Tedarikçilerimizin Sürdürülebilirlik Performansı

Tedarikçilerimiz

Doğuş Otomotiv, OEM’ler de dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda tedarikçi ve iş ortağıyla birlikte çalışmaktadır. Tedarikçilerimizin ürün ve hizmet kalitemize uygun faaliyet göstermelerinin yanı sıra, Doğuş Otomotiv’in Sürdürülebilirlik Stratejileri ve politikaları ile Satın Alma Uygulamaları Yönetim Yaklaşımı      ’na uygun hareket etmeleri beklenmektedir.

2015 yılında Doğuş Otomotiv Merkezi Satın Alma Birimi kayıtlarına göre tedarikçi sayısı  666’dır. Yıl içinde Doğuş Otomotiv Merkezi Satın Alma Birimi tarafından gerçekleştirilen satın alımların tümü yurt içinden yapılmıştır. 2015 yılında Doğuş Otomotiv Merkezi Satın Alma Birimi tarafından gerçekleştirilen yerel satın alma tutarı 175 Milyon TL’dir.

Merkezi Satın Alma Birimi dışında her markamız kendi satın alma operasyonunu yürütmektedir. Doğuş Otomotiv Grubu’nun,9  2015 yılı yerel satın alma tutarı (Araç ithalatı ve Doğuş Grubu Şirketleri hariç, Doğuş Otomotiv Grubu şirketleri yerel satın alım tutarıdır.) toplam 965 Milyon TL’dir.

 

Tedarik Zincirimiz

Tedarikçilerimize, sözleşmeli tedarikçilerimizin sözleşme eklerinde yer alan, Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. İş Ahlaki İlkeleri imzalatılmaktadır ve bu ilkelere uygun hareket etmeleri beklenmektedir. Her sözleşme ekinde Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası ve etik ilkelerini içeren maddeler yer almaktadır.

 

Tedarikçi Denetimleri

2015 yılında tedarikçilerin vergi ve diğer borçlarının kontrol sıklığı arttırılmıştır. Denetimler sırasında yetki belgesi eksikliği olan firmalara bilgi verilerek süreçleri takip edilmiştir. Yeni tedarikçilerle görüşmeler sırasında Doğuş Kültürü ve Sürdürülebilirlik strateji ve politikalarımızdan bahsedilerek bilinçlenmeleri sağlanmıştır.

2015 yılında yeni tedarikçi kazanımı kapsamında 24 ziyaret ve denetim gerçekleştirilmiştir. Yıl içinde tedarikçilerimizden bu kapsamda ziyaret edilenlerin oranı %7’dir. 2016 yılında bu oranın %10’a çıkartılması hedeflenmektedir. 

Doğuş Otomotiv bünyesinde satın alma yapan iç müşterilerimizle yıllık memnuniyetlerine yönelik Kasım 2015’de anket çalışması yapılmış, memnuniyet düzeyi %84 olarak sonuçlanmıştır. 2016 yılında her alım sonrası iç müşteri ve tedarikçi memnuniyetine yönelik anket çalışması planlanmaktadır.

 

Tedarikçilerimiz ve Sürdürülebilirlik

2015 yılında Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik çalışmaları ve bu doğrultudaki hedefleri kapsamında 3 tedarikçimizle pilot çalışma başlatılmıştır. Çalışma kapsamında tedarikçilerimizle bir araya gelinerek Sürdürülebilirlik eğitimi verilmiş, Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik stratejileri hakkında genel bir bilgilendirme yapılmıştır.

Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda farkındalıklarının artmasına, ölçme ve raporlama alışkanlıklarının gelişmesine katkıda bulunmak ve kendilerine destek vermek amacıyla başlatılan bu süreçte Daikin Türkiye, Eurest Services Türkiye

(Sofra Grup) ve VOG Tekstil Promosyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketleri 2015 yılı raporumuz

kapsamında yer almaktadır.

 

DAIKIN TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

•             DAIKIN “EKO DİZAYN” İLKESİNE GÖNÜLDEN BAĞLIDIR VE “YEŞİL ÜRÜN GELİŞTİRME” KONUSUNDA YATIRIMLARINA DEVAM ETMEKTEDİR.

•             ŞİRKET BİLGİSAYARLARINDA EKRAN KORUYUCU MESAJLARINDA ÇEVRESEL DUYARLILIĞA VE TASARRUFUN ÖNEMİNE VURGU YAPILMAKTADIR.

•             ÜRETİM VE ÜRETİM TEST AŞAMALARINDA SOĞUTUCU GAZ EMİSYONUNUN ENGELLENEREK ÇEVRENİN KORUNMASI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMEK AMACIYLA ÇALIŞANLARA SÜREKLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR.

•             İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNDEKİ DOĞA DOSTU ÜRÜNLERİYLE DAIKIN TÜRKİYE’NİN HENDEK ÜRETİM TESİSLERİ “GREEN HEART FACTORY” SERTİFİKASINI ALMIŞTIR.

•             ÇEVRECİ ÇÖZÜMLERİYLE DİKKAT ÇEKEN DAIKIN TÜRKİYE, LOJİSTİK ÇALIŞMALARINDA YEŞİL DÖNEM BAŞLATARAK, 6 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE 35 HEKTARLIK ORMANLIK ALANIN KORUNMASINI SAĞLAMIŞTIR.

•             DAIKIN TÜRKİYE, WWF-TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN CANLI TÜRLERİNİ KORUMA ALTINA ALMAKTADIR.

Daikin Türkiye yeşil binalarla ilgili  (BREEAM, LEED) bilgilendirme amaçlı eğitimler, sunumlar yapmaktadır. Küresel ısınmaya daha az etkisi olan, enerji verimliliği daha yüksek klimalar için yeni çevreci R-32 gazı hakkında bilgilendirme eğitimleri verilmekte ve bunlar makale, bildiri, broşür şeklindeki dokümanlarla desteklenmektedir. Ayrıca bu eğitimlerde Avrupa Birliği F-Gas Regülasyonu ve bunun hem çevreye, hem de iklimlendirme sektörüne etkilerinden bahsedilmektedir.

Daikin Türkiye 2015 yılında yaklaşık 2000 Yetkili Servis Çalışanına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermiştir.

Her yıl düzenli olarak çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketi gerçekleştiren Daikin Türkiye’de düzenli verileri toplanan bir öneri sistemi de bulunmaktadır.

Global bir şirket olan Daikin’in oldukça hassas olduğu konulardan birisi de eşit haklar ve ayrımcılıkla mücadeledir. Ülkelerin yerel yasalarına uyum göstererek uluslararası tüm hukuk normlarına uygun olarak çalışan Daikin Türkiye’nin en önemli kurumsal ilkelerinden birisi “bir şirket çalışanlarından oluşur” (a company is its people) ilkesidir.

 

Daikin Türkiye Akademisi

Daikin Akademi’de çalışanlara yönelik kişisel/mesleki gelişim, liderlik, ürün/teknik, kanunen zorunlu eğitimler, yabancı dil eğitimleri, hobi eğitimleri ile aile ve çocuk seminerleri düzenlenmektedir.

 

2015 yılında 312 kişiye eğitim verilmiştir. Aynı zamanda sınıf eğitimleri e-öğrenme eğitimleriyle desteklenmektedir. E-öğrenme platformunda kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra hobi, aile vb. eğitimler bulunmaktadır. 2015’te kişi başına düşen eğitim 24 adam/saattir. Ayrıca çalışanlara yabancı dil kurs desteği  (İngilizce, Fransızca, Japonca vb.), yüksek lisans ve MBA desteği de verilmektedir.

Daikin Türkiye’de çalışanlara toplumsal sorumluluk bilincinin verilmesi amacıyla Sosyal Kulüp bulunmaktadır. Daikin Yeşil Kalpler Kulübü’nde ise Daikin Türkiye çalışanları gönüllü olarak çevresel farkındalık yaratan etkinliklere katılmaktadır.

Daikin Türkiye’de toplumsal katılım programı kapsamında SAKURA projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında kadın girişimciler desteklenmektedir. KOSGEB ve Kalder işbirliğiyle yürütülen projeyle genç ve girişimci kadınlara eğitimler verilmekte, daha sonra belirli bir süre için tüm masrafları karşılanarak bu kadınlara Daikin Türkiye Yetkili Satıcı ve Servisi hizmeti veren şirket sahibi olma fırsatı sağlanmaktadır.

Ayrıca her yıl üç üniversite öğrencisine burs sağlayan Daikin Türkiye, “Global Trainee” Projesi kapsamında yeni mezun 3 gence yurtdışında çalışma olanağı sunmaktadır.

 

Eurest Services Türkiye (Sofra Grup) ve Sürdürülebilirlik

Türkiye’de en çok istihdam sağlayan ikinci şirket olan Sofra Grup, 22.000’den fazla kişiye iş olanağı sunmaktadır.

 

Eurest Services Türkiye’de Sağlıklı ve Sorumlu Üretim Standartları

Sofra Grup’ta yönetim sistemi standartları, Entegre Yönetim Sistemi ile tek çatı altında yönetilmektedir. Entegre Yönetim Sistemi’nde, tüm birimlerde yürütülen standartlar ve sistemlerin belgelendirme süreçleri TSE, Compass Group ve diğer dış kuruluşlar tarafından takip edilmekte; iç ve dış denetimlerle sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Sofra Grup, Türkiye’de (TSE EN ISO 9001:2008) Kalite Yönetimi, (TSE ISO EN 22000) Gıda Güvenliği, (TSE ISG OHSAS TS 18001:2008) İş Sağlığı ve Güvenliği, (TSE ISO EN 14001:2004) Çevre Yönetim Sistemi, (TSE İSO 10002 2006) Müşteri Memnuniyeti ve (TSE EN ISO 50001) Enerji Yönetimi sertifikasyonlarını sektöründe ilk alan toplu yemek hizmeti kuruluşudur.

 

Gıda üretiminde Tedarik Zinciri Yönetimi

Sofra Grup’ta güvenli, kaliteli, sağlıklı ve yerel tedarikçilerden satın alınmış ürünlerin temin edilmesine özen gösterilmektedir. Bu nedenle, tedarikçilerin sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygunlukları sıkı bir şekilde değerlendirilmektedir. Çevre standartları gereği Sofra Grup tedarikçilerinin de çevreye duyarlı olmaları gerekmektedir. Sofra Grup tedarikçilerine sözleşme aşamasında çevre konusundaki Eurest standartları aktarılmakta, bağımsız denetimleri ve uygulamalarının kontrolü sağlanmaktadır.

 

SOFRA GRUP’UN SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA HEDEFLERİ ŞU ŞEKİLDE SIRALANMAKTADIR;

•             ETİK VE GÜVENLİK STANDARTLARINI SAĞLAMAK AMACIYLA ONAYLANMIŞ TEDARİK ZİNCİRİ BÜNYESİNDEKİ ÜRÜNLERİN VE TEDARİKÇİLERİN TAM TAKİBİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK,

 

•             YEREL KAYNAKLARI DESTEKLEMEK; YEREL VE BÖLGESEL OLARAK YAPILMIŞ, ÜRETİLMİŞ VEYA YETİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERI ÜRETEN ÇİFTÇİ VE YETİŞTİRİCİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK,

•             İŞİMİZİN ÇEVREYE OLAN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN MÜŞTERİLERİMİZ, TEDARİKÇİLERİMİZ VE DAĞITIMCILARIMIZLA İŞBİRLİĞİ HALİNDE OLMAK,

•             ADİL TİCARET (FAIRTRADE) YAKLAŞIMIYLA ÇİFTÇİLERİ VE TOPLULUKLARI DESTEKLEMEK.

 

Eurest Services Türkiye ve Trim Trax Programı

Çok sayıda ülkede atıkların %15’inden fazlasını gıda atıkları oluşturmaktadır ve yemek atıklarının çözülmesi sırasında karbondioksitten 20 kat daha etkili olan metan gazı ortaya çıkmaktadır. Sofra Grup, gıda atıklarının etkilerini azaltmak için tüm gücüyle çalışmakta; farkındalık yaratmak ve gıda atıklarının etkilerini en aza indirebilmek için sürdürülebilir Trim Trax Programı’nı uygulamaktadır.

Trim Trax Programı’nın en önemli unsurlarından biri, gıda atıklarının sahadayken takip edilme, ölçülme ve en aza indirilmesi; çalışanlara imalat sürecinde atıklarını azaltmak ve takip etmek için ihtiyaç duyacakları araçları, bakış açısını ve aidiyet hissini vermesidir. 2015 yılında 5.400 kg kâğıt, 23 kg pil geri dönüşüme gönderilmiştir.

 

Vog Tekstil ve Sürdürülebilirlik

Vog Tekstil, sürdürülebilir bir üretim hedefiyle Ekoteks belgeli kumaş ürünler kullanmaktadır. Tedarikçimiz baskı malzemelerinde kansorejen etkisi olabilecek hammaddeler kullanmazken hammadde tedariğinde konuyla ilgili gerekli denetimleri ve kontrolleri sağlamaktadır.

Vog Tekstil, tüm çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimleri vermektedir. Kitlesel hastalıklarla ilgili de yılda bir kez toplu eğitim alan Vog Tekstil çalışanlarına yıllık olarak sağlık taraması da yapılmaktadır.

Vog Tekstil, üretimi fazla yapılan ürünlerin Anadolu’da ihtiyaç sahibi köy okullarına gönderimini sağlayarak toplumsal katılım çalışmalarını yürütmektedir.