Doğuş Otomotiv Etik Hattı

Doğuş Otomotiv’in tüm çalışanları açık ya da istendiği takdirde kimliği gizli olarak 444 3845 (ETİK) numaralı Etik Hattı’nı arayarak Etik Kod’a aykırı durumları ya da potansiyel aykırılıkları bildirebilmektedir. Tümüyle bağımsız bir kurum tarafından kontrol edilen Doğuş Otomotiv Etik Hattı’na gelen bildirimlerde çalışanlarımız kimliklerini gizlemekte özgür bırakılmıştır.

Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na aykırı durumlarda yapılan bildirimlerin ardından, Şirketimizin gerçekleştirebileceği olası soruşturma kapsamında, bildirimi yapan kişinin kimliği, yasaların izin verdiği ölçüde ve zorunlu haller dışında gizli tutulmaktadır. Doğuş Otomotiv, herhangi bir bildirimin ardından çalışanlar arasında misilleme yapılmasını, bildirimi yapan çalışanın bu bildirim nedeniyle herhangi bir şekilde zarar görmesini engeller ve bu konuda asla taviz vermez.