Ücretlendirme

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler

a) İnsan Kaynakları ve Ücret Komitesi (Komite); üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

b) Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki huzur ücretleri, bağımsız üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla genel kurula yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeler esas alınarak yapılacak ölçütlemeye göre belirlenir. Komite, belirtilen kapsamda yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini, şirket faaliyetleri ve kriterlere ulaşma derecelerini de dikkate alarak oluşturup, yönetim kuruluna sunar. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir.

c) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetişime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler

Doğuş Otomotiv olarak rekabetçi ve piyasa koşullarına duyarlı bir ücretlendirme politikası uygulamaktayız. Ücret ve sağlanan faydaların yönetimi, yöneticiler için de geçerli olmak üzere, Şirket’in ihtiyaç duyduğu beceri ve niteliklere sahip olan çalışanları memnun etmeye ve desteklemeye dayalıdır.