UNGC İlkeleri

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri

Performans Bilgilerinin Sürdürülebilirlik Sitemizdeki İlgili Başlıkları

İnsan Hakları

 

İlke 1. İşletmeler uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermelidir.

Etik İlkelerimiz

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası

İlke 2. İnsan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası

İşgücü

 

İlke 3. Sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne saygı gösterilmelidir.

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası

BM KİS Taahhütleri

İlke 4. Zorla çalıştırma ve angaryanın her türünün ortadan kaldırılmasına karşı hareket edilmelidir.

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası

Zorla ve Cebren Çalıştırma Yönetim Yaklaşımı

İlke 5. Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılması için çalışılmalıdır.

Etik İlkelerimiz

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası

Çocuk İşçiler Yönetim Yaklaşımı

İlke 6. İşletmeler, işe alma ve meslek konusundaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına azami önem vermelidir.

Etik İlkelerimiz

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası

Çevre

 

İlke 7. İşletmeler çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşımı desteklemelidir.

Risk Yönetimi

Çevresel Sorumluluk Yönetim Yaklaşımı

İlke 8. Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermelidir.

Çevresel Sorumluluk Yönetim Yaklaşımı

İlke 9. Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmelidir.

Çevresel Sorumluluk Yönetim Yaklaşımı

 

Yolsuzlukla Mücadele

 

İlke 10. İşletmeler rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır.

Risk Yönetimi

Etik İlkelerimiz

Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Yaklaşımı