Yetkili Satıcı ve Servislerimizin Sürdürülebilirlik Performansı

Yetkili Satıcı Ve Servislerimizin Sürdürülebilirlik Performansı

Sürdürülebilirlik alanında otomotiv sektörünün liderliğini yürütme misyonuyla yola çıkan Doğuş Otomotiv sadece Şirket içi değil etki alanı içinde olan tüm paydaşlarına konuyla ilgili liderlik yapmayı amaçlamaktadır. Altı yıldır küresel standartlarda devam eden Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında 2012 yılında pilot olarak seçtiğimiz 3 Yetkili Satıcı ve Servisimizin (YS) Sürdürülebilirlik çalışmalarını raporumuza dahil ettik. Öncelikle söz konusu Yetkili Satıcı ve Servislerimizin çalışanlarına uzman danışmanlarımız tarafından Sürdürülebilirlik eğitimleri verilmiş, daha sonra her bir Yetkili Satıcı ve Servisimizin Sürdürülebilirlik performanslarının ortaya çıkartılmasını sağlamak, bu konuda süreçlerini iyileştirmeleri ve Sürdürülebilirlik alanında kendilerini geliştirmeleri amacıyla öneriler sunulmuştur.

2012 yılından bu yana her yıl yayınladığımız Sürdürülebilirlik raporumuzda yer verdiğimiz Yetkili Satıcı ve Servis sayımızı arttırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2016 yılında toplam 17 Yetkili Satıcı ve Servisimiz Sürdürülebilirlik Raporumuz kapsamına dahil edilmiştir. Amacımız, bu sayede Yetkili Satıcı ve Servislerimizde bağımsız raporlama bilincinin gelişmesini teşvik etmektir.

Yetkili Satıcı ve Servislerimizin bu konuda süreçlerini iyileştirmeleri ve ölçümleme sistemlerini geliştirmeleri için gerekli her türlü destek Doğuş Otomotiv tarafından verilmekte ve belirli periyodlarla kaydedilen gelişmeler takip edilmektedir. Raporumuzda performanslarını yayınladığımız her bir Yetkili Satıcı ve Servisimize yıl içinde Sürdürülebilirlik danışmanlarımız ve Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Departmanı ile birlikte ziyaretler gerçekleştirilmekte, Sürdürülebilirlik performansları değerlendirilmekte ve sürecin ne şekilde ilerlemesi gerektiğine dair bilgilendirmeler yapılmaktadır. Söz konusu Yetkili Satıcı ve Servislerimizin rakamsal performansları da düzenli olarak takip edilmekte, böylece hem Şirketin maliyetlerini azaltmasına destek olunmakta, hem de Doğuş Otomotiv etki alanında olumlu değişimler sağlanmaktadır. Bu da yarattığımız dolaylı ekonomik etkinin güçlenmesi ve çevresel etkimizin azaltılması için yürüttüğümüz çalışmaları daha efektif hale getirmektedir. Bununla birlikte raporumuzda performanslarına yer verdiğimiz Yetkili Satıcı ve Servislerimize Sürdürülebilirlik anketi uygulanarak, çalışmaların kendilerine ne derecede katkıda bulunduğu ölçümlenmiş ve çalışmaların daha etkin bir şekilde ilerlemesi için geri bildirimleri alınmıştır. Ölçümleme ve geri bildirim mekanizması her yıl yürütülmektedir. Geri bildirimler doğrultusunda sistemimiz sürekli olarak geliştirilmektedir.

 

Yetkili Satıcı ve Servislerimizde Etik Anlayış

Tüm Yetkili Satıcı ve Servis çalışanlarının maaş ve sigortaları düzenli olarak ödenmekte, çalışanlara minimum asgari ücrete uygun ödeme yapılmakta ve ihbar sürelerinde yasal yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Yetkili Satıcı ve Servisimizde 15 yaş altı çocuk işçi bulunmamaktadır. Bazı Yetkili Satıcı ve Servislerimizde ise, Meslek Liselerinden stajyer olarak gelen ve bağlı oldukları kurum tarafından sigortalı çalışan stajyerler yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde çalışmaktadır.

Reklam ve pazarlama faaliyetlerinde ise Doğuş Otomotiv sorumlu pazarlama ilkelerine ve yasal sorumluluklara uygun hareket edilmektedir. Yetkili Satıcı ve Servislerimiz portföylerine ait müşterilerinin bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmaz. 

Denetim departmanları aracılığıyla, rüşvet ve yolsuzluğun engellenmesi için yedek parça sayımları vb. konularda gerekli denetimler yapılmakta, aylık olarak raporlanmaktadır.

Çalışanlara, Doğuş Otomotiv Etik Kodu da göz önünde bulundurularak, her Yetkili Satıcı ve Servis kendi iş etiği kuralları ile ilgili düzenli bilgilendirmeler yapmaktadır. İş etiğine uygun hareket edilmesi için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra iç kontroller de yapılmaktadır.

 

Yetkili Satıcı ve Servislerimizde Müşteri Bilgilendirme

Doğuş Otomotiv tarafından satış temsilcilerimize ürünlerin tüm teknik ve güvenlik detaylarıyla ilgili eğitim verilmektedir. Broşürler satış temsilcileri tarafından müşterilere verilmekte, ayrıca araç kitapçıklarıyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Satış danışmanlarımız tarafından müşterilerimize, her modele ait teknik özellikler ve kullanım şartları sözlü bilgilendirmelerle aktarılmaktadır. Araç teslimatı sırasında ise, müşteri aracın içinde güvenlik ve teknikle ilgili tüm detaylar hakkında bilgilendirilmektedir. Müşteriye bilgiler akıcı, yalın ve anlaşılır şekilde anlatılmaktadır. Müşterilerimizden gelebilecek olumsuz geri bildirimler minimum düzeyde tutulmaktadır. Bununla birlikte iş emri açılma esnasında araca BAK kontrolü yapılırken müşteri sağlığı ve güvenliğine yönelik, emniyet kemeri takma, güvenlik ekipmanlarının kullanımı vb. konularda bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

Yetkili Satıcı ve Servislerimizde Atık Yönetimi

Servise gelen aracın işlemleri bittikten sonra eski parçaların (atık filtre vb.) teslim alınması için müşteriden yazılı olarak onay alınmakta ve eski parçalar ilgili alanda depolanmaktadır. Her bir Yetkili Satıcı ve Servisimiz birlikte çalıştığı atık bertaraf firmasına bu parçaları göndermektedir. Aynı atık yağ ve parçalar yönetmeliklere uygun şekilde muhafaza edilip, çevre yasalarına uygun bertaraf edilmekte ya da geri dönüşümü sağlanmaktadır.

 

Yetkili Satıcı Ve Servis Yönetimi

Doğuş Otomotiv Bayi Yönetimi Departmanı doğrudan CEO'ya bağlı faaliyet gösteren bir departman olup, Yetkili Satıcı ve Servis geliştirme ve denetimi olarak iki bölümden oluşmaktadır. Yetkili Satıcı ve Servis geliştirme biriminin ana faaliyet konuları, yeni atama, Yetkili Satıcı ve Servis ilişkileri yönetimi, özlük bilgilerinin ve pazar gelişiminin takibi, marka bazlı network planlaması, mimari projelendirme, marka yönetimlerine destek, kurumsal kimlik takibidir. Söz konusu süreçler toplam 12 markamız için yürütülmektedir.

Yetkili Satıcı ve Servis denetimi kapsamında ise, bayilerin ISO 9001 ve DOS sertifikasyon, marka ve distribütör standartları denetimleri, Doğuş Otomotiv ISO 9001 sertifikasyonu ve kalite süreçleri takibi yapılmaktadır. Tüm Volkswagen, Audi ve SEAT Yetkili Satıcılarımızın ve Servislerimizin TÜV Münich kaynaklı ISO sertifikası mevcut olup, Yetkili Satıcı ve Servislerimiz yılda bir kez denetime tabi tutulmakta ve sertifikalarını uzatmaya hak kazanmaktadırlar. Scania Yetkili Satıcılarımızın da%70’inde DOS4 sertifikası mevcuttur.

Yetkili Satıcı ve Servislerimizin 2015 Yılı Sürdürülebilirlik Performansı

Yetkili Satıcı ve Servislerimizin 2016 Yılı Sürdürülebilirlik Performansı