000SES (AccountAbility Stakeholder Engagement Standard) yöntemi kullanarak belirlemiştir. Önceliklendirme çalışması sonucunda ortaya çıkan odak alanlar kısa, orta ve uzun vadeli etkileri üzerinden değerlendirilmiş ve uzun vadeli etkisi olan konular da odak alanlar kapsamında değerlendirilmiştir. Önceliklendirme çalışması yapılırken Doğuş Otomotiv değer zincirinin tümü dikkate alınmıştır. Doğuş Otomotiv Öncelikli Odak Alanları, değer zinciri içinde yer alan tüm Şirketlere her yıl düzenli biçimde aktarılmaktadır. Rapor kapsamı da bu doğrultuda her yıl genişletilmektedir.

 

Önceliklendirme çalışması kapsamında kategorizasyon aşağıdaki gibidir:

A. Kısa vadede finansal etkisi olan konular

B. Stratejik olarak kurumsal politikaların bulunduğu konular

C. Emsallerimizin ya da rakiplerimizin öncelikli kabul ettiği konular

D. Paydaş beklentileri arasında öncelikli olan konular

E. Yasa ve yönetmelikler tarafından yaptırımları olan ya da düzenleme aşamasında olan konular

 

c. Doğrulama

Doğuş Otomotiv Öncelikli Alanları Doğuş Otomotiv İcra Kurulu tarafından gözden geçirilmiş ve gerekli geri bildirim mekanizmaları çalıştırılarak toplanan verilerle nihai hali Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 2010 yılı itibariyle bu öncelikli odak alanlar baz alınarak veri toplama süreci yönetilmekte ve raporlanmaktadır.

Her yıl tüm kilit paydaşlarla gerçekleştirilen diyalog platformlarında rapor kapsamında yer alan öncelikli alanlarla ilgili geri bildirimler toplanmaktadır. Toplanan geri bildirimler değerlendirilmekte ve rapor içeriği bu doğrultuda hazırlanmaktadır (Çalışan memnuniyeti anketi sürdürülebilirlik soruları, Yetkili Satıcı ve Servis ziyaretleri, yatırımcı toplantıları, basın toplantıları vb.).

 

d. Gözden Geçirme

Doğuş Otomotiv Türkiye’de küresel standartları kullanarak Sürdürülebilirlik performansını raporlamaya başlayan ilk şirketler arasında yer almaktadır. Etki alanı çerçevesini kullanarak odak alanlar doğrultusunda raporlama yapmanın önemini vurgulayan ilk şirketler arasında yer almasının yanı sıra Sürdürülebilirliğin temel alanının önceliklilik ve paydaş katılımı olması üzerine Sürdürülebilirlik stratejisi ve raporlama kültürü oluşturan ilk şirketler arasında yer almaktadır.

http://www.accountability.org/standards/

 

 

Öncelikli Alanlarımız

 

 

Belirlenen konular aşağıdaki iki eksen doğrultusunda önceliklendirilmiştir: