Genel Kurul Toplantıları

2023 Faaliyet Yılı Genel Kurul Evraklarına Buradan Ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Daveti 16.04.2024

Genel Kurul Toplantı Daveti, Gündemi ve Bilgilendirme Dokümanı

Raporu İndir

2023 Kar Dağıtım Tablosu

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanabilme Formu

Raporu İndir

2023 Hazirun Cetveli

Raporu İndir

2023 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Daveti, Gündemi ve Bilgilendirme Dokümanı

Raporu İndir

2022 Kar Dağıtım Tablosu

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanabilme Formu

Raporu İndir

2022 Hazirun Cetveli

Raporu İndir

2022 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti, Gündemi ve Bilgilendirme Dokümanı

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Daveti, Gündemi ve Bilgilendirme Dokümanı

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanabilme Formu

Raporu İndir

2021 Kar Dağıtım Tablosu

Raporu İndir

2021 Hazirun Cetveli

Raporu İndir

2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Daveti, Gündemi ve Bilgilendirme Dokümanı

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Raporu İndir

2020 Kar Dağıtım Tablosu

Raporu İndir

2020 Hazirun Cetveli

Raporu İndir

2020 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti, Gündemi ve Bilgilendirme Dokümanı

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Daveti

Raporu İndir

Genel Kurul Gündemi

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Raporu İndir

Genel Kurul Bilgilendirme

Raporu İndir

2019 Kar Dağıtım Tablosu

Raporu İndir

2019 Hazirun Cetveli

Raporu İndir

2019 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Daveti

Raporu İndir

Genel Kurul Gündemi

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Raporu İndir

Genel Kurul Bilgilendirme

Raporu İndir

2018 Kar Dağıtım Tablosu

Raporu İndir

Hazirun Cetveli

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Vekaleten Oy Kullanma Formu

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Daveti

Raporu İndir

Genel Kurul Gündemi

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Raporu İndir

Genel Kurul Bilgilendirme

Raporu İndir

2017 Kar Dağıtım Önerisi

Raporu İndir

Yönetim Kurulu

Raporu İndir

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Raporu İndir

Hazirun Cetveli

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Daveti

Raporu İndir

Genel Kurul Gündemi

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Raporu İndir

Genel Kurul Bilgilendirme

Raporu İndir

2016 Kar Dağıtım Önerisi

Raporu İndir

Hazirun Cetveli

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Daveti

Raporu İndir

Genel Kurul Gündemi

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Raporu İndir

Genel Kurul Bilgilendirme

Raporu İndir

2015 Kar Dağıtım Önerisi

Raporu İndir

Hazirun Cetveli

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Daveti

Raporu İndir

Genel Kurul Gündemi

Raporu İndir

Genel Kurul Bilgilendirme

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Raporu İndir

2014 Kar dağıtım önerisini

Raporu İndir

Hazirun Cetveli

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Genel Kurul Çağrısı Dökümanı

Raporu İndir

Genel Kurul Gündemi

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanma Formu Dökümanı

Raporu İndir

Ortaklık Yapısı

Raporu İndir

Esas Sözleşme

Raporu İndir

Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklar Yönetim ve Faaliyetleri

Raporu İndir

Kar dağıtım politikası

Raporu İndir

2013 Kar dağıtım önerisi

Raporu İndir

Bağış ve Yardımlar

Raporu İndir

İlişkili Taraflarla İşlemler

Raporu İndir

Teminat, Rehin ve İpotekler Dokümanı

Raporu İndir

Çıkar Çatışmasına neden olabilecek işlemler dokümanı

Raporu İndir

Hazirun Cetveli

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Genel Kurul'da Pay Sahiplerinin Soruları ve Paylaşımları

Raporu İndir

Genel Kurul Çağrısı

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanma

Raporu İndir

Kar Dağıtım Tablosu

Raporu İndir

Yönetim Kurulu Aday Özgeçmişlerini

Raporu İndir

Hazirun Cetvelini

Raporu İndir

Toplantı Tutanağını

Raporu İndir

Genel Kurul Çağrısı

Raporu İndir

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi

Raporu İndir

Yönetim Kurulu Aday Özgeçmişleri

Raporu İndir

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı

Raporu İndir

Genel Kurul Toplantı sonucu

Raporu İndir

Hazirun Cetvelini

Raporu İndir

Genel Kurul Çağrısı Dökümanını

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Raporu İndir

Katılanlar Cetveli Dökümanını

Raporu İndir

Toplantı Tutanağı Dökümanını

Raporu İndir

Kar Dağıtım Tablosu Dökümanını

Raporu İndir

Katılanlar Cetveli Dökümanını

Raporu İndir

Genel Kurul Çağrısı Dökümanını

Raporu İndir

Toplantı Tutanağı Dökümanını

Raporu İndir

Katılanlar Cetveli Dökümanını

Raporu İndir

Katılanlar Cetveli Dökümanını

Raporu İndir

Toplantı Tutanağı Dökümanını

Raporu İndir

Vekaletname Örneğini

Raporu İndir

Genel Kurul Çağrısı Dökümanını

Raporu İndir

Katılanlar Cetveli

Raporu İndir

Toplantı Tutanağı Dökümanını

Raporu İndir

Vekaletname

Raporu İndir

Genel Kurul Çağrısı

Raporu İndir

Katılanlar Cetveli

Raporu İndir

Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Raporu İndir

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu İndir

Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli

Raporu İndir

Genel Kurul Çağrısı

Raporu İndir

Katılanlar Cetveli (1.Bölüm)

Raporu İndir

Katılanlar Cetveli (2.Bölüm)

Raporu İndir

Toplantı Tutanağı (1.Bölüm)

Raporu İndir

Toplantı Tutanağı (2.Bölüm)

Raporu İndir

Toplantı Tutanağı (3.Bölüm)

Raporu İndir

Genel Kurul Çağrısı

Raporu İndir

Genel Kurul Gündemi

Raporu İndir

Katılanlar Cetveli (1.Bölüm)

Raporu İndir

Katılanlar Cetveli (2.Bölüm)

Raporu İndir

Katılanlar Cetveli (3.Bölüm)

Raporu İndir

Toplantı Tutanağı (1.Bölüm)

Raporu İndir

Toplantı Tutanağı (2.Bölüm)

Raporu İndir