Tedarikçilerimizin Sürdürülebilirlik Performansı

TEDARİK ZİNCİRİMİZ

Doğuş Otomotiv’de satın alma birimi tedarik zinciri yapısı 8  farklı kategoride değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda sadece Satın Alma Birimi tarafından çalışan toplam 736 tedarikçimiz bulunmaktadır. 2016 yılında Doğuş Otomotiv Satın Alma Birimi tarafından tedarikçilerimize yapılan toplam ödeme tutarı: 163.063.998 TL[1] dir Tüm satın alımlarımız yerel tedarikçiler üzerindendir.

Merkezi Satın Alma Birimi dışında her markamız kendi satın alma operasyonunu yürütmektedir. Doğuş Otomotiv Grubu'nun,  2016 yılı yerel satın alma tutarı[2] toplam 921,6 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Tedarikçilerimizde Kurumsal Sürdürülebilirlik

Tedarikçilerimizin ürün ve hizmet kalitemize uygun faaliyet göstermelerinin yanı sıra, hem tedarikçi seçimi, hem de işbirliği sırasında Doğuş Otomotiv’in Sürdürülebilirlik Stratejileri ve politikaları ile Satın Alma Uygulamaları Yönetim Yaklaşımı’na uygun hareket etmeleri beklenmektedir.

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası, etik ilkelerini içeren sözleşmelerle birlikte Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. İş Ahlakı İlkelerini içeren ek sözleşmeye imza atan tedarikçilerimizi seçerken Doğuş Otomotiv kalite standartlarıyla birlikte Sürdürülebilirlik ilkeleri de göz önünde bulundurulmaktadır. 2016 yılında tedarikçi seçim kriterlerine sürdürülebilirlikle ilgili maddeler eklenmiştir.

Tedarikçi seçim kriterlerine eklenen maddeler aşağıdaki gibidir:

  • Su tüketiminin ölçülmesi ve tüketimin azaltılması ile ilgili faaliyetler
  • Atık Yönetimi
  • Ayrımcılık politikaları
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili politikalar, risk değerlendirme mekanizmaları ve çalışan eğitimleri
  • Çalışan memnuniyeti uygulamaları

Tedarikçilerimiz seçim ve denetim süreçlerinde işgücü uygulamaları açısından da değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Tedarikçi sözleşmelerimizin ekinde İş Ahlakı İlkeleri ile ilgili maddelerimiz yer almaktadır. İlgili maddelerde çalışanların sağlığı ve güvenliği en öncelikli konumuzdur. Bununla birlikte bu yıl tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelere ‘çalışan memnuniyeti’ maddesi de eklenmiştir.

 

Etik Satın Alma

Doğuş Otomotiv Satın Alma Departmanı her yıl 25.000 TL üzeri alımları kapalı zarf usulü teklif alarak ve komite üyelerinin - Satın Alma Yetkilisi, Satın Alma Yöneticisi, Satın Alma Müdürü, Talebi Yapan Marka Yetkilisi, Marka Müdürü, Satın Alma Genel Müdürü/Marka Genel Müdürü (opsiyonel) - katılımıyla karar vermektedir. Bununla birlikte ihale taahhütnamesiyle teklif alınan tüm şirketlerin Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na uygun olarak firma ortaklık/akrabalık kontrolü yapılmaktadır.

 

Tedarikçi Denetimleri

Tedarikçi Denetimleri sırasında belge (ISO, TSE vs) eksiği olan firmalara bu belgeleri tamamlamaları konusunda bilgilendirme yapılmakta ve bunların giderilmesi için zaman verilmektedir. Denetimler sırasında  iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasalara göre hareket etmelerine ilişkin politikalar – risk değerlendirme mekanizmaları ve çalışan eğitim dokümanları kontrol edilmektedir. Denetlenen tedarikçilerimizde ayrıca ‘atıklarının yasalara uygun biçimde toplanıp bertaraf edilmesi ve atık takiplerinin düzenli yapılıp yapılmadığı’ da kontrol edilmektedir. Çalıştığımız tedarikçi firmaların atıklarını yasaların belirlediği üzere sözleşmeli oldukları firmalara, atık kağıtlarını ise bağlı oldukları belediyelere teslim ettikleri tespit edilmiştir.

Doğuş Otomotiv Satın Alma Departmanı, tedarikçilerinden Doğuş Otomotiv İş Ahlakı ve İlkelerine uygun olarak insan haklarına saygılı politikalar izlemesini beklemekte ve sözleşmelerinde bunu belirtmektedir. Tedarikçilerimizin insan haklarıyla ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı istihdam koşulları yaratmaması için denetim/kontrol süreçlerimizde bu konulara özellikle önem verilmektedir. Bununla birlikte denetim sırasında çocuk işçi, zorla çalıştırma vb. temel kriterlerin yanı sıra Şirket içinde ayrımcılığı önleyici politikalar olup olmadığı da sorgulanmaktadır. İnsan hakları kriterleri göz önünde bulundurularak denetlenen tedarikçilerimizin oranı 2016 yılı için %8’dir (59 Tedarikçi). Doğuş Otomotiv Satın Alma Departmanı tarafından tedarikçilerimiz, yaptığımız genel çerçeve sözleşmesi ek’inde  Doğuş Otomotiv İş Ahlaki ve İlkelerine imza atarak insan haklarına saygılı politikalar izleyeceğini taahhüt etmektedir. 2016 yılında sözleşme yapılarak İş Ahlakı ve İlkelerine imza atan yeni tedarikçi sayımızın toplam tedarikçi sayısına oranı %3 ve 2016 yılı öncesinde bu ilkelere imza atanların aktif tedarikçi sayımıza oranı da %40’dır. Tedarikçilerimizde yıl içinde ayrımcılıkla ya da insan haklarıyla ilgili olumsuz bir vakaya rastlanmamıştır. Denetimler sırasında göz önünde bulundurulan kriterler doğrultusunda yıl içinde işgücü uygulamaları açısından olumsuz bir performans gösteren tedarikçimiz bulunmamaktadır. 2016 yılında gerçekleştirilen tedarikçi denetimlerinin tamamında insan haklarına, aykırı bir durum tespit edilmemiştir.

2018 yılı sonuna kadar satın almaların Turkuaz sistemi üzerinden yürütülmesi projesi kapsamında tedarikçi denetleme ve değerlendirme kriterleri tekrar düzenlenerek sistem üzerinden puanlama ve değerlendirmelerin yapılması hedeflenmektedir.

TEDARİKÇİLERİMİZDE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2017 yılında raporumuzda yer alan Tedarikçilerimiz Bakırcı Otomotiv, Barış Makina, BASF, Daikin Türkiye, Eurest Services Türkiye, Tes Konfeksiyon ve Vog Tekstil’dir.

BAKIRCI OTOMOTİV

Çalışan Sayısı: 77

Hizmet Verilen Alan: 4.800 m2

İnternet Sitesi: http://www.bakirci.com.tr/tr/default.aspx

 

Bakırcı Otomotiv, otomotiv sektörüne odaklanmış ve sektörün çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan 6 faaliyet biriminin temsil edildiği ana yapıdır. Bakırcı, her geçen gün büyüyen ve önem kazanan otomotiv sektöründe mimarlık, servis ekipmanları, satış sonrası hizmetler, eğitim, iş geliştirme ve yazılım faaliyetlerini tek elden sunarak sektörün taleplerini bütünsel şekilde karşılamaktadır.

 

Bakırcı, sahip olduğu saygınlık, marka imajı ve temsil ettiği markaların gücü ile Türkiye'deki otomotiv servislerinin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, optimum çözümleri yaratması sayesinde sektöründe her zaman öncü olmuş ve imrenilen bir marka halini almıştır.

 

Bakırcı Otomotiv ISO kalite standartlarını kullanarak süreçlerini her yıl düzenlemekte ve TÜV SÜD tarafından denetlenmektedir. 2017 yılında çalışanların yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini düzenlemek amacıyla Seyahat Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

 

Bakırcı Otomotiv’in tedarik zincirinde önem verdiği en önemli nitelik tedariği yapılan ürünün dünyada önde gelen araç üreticilerinin standartlarına uygun olmasıdır. Ürün kalitesinin yüksek olmasına ve faaliyetlerinin yasa ve çevresel yönetmeliklere uygun olmasına özen gösterilmektedir. Bununla birlikte, tedarikçilerin Doğuş Otomotiv iş ahlâkı ilkelerine uygun çalışıp çalışmadığı da göz önünde bulundurulmaktadır.

Şirketin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar arasında enerji tasarruflu ampullerle aydınlatma, çevreye duyarlı sistemlerle donatılmış bina, sensörlü musluklar, servis güzergahları optimizasyonu sayılabilir. Bununla birlikte çalışanları için çevresel bilinci geliştiren bilgilendirmeler de yapılmaktadır. Atık Yönetimi ise Beykoz Belediyesi ile iş birliği çerçevesinde yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde yapılmaktadır.

 

Bakırcı Otomotiv, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda çalışanlarına gerekli eğitimleri sağlamakta ve çalışanların sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırmaktadır. 2017 yılında tüm Şirket çalışanlarına sağlık taraması yaptırılmıştır.

 

BARIŞ MAKİNA

Çalışan Sayısı: 75

Hizmet Verilen Alan: 11.500 m2

İnternet Sitesi: http://www.barismakina.com

 

Barış Makina Otomotiv Ekipman San. ve Tic. A.Ş. 48 yılı aşkın süredir garaj ekipmanları konusunda ithalat, pazarlama, servis projelendirme ve eğitim hizmetleri vermektedir. İzmir ve İstanbul’daki binaların yanında üçüncü proje İstanbul Şerifali binası da 5.000 m2 kapalı alanda Avrupa’nın en büyük eğitim merkezi olarak faaliyete geçmiştir. Barış Makina Otomotiv Ekipman San. ve Tic. A.Ş. Türkiye’nin tüm bölgelerinde satış, teknik ve satış sonrası hizmet anlayışıyla hizmet vermektedir.

Barış Makina’da ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi bulunmaktadır.

Tedarik zinciri yönetiminde Şirketin tedarikçilerinden temel beklentisi dürüst ve güvenilir ticaret anlayışı, kaliteli ürün ve hizmet ile ürünlerine verdikleri garanti şartları, sağlık ve güvenlik konularında azami hassasiyetleridir. Şirket tarafından distribütörlüğü ve bayiliği yürütülen firmalar dünyaca kabul görmüş ürün ve hizmet üretmelerinin yanında çevreye duyarlı, insan hakları, çalışma koşulları ve çalışan hakları konusunda örnek çalışmalar ve uygulamalar yapan firmalardır. Satın alma seçim kriterlerinde tedarikçilerin faaliyetlerinin yerel mevzuatlara uygunluğu, 4857 sayılı iş kanunu, 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre hizmet verip vermediği belirleyici rol oynamaktadır.

Çevreyle ilgili tüm konular ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi doğrultusunda yönetilmekte ve denetlenmektedir. Enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve enerji tüketimini azaltmak için ofis aydınlatmalarında kullanılan akkor ve floresan lambalar, LED lambalar ile değiştirilmiştir. Çevre aydınlatması ve reklam tabelası LED aydınlatmalara çevrilmiştir. Kompanzasyon panosu yapılarak enerji sarfiyatının azaltılması sağlanmıştır. Farklı lokasyonlardaki depo alanları tek bir noktada birleştirilerek enerji sarfiyatı, yakıt kullanımı ve zaman yönetimi konusunda iyileştirmeler yapılmıştır.

Teknolojik anlamda yapılan iyileştirmelerden en önemlisi mail server ve FTP sunucunun sanal sunucu ortamlarına taşınmasıdır. Elektronik cihazlardan çıkan kartların üzerindeki kompanentler (trafo, röle, vb.) kullanılabilir durumda ise atık olarak ayrılmadan geri kazanım mantığıyla kontrol edilerek tekrar üretim prosesine dahil edilmektedir. Müşterilerin teknik servis ihtiyaçları için ziyaret gerektirmeyen durumlarda uzaktan bağlanma yöntemiyle çözüm bulunmakta ve böylelikle ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

Ayrıca yıl içinde Ege Orman Vakfı’na ağaç dikimi için düzenli olarak bağışta bulunulmaktadır.

Distribütörlüğü ve bayiliği yapılan ürünler Avrupa Birliği güvenlik normlarından geçmiş CE belgeli ekipmanlar ve araçlardır. Her bir ürün için sağlık ve güvenlik riskleri ortaya konulmuş ve bu risklerin minimize edilmesi ya da ortadan kaldırılması için risk değerlendirme çalışmaları üretici firmalar tarafından yapılmıştır.

Şirket yılda bir kez müşteri memnuniyeti anketi uygulamaktadır. Ayrıca düzenli olarak çalışan memnuniyeti anketi de yapılmaktadır. 2017 yılında çalışan memnuniyeti anket sonucu %80 olarak belirlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasa ve yönetmelikler gereği tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir.

Barış Makina’da çalışanların verimliliğe katkısını sağlamak amacıyla Öner/Çöz öneri sistemi bulunmaktadır. Belirli zamanlarda çalışanlardan önerileri alınmakta ve değerlendirilmektedir. Çalışanların mesleki yönden gelişimlerini sağlamak için verilen eğitimlerin yanı sıra, çalışanlar distribütörlüğü yürütülen firmalara yurtdışı seyahatlerine gönderilmektedir. Ayrıca yabancı dil kurslarına gitmek isteyen çalışanların tüm masrafları Şirket tarafından karşılanmaktadır. Çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet, milliyetçilik, etnik köken vb. konularında ayrımcılık yapılmamaktadır. Şirket eşit davranma ilkesini benimsemiştir.

Barış Makine faaliyette bulunduğu bölgenin gelişimi için yerel halkın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Şirketin ön tarafında ortak kullanım alanı olan otopark bölgesi fayansla kaplanmış, aydınlatmaları takılmış ve su giderleri revize edilerek kullanıma açılmıştır. Bu çalışmalar için sene içinde yaklaşık 22.000 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca yıl içinde Endüstri Meslek Liselerine satışı yapılan servis ekipmanlarından hibeler verilmektedir.

 

BASF

Çalışan Sayısı: 738

İnternet Sitesi: https://www.basf.com/tr/tr.html

 

Sürdürülebilirlik, dünyanın en büyük kimya şirketi BASF’nin strateji ve operasyonları içinde çok etkin bir şekilde yönetilmektedir. BASF, "Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz." misyonu doğrultusunda her yıl yayınladığı sürdürülebilirlik raporu kapsamında pek çok alandaki performanslarını açıklayarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmaktadır.

Kaynaklarını sorumlulukla kullanan ve sorumlu bir şekilde üretim yapan BASF, üst üste 17 kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi'nde (DJSI World) yer alma başarısını göstermiştir.

BASF ayrıca, FTSE Group tarafından hazırlanan FTSE4Good Endeks Serisi'nde de düzenli olarak yer alırken, sadece en katı sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim (ESG) kriterlerini karşılayan ve bunları düzenli değerlendirmelerle sürekli olarak teyit eden/geliştiren şirketler bu endekslerde bulunma başarısını göstermektedir. BASF, endekste yer alan kimya şirketleri arasında ESG açısından sınıfının en iyisi konumundadır.

BASF'nin benzersiz "Verbund" (entegre üretim) yaklaşımı, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğe iyi bir örnek teşkil ederken kaynak ve enerji tasarrufu sağlamakta, emisyon salınımlarını en az seviyeye indirmekte, lojistik maliyetlerini azaltmakta ve altyapısal sinerjilere olanak sağlamaktadır.

Yine bu yaklaşımın bir yansıması olarak dijitalizasyon ve akıllı üretim yaklaşımı da BASF için büyük fırsatlar sunmaktadır. Dijital teknolojiler ve verinin kullanımı ile BASF müşterileri için katma değer yaratırken, aynı zamanda süreçleri için verimlilik ve etkinliği artırmaktadır. Bunun en önemli örneklerinden olan BASF süper bilgisayarı “Quriosity” (Merak) ile BASF’nin dijitalizasyon süreçlerinde Ar-Ge’de anahtar bir rol belirlemiş olmasıdır.

BASF, memnuniyeti ve tasarruf bilincini merkezine almış bütün müşterileri için birinci öncelik olarak boyahanelerde teknolojik boya tamir yöntemlerinin uygulanması ve boyahane verimliliklerinin en üst seviyeye çıkartılmasını sağlamak üzere çalışmaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen Glasurit Boyahane Süreç Mükemmelleştirme çalışmaları kapsamında belirlenen adımları tamamlayan ve uygulayan boyahaneler sertifika almaya hak kazanmaktadır.

BASF tarafından 2015 yılından beri hizmet verilen Doğuş Oto’nun bütün hizmet noktalarında yürütülen Glasurit Boyahane Süreç Mükemmelleştirme çalışmalarında bugüne kadar Etimesgut, Çankaya, Bursa, Maslak, Kartal ve Esenyurt hizmet noktalarındaki boyahaneler sertifikalı hale getirilmiştir.

Glasurit Boyahane Süreç Mükemmelleştirme kapsamında yaklaşık bir yıl süren çalışmalarda hem Doğuş Oto Boyahane yetkilileri ve çalışanları, hem de Glasurit Otomotiv Tamir Boyaları saha sorumlularının takibiyle tüm aşamalar tamamlanarak bütün hizmet noktalarında yüzde 100 başarıya ulaşılmıştır.

DAIKIN TÜRKİYE

Çalışan Sayısı: 1.025

Hizmet Verilen Alan: 2.600[1] m2

İnternet Sitesi: https://www.daikin.com.tr

 

1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla Türkiye’de faaliyetini sürdüren Daikin, Temmuz 2011’de Türkiye iklimlendirme sektörünün en önemli oyuncularından Airfel’in %100 hissesini satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir oyuncusu olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, panel radyatörler, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknolojiyle üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Daikin Türkiye’nin Hendek’te bulunan 100.000 m2 üzerine 42.000 m² kapalı alana kurulu üretim tesislerinde Airfel markasının yanı sıra, Daikin markalı ürünlerinin üretimine de başlanmıştır. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye altı bölge müdürlüğü (Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir, Trabzon), 170 bayi, 500 satış noktası ve 501 yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir.

Daikin A.Ş. Kalite Politikası doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Tüm çalışmalar ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun olarak sürdürülmektedir. Daikin Türkiye’de kaliteyi arttırma amaçlı kaizen ve kalite çember uygulamaları yapılmaktadır.

Doğuş Otomotiv İş Etiği, Kurumsal Sürdürülebilirlik ve diğer tüm çalışma ilkelerine uymakla birlikte Daikin Türkiye, kendi tedarikçilerini seçerken de iş bütünlüğü, çevre, insan hakları ve temel çalışma hakları konularını göz önünde bulundurmakta ve kontrollerini bu kriterleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirmektedir.

2017 yılında Daikin Satış Sonrası Hizmetler olarak ülke genelinde 550 farklı tedarikçiden hizmet, yedek parça ve ürün temini sağlanmıştır. Bakım onarım hizmetleri için yaklaşık olarak 18 Milyon TL harcamada bulunulmuştur. Tedarik zincirinde çevreye ya da insan haklarına yönelik negatif etkisi olan şirketler için prosedürlerde yer alan disiplin maddesi içeriğine uygun yaptırımlar uygulanmaktadır.

Daikin’in çevre politikası "Günümüzü zenginleştirip, geleceği korumak" misyonu üzerine kurulmuştur. Daikin Europe, Japonya'daki ana şirketi yakından takip ederek resmi kural ve yönetmeliklerin de ötesindeki politikaları devreye sokarak çevresel sorumluluk alanında aktif bir rol oynamaktadır. Daikin enerji tasarrufuna, çevre bilinci ve güvenliğine bağlılık konusunda kendi alanında küresel bir liderdir. Bu alandaki uluslararası ve ulusal yönetmeliklerin tümüne uymaktadır.

1998'te Daikin Europe, Avrupa'nın ISO 14001 sertifikası olan ilk iklimlendirme üreticisi olmuştur ve bütün yan şirketlerinden de tüm iş süreçlerinde ISO 14001 gerekliliklerini karşılamasını beklemektedir. Bunun da ötesinde 2002'de Daikin Europe, AB'nin "Tehlikeli maddelere kısıtlama" ve "Çöp, Elektronik ve Elektrik eşyalar" ile ilgili yönetmeliklerine -(RoHS) ve (WEEE) direktifleri- kendi önceden hazırlığı yapılan yanıtını formüle etmiştir. Daikin Türkiye de bu çalışmaların referansıyla Türkiye’deki faaliyetlerini yürütmektedir.

Enerji verimliliğini sürdürmek için "Azalt, Yeniden Değerlendir, Yeniden Kullan" sloganıyla iş faaliyetlerine yön veren Daikin’de bütün kaynakların kullanımı ve enerji tüketimi sürekli gözden geçirilmektedir. Daikin Türkiye enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, enerji etüt mühendisleri tarafından hazırlanmış etütler ve analizler doğrultusunda kaynakların tüketiminin azaltılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen iklimlendirme sistemlerinde enerji verimliliği konulu eğitimlere Daikin Türkiye mühendisleri eğitimci olarak katılmaktadır.

Daikin Türkiye merkez ofisi Türkiye’nin LEED Platin sertifikalı ilk kulesi Allianz Tower’da yer almaktadır. Binalardaki ileri teknoloji ürünü su armatürleri kullanıcı konforundan ödün vermeden uluslararası standartlarda su verimliliği sağlamaktadır. Binalarda kullanılan verimli su armatürlerinden dolayı su tüketiminde %35’in üzerinde azalma sağlanmıştır.

Daikin "Eko dizayn" ilkesine gönülden bağlıdır ve sürekli olarak ürünlerindeki "yeşil" içeriği geliştirmeye çalışmaktadır. Ürünlerde, kurşun, cıva ve kadmiyum kullanımı azaltılmaktadır. Dizayn departmanı ise, malzeme sağlayıcıların bütün ürünlerinin çevreye zararlı olduğu belirtilen hiçbir maddeyi içermediğini deklare etmesini zorunlu tutan "yeşil satın alma" politikasını kabul etmektedir.

Daikin, sürekli olarak üretim ve paketleme materyallerinin kullanımı ve geri kazanım potansiyellerini incelemektedir. Örneğin hasarlı ahşap Avrupa paletleri tamir edilmekte ve yeniden kullanılmaktadır. Fabrikada kullanılan su, atık su sistemine gönderilmeden önce işlemden geçirilmekte ve bol miktarda tortu, çimento endüstrisi için kullanışlı çamur olarak ayrılmaktadır. Atık piller ise Akademi Maltepe binasında bulunan pil kutularında toplanmakta ve geri dönüşüme gönderilmektedir.

Çalışanlar çöpler, piller ve yazıcı kartuşları gibi tehlikeli maddeleri, kâğıt ve karton gibi yeniden kullanılan ürünleri ayırmaları konusunda teşvik edilmektedir. Ayrıca üretimin bütün aşamalarında imalat bölümü tarafından "SIFIR atık" ve "SIFIR emisyon" hedefleri benimsenmiştir.

Yetkili servisler tarafından klima sistemlerinde kullanılan HFC gazların F gaz regülasyonuna uygun kullanımı konusunda eğitim verilmektedir. Daikin Türkiye, yetkili servis denetim ve bayi ziyaretleri kapsamında ülke genelinde sağlamış olduğu tüm ziyaretlerde atıkların geri dönüşümü, enerji kullanımı, soğutucu gazlarının kullanımı ve toplanması konularında bilgilendirmelerde bulunmaktadır. Şirket bünyesinde oluşabilecek tüm atıklar çevre politikasına uygun olarak değerlendirilmektedir. 

Daikin Europe çevre politikası doğrultusunda hareket eden Daikin Türkiye, aynı zamanda kendi yerel standartlarını Avrupa yönetmelik ve direktiflerini dikkate alarak geliştirmiştir. Her türlü çevresel faaliyetinin devamlı gelişimini sağlamak için Daikin bütün yan kuruluşlarının 2005 sonuna kadar uluslararası düzeyde kabul görmüş ISO 14001 akreditasyonunu kazanması talimatını vermiştir.[2]

Daikin tarafından sunulan hizmetlerin sürekliliği, bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya şirket bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir. Bu amaçla Şirkette ISO 27001:2013 sistemi kurulmuştur. Sistemin etkinliği sürekli olarak kontrol edilmekte ve gerektiği noktalarda iyileştirilmektedir.

Daikin Türkiye gelecek hedeflere ulaşmak için “insan faktörü”nün öneminin farkındadır. 2017 yılında Daikin çalışanları için periyodik olarak gerçekleştirilen kişilik envanteri ve 360 değerlendirme sonuçları temel alınarak çalışanların yetkinlik ve yönetsel özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla özel tasarlanmış yetkinlik gelişim programlarına ek olarak Teknik, Mesleki ve Kanunen Zorunlu Eğitimler gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında 952 kişiye, 12.684 saat eğitim verilmiştir. 2018 yılı için özellikle mavi yaka çalışanlara özel gelişim programları ile mavi yaka çalışanların sürece katkılarının arttırılması hedeflenmektedir.

Daikin Akademi[3]

Tüm eğitim faaliyetleri Daikin Türkiye Akademi çatısı altında İstanbul Maltepe yerleşkesinde bulunan 1 konferans salonu, 3 pratik, 4 teorik ve 1 atölyeden oluşan eğitim binasında gerçekleştirilmektedir. Daikin Akademi faaliyet göstermeye başladığı günden itibaren yenilikçi uygulamalarla, çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarını gözeten eğitim içeriği ile yaklaşık 24 bin kişiye ulaşmıştır. Bu kapsamda 2020 yılına kadar belirlenen strateji doğrultusunda 45 bin kişiye eğitim imkânı sunulması hedeflenmektedir. Daikin Akademi profesyonel ekibi ile birlikte Şirket içerisinde farklı departman yöneticilerinden oluşan İcra Kurulu ile 5 yıllık strateji planları doğrultusunda yönetilmektedir. Daikin Akademi’de çalışanların ve diğer paydaşların ihtiyaçları analiz edilerek buna uygun özgün eğitim içerikleri hazırlanmaktadır. Daikin Akademi’de eğitimler sınıf içi uygulamalarının yanı sıra saha, atölye çalışmaları ve dijital platform uygulamaları (e platform, webinar mobil uygulamalar) ile paydaşlara ulaştırılmaktadır. Bu kapsamdaki eğitimler başta çalışanlar, bayiler, servisler ile birlikte CIS ülkelerinde hizmet sağlayan distribütörlere, üniversite öğrencilerine, müşterilere de ulaşmaktadır. Mesleki ve teknik gelişim eğitimlerimizin %85’i iç eğitmenlerimiz tarafından karşılanmaktadır.

Daikin radyo aracılığı ile tüm çalışanlarla yıllık belirlenen plan doğrultusunda akademik söyleşiler yapılmaktadır. Radyo programlarına eğitimciler, psikologlar, yaşam koçları konuk edilerek, gelişimin sınıf içerisinden çıkartılarak çalışanlara ulaşımı sağlanmaktadır. Program içerisinde konu ile ilgili sorulan sorulara cevap veren çalışanlar akademi tarafından ödüllendirilmektedir.

Üçer aylık dönemlerde Daikin çalışanlarının katkısı ile oluşturulan ve yayınlanan Santigrat Dergisi ile sektöre ve çalışanlara güncel Şirket bilgileri, güncel haberler ve sektör haberleri ulaştırılmaktadır. Ayrıca yıl içinde çalışan memnuniyeti anketiyle çalışanların memnuniyet düzeyi belirlenmektedir.

Daikin Sakura Projesi

KOSGEB, Kal-Der ve Daikin iş birliğiyle 2014 yılında hayata geçirilen Sakura Projesi, üniversite mezunu girişimci kadınların kendi işinin patronu olmasını sağlamak amacıyla planlanmıştır. Sakura Projesi ile girişimci kadınlar, önce eğitim ardından da işyeri desteği alarak iş hayatına atılmaktadır. Proje kapsamında 3. yılın sonunda 100 girişimci kadının işyeri sahibi olarak girişimcilik kariyerine başlaması planlanmaktadır.

Kadın Teknisyen Projesi

2014 yılında faaliyete geçirdiği Daikin Sakura Programındaki kadın girişimcilerin başarısı sonrasında, Daikin 2017 yılında başlattığı kadın teknisyen projesiyle erkek egemen olan iklimlendirme sektörüne kadın teknisyen yetiştirmeyi amaçlamaktır. 2017 yılı sonuna kadar 40, 2018 yılı sonuna kadar 120 kadın teknisyenin Daikin Yetkili Servislerinde hizmet verebilir duruma gelmesi planlanmaktadır.

Meslek Liselerine İklimlendirme Laboratuvarları

Daikin Türkiye, meslek lisesi iklimlendirme bölümlerinin faydalanacağı eğitim laboratuvarları oluşturmaktadır. Her yıl, planlama dönemlerinde belirlenen okullara bu doğrultuda destek olunmaktadır. Bununla birlikte belirlenen meslek liselerinin iklimlendirme bölümünden mezun olan gençlere İş-Kur yönlendirmesi ve ilgili lisede yapılan görüşmeler kapsamında Daikin Yetkili Servislerinde iş imkânı sağlanmaktadır.

Fuha Uzman Günleri

Daikin bünyesinde iklimlendirme sektörüne hizmet amaçlı kurulan Avrupa’nın en büyük deneyimleme merkezi Fuha, Türkiye’de bulunmaktadır. İklimlendirme, enerji sektörü çalışanları, üniversite ve meslek lisesi öğrencileri, sivil toplum kuruluşları için seminer, eğitim vb. alanlarda ücretsiz organizasyonlar düzenleyerek sektöre katkı sağlanmaktadır. Müşterilerin, çalışanların ve tüm paydaşların faydalanabileceği seminer ve toplantılar Daikin Solition Plaza/Etiler’de ‘sektörde uzman günleri’ adı altında periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. 2017 yılında ‘ticari binalarda enerji verimliliği ve soğutucu gazların çevreye etkileri ve yeni nesil çevreye minimum zararlı gazlar’ üzerine bir seminer gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte iklimlendirme konuları ile ilgili Daikin Türkiye çalışanları tarafından hazırlanan makaleler sektörel yayın kuruluşlarının bültenlerinde yer almaktadır.[4]

SOFRA GRUP (EUREST - COMPASS GROUP)       

Çalışan Sayısı: 1.102

İnternet Sitesi: http://www.sofragrup.com

 

Eurest Services önde gelen ulusal kuruluşlara çok çeşitli alanlarda tamamı tek elden yürütülen ve yönetilen “anahtar teslimi” çözümler sunan destek hizmetler sağlayıcısıdır. 

Sofra Grup Entegre Yönetim Sisteminde, tüm birimlerde kullanılan standartlar ve sistemlerin belgelendirme süreçleri TSE, Compass Group ve diğer dış kuruluşlar tarafından takip edilmekte, iç ve dış denetimlerle kontrol edilerek sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Şirketin sahip olduğu kalite belgeleri, TSE-EN-ISO 50001 Enerji Yönetimi, TSE-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi, TSE-ISO-EN 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi, TSE-ISO-EN 14001:2004 Çevre Yönetimi, TSE İSG OHSAS TS 18001: 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, TSE ISO 10002 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetimidir.

Sofra Grup tedarikçilerinin sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygunluğunu sıkı değerlendirmelerden geçirmektedir. Bununla birlikte çevre standartları gereğince, tedarikçilerinin de çevreye duyarlı olmaları gerekmektedir. Bu sebeple Sofra Grup tedarikçilerine, sözleşme aşamasında gereklilikleri aktarmakta, 3. taraf denetimleri ve uygulamalarının kontrolünü sağlamaktadır. 

Sofra Grup Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısıdır ve faaliyetlerini sürdürürken Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkelerini gözetmektedir. 

Sofra Grup iş ahlâkı ilkelerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Sofra Grup İş ahlâkı ilkelerine ulaşmak için; http://www.sofragrup.com/getattachment/Kurumsal-Sorumluluklarimiz/Compass-Group-Aklak-Kurallari/Compass-Group-Ahlak-Kurallari.pdf.aspx

Sofra Grup tüm birimlerinde TSE ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı kapsamında üretim ve hizmet faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel etkilerin azaltılması ve tüm çalışanlarda çevre bilincinin artırılması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Tüm çalışanlara ve ilgili taraflara, “Çevre Politikası” deklare edilmekte ve farkındalıklarını arttırmak için çevre eğitimleri verilmektedir.

Çevresel sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında, su tasarrufu sağlayan ekipmanlar kullanılmakta, su tüketimi takip edilmektedir. Şirkette otomatik el yıkama lavabosu bulunmaktadır. 2017 yılında spreyli musluklar ve musluk kontrol sistemleri aracılığıyla kişi başına yılda 1.800 litre su tasarrufu sağlanmıştır.

Çoğu ülkede, çöp alanlarına gönderilen atıkların %15’inden fazlasını gıda atıkları oluşturmakta ve bu atıklar karbondioksitten 20 kat daha etkili olan metan gazının oluşumuna neden olmaktadır. Bununla birlikte, gıda atıklarının tasfiyesi ciddi ekonomik etkiler yaratmaktadır. Sofra Grup, gıda atıklarının etkilerini azaltmak için çalışmakta, bilinç uyandırmak ve gıda atıklarının etkilerini en aza indirebilmek için sürdürülebilir Trim Trax Programı’nı uygulamaktadır. Trim Trax, Sofra Grup mutfaklarında oluşan gıda atıklarını takip etme, ölçme ve azaltmaya yarayan bir atık azaltma programıdır. Operasyonel verimliliği artırmak, gıda atıklarını ve bu atıkların çevresel etkilerini azaltma bilincini uyandırmak için tasarlanan bu program, atıkları daha görünür kılıp onlara mali bir değer ekleyerek atık azaltmayı ve artan yemek maliyetlerini dengelemeye yardımcı olmayı hedeflemektedir. Trim Trax Programının en önemli unsurlarından biri, gıda atıklarının sahadayken takip edilme, ölçülme ve en aza indirilmesi, yani çalışanlara imalat sürecinde atıklarını azaltmak ve takip etmek için ihtiyaç duyacakları araçları, perspektifi ve aidiyet hissini vermesidir.

Sofra Grup’ta müşterilerin memnuniyetlerini sorgulamak ve üst düzey memnuniyet sağlayabilmek için, müşteri anketleri ve operasyon yöneticileri aracılığıyla müşterilerden geri bildirim alınmaktadır. Yılda 2 defa Müşteri Memnuniyet Anketi ve Analizi bağımsız bir firma aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Çalışanların sağlık ve güvenlik sorunları konusunda iletişim kurup kaygılarını paylaşabilmeleri için danışma toplantıları düzenlenmektedir. Kitlesel hastalıklarla ilgili gerekli bilgilendirmeler ilgili dönemlerde yapılmakta, yıl içinde ilgili mevzuat gereği tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ilgili yasal sürelerde verilmektedir.

Şirket içinde çalışan öneri sistemi bulunmaktadır. Öneri sistemiyle çalışanlarımız taleplerini yönetime iletebilmektedir. Sofra Grup’ta her bir çalışan eşit haklara sahiptir. Şirket politikalarıyla cinsiyet, ırk, renk, din, milliyet, etnik köken, yaş, cinsel tercih, medeni durum ve engellilik farkı gözetilmeksizin var olan ve potansiyel çalışanların aynı fırsatlara sahip olmaları sağlanmaktır.

TES KONFEKSİYON

Çalışan Sayısı: 69

Hizmet Verilen Alan: 3.000 m2

İnternet Sitesi: http://www.tesltd.com.tr

 

Tes Konfeksiyon Limited Şirketi 1993 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Şirket merkezi Ataşehir İstanbul’da bulunmaktadır. Şirketin Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve Muğla’da temsilcilikleri bulunmaktadır.

Tes Konfeksiyon tedarikçilerinin Doğuş Otomotiv İş Ahlâkı ilkelerine göre faaliyet gösterip göstermediğini dikkate almakta ve tedarik zincirini de bu doğrultuda bilgilendirmektedir. Tedarik zincirinde kalite standartları ya da etik iş yapış şekline aykırı bir durum tespit edildiğinde düzeltilmesi için uyarı yapılmakta, düzeltilmezse ilgili taraflarla çalışmaya son verilmektedir. İş süreçleriyle ilgili her konuda Doğuş Otomotiv Etik Kod’una uygun olarak hareket edilmektedir. Etik kurallar bütün çalışanlara aktarılmaktadır. Ayrıca yolsuzlukla mücadeleyle ilgili yetkili çalışanlar eğitilmekte ve her türlü işlem kayıt altına alınarak, denetlenmektedir.

Tes Konfeksiyon’da etik ilkeler gereği tedarikçiler ya da üçüncü partiler tarafından gönderilen hediyeler kabul edilmemekte, bu hediyeler yerine, bu paydaşlarımız Otizm Çocuklar Derneği, THK, Darüşşafaka gibi yardım kuruluşlarına bağış yapmaları için yönlendirilmektedir.

Tes Konfeksiyonda’da enerji tasarrufunu sağlamak için tasarruflu lambalar (Led) ve geçiş alanlarında sensör kontrollü lambalar kullanılmaktadır. Su tasarrufu için ise basıncı azaltan musluk sistemleri kullanılmaktadır. Şirket içinde kullanılan içme suyu tasarruflu arıtma sistemi ile sağlanmaktadır.

Şirket atık yönetiminde Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle atıklarının geri dönüşümü ve bertarafı için gerekli yönetmelikler doğrultusunda hareket etmektedir. 2017 yılında yaklaşık 325 kg atık kâğıt ve ambalaj geri dönüşüme verilmiştir. 

Distribütörlüğü yürütülen markaların tüm sağlık, güvenlik, ilke vb. süreçlerinin denetlenip denetlenmediği araştırılmakta ve kontrol edilmektedir. İncelemeler sonrasında müşteri sağlığı ve güvenliğine yönelik herhangi bir olumsuz durum yoksa şirketlerle çalışmaya devam edilmektedir.

Çalışanların sağlık ve güvenliği için iş güvenliği uzmanı ile çalışılmaktadır. Toplam çalışanların %5’inin ilk yardım eğitimi aldığı Şirkette iş güvenliği uzmanı 3 aylık periyodlarla diğer sağlık ve güvenlikle ilgili konularda detaylı eğitimler vermektedir. 

Çalışanlar yıl içinde ürün ve satış stratejisi, etik ilkeler, iş güvenliği vb. konularda eğitim almaktadır. Her çalışan yıl içinde 4 kez eğitim programına dahil olmaktadır. Çalışanların bireysel gelişimi için katılmak istedikleri eğitimler ise Şirket tarafından hem maddi kaynak hem zaman kaynağı açısından desteklenmektedir.

Faaliyette bulunulan bölgenin imarına destek olmak amacıyla 2017 yılında Şirket önündeki kaldırım düzenlemesi Tes Konfeksiyon tarafından yapılmıştır.

Bununla birlikte faaliyet alanıyla ilgili olarak Şirket yelken yarışları, koşu yarışları, sörf yarışları gibi organizasyonlara sponsor olmaktadır. 2017 yılında Sakatlar Federasyonu Yelken Takımına destek amaçlı 25.000 TL tutarında ürün desteği ile 11.000 TL bağışta bulunulmuştur.

VOG TEKSTİL

Çalışan Sayısı: 54

Hizmet Verilen Alan: 2.500 m2

İnternet Sitesi: http://www.vogtekstil.com.tr/tr/

 

1996 yılında İstanbul’da kurulan Vog Tekstil özel üretim tekstil ürünleri alanında uzmanlaşmış imalatçı bir firmadır. T-shirtler, polo yakalar, sweatshirtler, polarlar mont ve şapkalar üretimimizin ana alanlarını oluşturmaktadır. Şirketimiz tek pay sahipli anonim şirkettir.

Vog Tekstil tedarik zinciri yönetiminde seçim kriterlerini kaliteli ürün ve hizmet sunma, müşteri hizmeti ve satış sonrası takip ve destek taleplerini karşılama, uygun ve hızlı fiyat verebilme, yaşanabilecek problemlere seri ve olumlu cevap verebilme olarak önceliklendirmektedir. Ancak bunun ötesinde hem Doğuş Otomotiv hem de yurt dışında tedarikçisi olunan firmaların da talepleri arasında büyük önem taşıyan insan ve çalışan haklarını kapsayan yasalara uyum sağlayan, bu alanda sertifikaları olan, çocuk işçi-sigortasız işçi-kaçak işçi-sağlıksız çalışma ortamı gibi hayati önem taşıyan konularda yasa ve yönetmeliklere uyan tedarikçiler tercih edilmektedir. Söz konusu şartlar tedarikçilere gönderilen sözleşmelerde yer almaktadır ve bu sözleşmeler her bir tedarikçi tarafından imzalanmaktadır.

Enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla Vog Tekstil binalarında Ledli ve sensörlü aydınlatmaya geçilmiş, tüm Şirkette elektrik sarfiyatı düşük aydınlatmalar kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte çalışanlarda konuyla ilgili farkındalık yaratılmaya çalışılmakta, ‘Kullanmıyorsan Kapat’ sloganı ile mola zamanları dahil kullanılmayan ışıklar kapatılmaktadır. 

Vog Tekstil’de atık kâğıt ve atık ayrıştırma işlemleri belediye iş birliğiyle yürütülmektedir.

Vog Tekstil’de ürün güvenliği ve müşteri sağlığı konularında küresel standartlar takip edilmektedir. İmalatta kullanılan boya, iplik ve kumaşların sertifikaları, kumaş seçimi ardından, imalat öncesinde tedarikçilerden istenmekte, kayıt altına alınmakta ve müşterilerle paylaşılmaktadır. Yurt içi üretimlerin sertifika kontrolleri yapılmaktadır. Hizmet alınan boyahanelerin ve kumaş imalathanelerinin ürünlerinin ve ortamlarının sağlık kurallarına uyacak kurumlar olması konusunda büyük hassasiyet gösterilmektedir.  

Vog Tekstil faaliyette bulunduğu bölgenin alt yapısına katkıda bulunmak için belediye ile ortak çalışmalar yürütmektedir. 2017 yılında Şirketin bulunduğu sokağımızın alt yapısı ve su giderleriyle ilgili çalışmalar yapılmıştır. 2017 yılında Şirketin bulunduğu bölgeye fiber internet altyapısı sağlanmış, bu konunun takibi ve hızlandırılması kapsamındaki çalışmalar Şirket tarafından yapılmıştır. 

Vog Tekstil, çocuk ve eğitim konulu organizasyonlara sponsor olarak destek vermektedir.  Hayırseverlik kapsamında talep eden Sivil Toplum Kuruluşlarına logolu tekstil ürünü imalatı ile destek verilmektedir. Ayrıca yıl içerisinde elde kalan logosuz ürünler, Anadolu’da tespit edilen okullara ya da muhtarlıkların belirlediği ihtiyaç sahiplerine gönderilmektedir.

TEDARİKÇİLERİMİZİN RAKAMLARLA 2017 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI


[1] Daikin FUHA 1.640 m2; Daikin Akademi Bina 2.225 m2, Genel Merkez 2600 m2 (Fabrika Alanı dahil edilmemiştir. )

[3] http://www.daikinakademi.com/

[4] Daikin verileri Genel Müdürlük, Daikin Fuha İstanbul ve Satış Sonrası Hizmetler olmak üzere 3 lokasyon için verilmiştir.