Doğuş Otomotiv Toplumsal Katılım Politikası

Doğuş Otomotiv Toplumsal Katılım Politikası

Doğuş Otomotiv,

  • Trafikte güvenliğin önemini ve insan hayatının değerini bilir. Ürün ve hizmetlerinin yüksek standartlara sahip olması ve bu özelliklerini kullanım süreleri boyunca koruyabilmeleri için gerekli hizmetleri sunmayı taahhüt eder.

  • Çalışanları, trafikte güvenliğin önemiyle ilgili örnek olur ve sorumlu davranır.

  • Sattığı ürünlerin müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili yüksek standartlarda olduğunu taahhüt eder.

  • Sattığı ürünlerin kullanım ömrü boyunca bu standartlarını muhafaza etmesi için kaliteli ve yüksek standartlarda bakım ve onarım hizmetleri sunmakla yükümlüdür.

  • Trafikte güvenlik konusunda sürekli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla diyalog ve işbirliği içinde yürütür ve yönetir.

  • Etik ilkeleri anlaşılır ve ulaşılabilirdir. Çoklu katılımla desteklenmiştir. Üst yönetim tarafından onaylıdır ve kurumsal yönetişim ilkelerimizin ana unsurlarından biridir.

  • Etik ilkelerinin tüm süreçlerini içine alan kapsamlı bir çerçeve haline gelmesi için çalışmalarını sürdürür.

  • Hile ve suistimal gibi etik olmayan durumlardan uzak hareket eder, çalışanlarının da bu konuda bilinçlenmeleri ve sorumluluk üstlenmeleri için gerekli bilgilendirmeyi yapar. Hile ve suistimali önleyici mekanizmaları kurmak için çalışmaları başlatır ve hedefler koyar.

 

Yerel Halk Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv, güvenli, insancıl ve etik çalışma koşulları altında hizmetlerini sürdürmektedir. Operasyonlarını sürdürdüğü bölgede yaşayan toplumun haklarına da aynı şekilde saygılıdır. Şirketimizin çevresel ve sosyal sorumluluk politikaları doğrudan içinde yaşadığı toplumun refahı, kalkınması ve gelişimi için gerekli ilkeleri içermektedir. Bu kapsamda çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmakta, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Toplumun Doğuş Otomotiv’den sosyal, çevresel, ekonomik ve etik beklentileri yıl içinde çeşitli algı araştırmaları ve anketler aracılığıyla sorgulanmakta ve bu beklentiler kurumsal stratejilerimize entegre edilmektedir.

Doğuş Otomotiv’in çevresel ve sosyal etki değerlendirmesine tabi faaliyeti bulunmamaktadır.

 

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv’in Etik Kodu ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda belirtildiği gibi Doğuş Otomotiv’de yasal olarak suç teşkil eden rüşvet ya da komisyon teklif etme, alıp verme kesinlikle yasaktır. Ayrıca müşterilerden, tedarikçilerden, Doğuş Otomotiv rakiplerinden ve diğer üçüncü partilerden kişisel borç istemek veya herkese sunulanın dışında özel imtiyaz ya da indirim talebinde bulunmak da kesinlikle yasaktır.

 

Rekabete Aykırı Davranış Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv rekabete aykırı davranışları, tröstleşme veya tekelcilik uygulamalarının düzenlenmesini sağlayan tüm yasa ve yönetmeliklere titizlikle uymaktadır.

 

Uyumluluk Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv için operasyonlarını yürütürken faaliyette bulunduğu ülkenin tüm yasa ve yönetmeliklerine koşulsuz uyum esastır