Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

Performans Yönetim Sistemi, hedef giriş dönemi, hedef revizyon dönemi ve performans değerlendirme dönemi olmak üzere 3 dönemden oluşmaktadır. Tüm çalışanların performans sürecinin takibi ve koordinasyonu İnsan Kaynakları Birimi tarafından yapılmaktadır. Performans çıktıları üzerinden ücret ve prim sisteminin yönetimi sağlanmaktadır.

Çalışanların eğitim ve rotasyon talepleri D-İnsan performans sistemi üzerinden alınarak, eğitim ve rotasyon planlamaları yapılmaktadır. Performans değerlendirme dönemi sonrasında marka/departman bazında müdür, direktör ve genel müdürlerle kendilerine bağlı çalışanların genel performans durumu üzerinden kariyer ve yedekleme planları yapılmaktadır. Şirket içi atama ve görev değişikliklerinde bu planlar üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca unvan bazında zorunlu ve seçmeli eğitimler belirlenmiş ve çalışanların bu eğitimlere katılımı sağlanmıştır.