Etik Koda Uyum

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO), Etik Kod’un Şirket içinde tam olarak uygulanmasından ve Etik Kod’a uyumla ilgili konuların izlenmesinden sorumludur. Şirket CEO’suna bu konularda Yönetim Kurulu’na bağlı Denetimden Sorumlu Komite, Disiplin Komitesi ile Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi destek vermektedir.

Etik Hat ya da başka kanallarla Departman Yöneticileri’ne ulaşan Etik Kod’a aykırı durumlar İç Denetim Birimi tarafından değerlendirilmekte ve Denetimden Sorumlu Komiteye ve CEO’ya raporlanmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ve CEO tarafından gerekli görüldüğü takdirde sonuçlar Yönetim Kurulu’nun nihai kararı ve görüş bildirmesi amacıyla paylaşılmaktadır. İç Denetim Birimi, yapılan bildirimlerin gizli kalmasından ve uygun aksiyonların alınmasının sağlanmasından sorumludur.

Etik olmayan tüm davranış biçimlerini veya yasadışı iş süreçlerinin tamamını tanımlamak ve Etik Kod kapsamı içine almak mümkün değildir. En doğru yönlendiriciler çalışanlarımızın üçüncü partilerle ilişkilerinde kişisel vicdanları, ortak akıl, sağduyu ve Doğuş Otomotiv’in politikalarına, yasa ve yönetmeliklerle sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine koşulsuz uyum gösterme anlayışıdır. Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin nasıl davranacağı konusunda kararsız kaldığı durumlarda destek istemeleri, soru sormaları ve yanlış davranışları çekinmeden ilgili bölümlere bildirmeleri Etik Kod’la birlikte teşvik edilmektedir. Doğuş Otomotiv’in ilke ve politikaları suç teşkil eden, Etik Kod’a aykırı davranışları raporlayan bir çalışana karşı cepheleşmeyi, misilleme yapılmasını kesinlikle yasaklamaktadır. Yasa ve yönetmeliklere, Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na ve diğer Şirket politikalarına, Şirket prosedür ve yönetmeliklerine, kurallarına, ilkelerine uymamak, iş akdinin feshedilmesine yol açabilecek cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bu tür disiplin eylemleri, uygunsuz davranışlar hakkında bilgi sahibi olduğu halde bunlara göz yuman, izin veren veya konuyla ilgili gerekli eğitimlerin sağlanması ve sorumlu olduğu ekibin işlerini gerektiği gibi yönetmek gibi konularda önleyici eylemleri gerçekleştirmekte geciken, bu tür durumları ortaya çıkarmak konusunda başarısız olan üst düzey yöneticiler için de geçerlidir.