Şirket Dışı İnisiyatiflere Karşı Taahhütler

İhtiyati Yaklaşım

Doğuş Otomotiv’de risk ve fırsatların belirlenmesi süreci sağlıklı ve sistematik bir şekilde Şirketin her biriminde ve her faaliyet alanında yürütülmektedir. Kapsamlı bir risk yönetimi politikası üzerinde çalışmalarını sürdüren Doğuş Otomotiv, ilgili politikaların tüm operasyonlarında uygulanabilmesi için gerekli süreçleri yönetmektedir.

Risklerin doğru yönetiminin Şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve başarısı için öncelikli olmasından yola çıkarak iç denetim ve kontrol yapıları da bu sürece paralel olarak yürütülmektedir.

Doğuş Otomotiv, kendi birimlerini doğrudan etkileyen tüm stratejik ve operasyonel karar alma süreçlerinde Doğuş Otomotiv üst yöneticilerinin aktif olarak yer almasını desteklemektedir.

Risk yönetimi sadece operasyonel ve finansal süreçlerde değil, aynı zamanda tüm yeni uygulamalar, yatırımlar ve faaliyetlerde bir öngörü sistemi olarak planlamanın bir parçası olarak da kabul edilmektedir.

Sosyal, çevresel, ekonomik ve etik alanlardaki performanslarımız da risk yönetimi bakış açısıyla değerlendirilmekte, ancak sadece olası negatif riskler değil, fırsat yaratacak alanlar da gözetilmektedir.

 

Kuruluş Dışında İmzalanan Sözleşmeler, İlkeler, İnisiyatifler

Doğuş Otomotiv 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamış ve Sözleşme kapsamındaki 10 ilkeyle ilgili taahhütte bulunmuştur. 2013 yılında girişimin Türkiye Ağı’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil edilmiştir.