Bağış ve Yardım

Doğuş Otomotiv, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı olan, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan, böylelikle toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan bağış ve yardımlarda bulunmaktadır.

Doğuş Otomotiv yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak aşağıda bahsi geçen kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanmaktadır.

  • Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıfları
  • Eğitim Kurum ve Kuruluşları
  • Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflar
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Doğal Afet Dönemleri ile Diğer Olağanüstü Durumlarda Ortaya Çıkan İhtiyaçların Giderilmesi İçin İhtiyaç Sahibi Kişi ve Kuruluşlara

Tek seferde veya bir bütün teşkil eden 50.000 TL tutarın üzerindeki bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

Yasal düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların toplam tutarı 500.000.000 (beşyüzmilyon) TL ile sınırlıdır. Bu tutar; ilk olağan genel kurulda paydaşların onayına sunulmak üzere, “doğal afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda düzenlenecek bağış ve yardım kampanyalarına” özgü olarak Yönetim Kurulu kararı (en az bir bağımsız üyenin imzası gerekir) ile % 50 oranına kadar artırılabilir.