Halka Arz İzahnamesi

Raporu İndir

Halka Arz Sirküleri

Raporu İndir

Genel Kurul İç Yönergesi

Raporu İndir

Ticari Sicil Bilgileri

Raporu İndir

Esas Sözleşme

Raporu İndir

Faaliyet Belgesi

Raporu İndir

Ticaret Sicil Gazetesi Değişiklik Kronolojisi

Raporu İndir

MERSIS /

0-3090-1147-1300010