Tedarikçilerimizin Sürdürülebilirlik Performansı

TEDARİK ZİNCİRİMİZ

Doğuş Otomotiv’de satın alma birimi tedarik zinciri yapısı 8  farklı kategoride değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda sadece Satın Alma Birimi tarafından çalışan toplam 736 tedarikçimiz bulunmaktadır. 2016 yılında Doğuş Otomotiv Satın Alma Birimi tarafından tedarikçilerimize yapılan toplam ödeme tutarı: 163.063.998 TL[1] dir Tüm satın alımlarımız yerel tedarikçiler üzerindendir.

Merkezi Satın Alma Birimi dışında her markamız kendi satın alma operasyonunu yürütmektedir. Doğuş Otomotiv Grubu'nun,  2016 yılı yerel satın alma tutarı[2] toplam 921,6 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Tedarikçilerimizde Kurumsal Sürdürülebilirlik

Tedarikçilerimizin ürün ve hizmet kalitemize uygun faaliyet göstermelerinin yanı sıra, hem tedarikçi seçimi, hem de işbirliği sırasında Doğuş Otomotiv’in Sürdürülebilirlik Stratejileri ve politikaları ile Satın Alma Uygulamaları Yönetim Yaklaşımı’na uygun hareket etmeleri beklenmektedir.

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası, etik ilkelerini içeren sözleşmelerle birlikte Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. İş Ahlakı İlkelerini içeren ek sözleşmeye imza atan tedarikçilerimizi seçerken Doğuş Otomotiv kalite standartlarıyla birlikte Sürdürülebilirlik ilkeleri de göz önünde bulundurulmaktadır. 2016 yılında tedarikçi seçim kriterlerine sürdürülebilirlikle ilgili maddeler eklenmiştir.

Tedarikçi seçim kriterlerine eklenen maddeler aşağıdaki gibidir:

  • Su tüketiminin ölçülmesi ve tüketimin azaltılması ile ilgili faaliyetler
  • Atık Yönetimi
  • Ayrımcılık politikaları
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili politikalar, risk değerlendirme mekanizmaları ve çalışan eğitimleri
  • Çalışan memnuniyeti uygulamaları

Tedarikçilerimiz seçim ve denetim süreçlerinde işgücü uygulamaları açısından da değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Tedarikçi sözleşmelerimizin ekinde İş Ahlakı İlkeleri ile ilgili maddelerimiz yer almaktadır. İlgili maddelerde çalışanların sağlığı ve güvenliği en öncelikli konumuzdur. Bununla birlikte bu yıl tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelere ‘çalışan memnuniyeti’ maddesi de eklenmiştir.

 

Etik Satın Alma

Doğuş Otomotiv Satın Alma Departmanı her yıl 25.000 TL üzeri alımları kapalı zarf usulü teklif alarak ve komite üyelerinin - Satın Alma Yetkilisi, Satın Alma Yöneticisi, Satın Alma Müdürü, Talebi Yapan Marka Yetkilisi, Marka Müdürü, Satın Alma Genel Müdürü/Marka Genel Müdürü (opsiyonel) - katılımıyla karar vermektedir. Bununla birlikte ihale taahhütnamesiyle teklif alınan tüm şirketlerin Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na uygun olarak firma ortaklık/akrabalık kontrolü yapılmaktadır.

 

Tedarikçi Denetimleri

Tedarikçi Denetimleri sırasında belge (ISO, TSE vs) eksiği olan firmalara bu belgeleri tamamlamaları konusunda bilgilendirme yapılmakta ve bunların giderilmesi için zaman verilmektedir. Denetimler sırasında  iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasalara göre hareket etmelerine ilişkin politikalar – risk değerlendirme mekanizmaları ve çalışan eğitim dokümanları kontrol edilmektedir. Denetlenen tedarikçilerimizde ayrıca ‘atıklarının yasalara uygun biçimde toplanıp bertaraf edilmesi ve atık takiplerinin düzenli yapılıp yapılmadığı’ da kontrol edilmektedir. Çalıştığımız tedarikçi firmaların atıklarını yasaların belirlediği üzere sözleşmeli oldukları firmalara, atık kağıtlarını ise bağlı oldukları belediyelere teslim ettikleri tespit edilmiştir.

Doğuş Otomotiv Satın Alma Departmanı, tedarikçilerinden Doğuş Otomotiv İş Ahlakı ve İlkelerine uygun olarak insan haklarına saygılı politikalar izlemesini beklemekte ve sözleşmelerinde bunu belirtmektedir. Tedarikçilerimizin insan haklarıyla ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı istihdam koşulları yaratmaması için denetim/kontrol süreçlerimizde bu konulara özellikle önem verilmektedir. Bununla birlikte denetim sırasında çocuk işçi, zorla çalıştırma vb. temel kriterlerin yanı sıra Şirket içinde ayrımcılığı önleyici politikalar olup olmadığı da sorgulanmaktadır. İnsan hakları kriterleri göz önünde bulundurularak denetlenen tedarikçilerimizin oranı 2016 yılı için %8’dir (59 Tedarikçi). Doğuş Otomotiv Satın Alma Departmanı tarafından tedarikçilerimiz, yaptığımız genel çerçeve sözleşmesi ek’inde  Doğuş Otomotiv İş Ahlaki ve İlkelerine imza atarak insan haklarına saygılı politikalar izleyeceğini taahhüt etmektedir. 2016 yılında sözleşme yapılarak İş Ahlakı ve İlkelerine imza atan yeni tedarikçi sayımızın toplam tedarikçi sayısına oranı %3 ve 2016 yılı öncesinde bu ilkelere imza atanların aktif tedarikçi sayımıza oranı da %40’dır. Tedarikçilerimizde yıl içinde ayrımcılıkla ya da insan haklarıyla ilgili olumsuz bir vakaya rastlanmamıştır. Denetimler sırasında göz önünde bulundurulan kriterler doğrultusunda yıl içinde işgücü uygulamaları açısından olumsuz bir performans gösteren tedarikçimiz bulunmamaktadır. 2016 yılında gerçekleştirilen tedarikçi denetimlerinin tamamında insan haklarına, aykırı bir durum tespit edilmemiştir.

2018 yılı sonuna kadar satın almaların Turkuaz sistemi üzerinden yürütülmesi projesi kapsamında tedarikçi denetleme ve değerlendirme kriterleri tekrar düzenlenerek sistem üzerinden puanlama ve değerlendirmelerin yapılması hedeflenmektedir.

 

Tedarikçilerimiz ve Sürdürülebilirlik Performansları

2015 yılında Sürdürülebilirlik Raporu’na dahil edilen 3 tedarikçimiz 2016 yılında da ziyaret edilmiş, Kurumsal Sürdürülebilirlik ve etik eğitimi yinelenmiştir. Rapor kapsamında yer alan Daikin Türkiye, Eurest Services Türkiye (Sofra Grup) ve VOG Tekstil Promosyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin detaylı performansları şu şekildedir;

 

DAİKİN TÜRKİYE

1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla Türkiye’de faaliyetini sürdüren Daikin, Temmuz 2011’de Türkiye iklimlendirme sektörünün en önemli oyuncularından Airfel’in %100 hissesini satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir oyuncusu olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir.

Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, panel radyatörler, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknolojiyle üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Daikin Türkiye’nin Hendek’te bulunan 100.000 m2 üzerine 42.000 m² kapalı alana kurulu üretim tesislerinde Airfel markasının yanı sıra, Daikin markalı ürünlerinin üretimine de başlanmıştır. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye altı bölge müdürlüğü (Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir, Trabzon), 170 bayi, 500 satış noktası ve 501 yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir.[3]

Şirket hakkında detaylı bilgi için; https://www.daikin.com.tr/Kurumsal/Daikin-Turkiye-Hakkinda

 

Kalite Standartları

Daikin A.Ş. Kalite Politikası doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Tüm çalışmalar ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun olarak sürdürülmektedir. Daikin Türkiye’de kaliteyi arttırma amaçlı kaizen ve kalite çember uygulamaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda başarılı bulunan projeler hayata geçirilmekte ve prosedürlere uygun olarak ödüllendirilmektedir. Şirket içerisinde bulunan Kaizen panoları ve online portal yardımıyla Şirket içerisinde bilgilendirmeleri sağlanmaktadır.

 

Daikin Tedarikçilerinde Çevresel ve İnsan Hakları Uyumu

Doğuş Otomotiv iş etiği, Kurumsal Sorumluluk ve diğer tüm çalışma ilkelerine uymakla birlikte Daikin Türkiye, kendi tedarikçilerini seçerken de iş bütünlüğü, çevre, insan hakları ve temel çalışma hakları konularını göz önünde bulundurmakta ve kontrollerini bu kriterleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirmektedir. 

2016 yılında Daikin satıs sonrası hizmetler olarak ülke genelinde 550 farklı tedarikçiden hizmet, yedek parça ve ürün temini sağlanmıştır. Bakım onarım hizmetleri için yaklaşık olarak 10 Milyon TL harcamada bulunulmuştur.

Tedarik zincirinde çevreye ya da insan haklarına yönelik negatif etkisi olan şirketler için prosedürlerimizde yer alan disiplin maddesi içeriğine uygun yaptırımlar uygulanmaktadır.

 

Daikin ve Çevre

Daikin’in çevre politikası “"Günümüzü zenginleştirip, geleceği korumak" misyonu üzerine kurulmuştur.

Daikin Europe, Japonya'daki ana şirketi yakından takip ederek resmi kural ve yönetmeliklerin de ötesindeki politikaları devreye sokarak çevresel sorumluluk alanında aktif bir rol oynamaktadır. Bunun sonucu olarak 2001'den beri "çevreci yönetim" kültürü, firmanın günlük aktiviteleri ve gelişim stratejilerinde anahtar rol oynamıştır.

 

Enerjinin Sürdürülebilir Kullanımı

Enerji verimliliğini sürdürmek için "Azalt, Yeniden değerlendir, Yeniden kullan" sloganıyla iş faaliyetlerine yön veren Daikin’de bütün kaynakların kullanımı ve enerji tüketimi sürekli gözden geçirilmektedir. Çalışanlar çöpler, piller ve yazıcı kartuşları gibi tehlikeli maddeleri, kâğıt ve karton gibi yeniden kullanılan ürünleri ayırmaları konusunda teşvik edilmektedir. Ayrıca üretimin bütün aşamalarında imalat bölümü tarafından "SIFIR atık" ve "SIFIR emisyon" hedefleri benimsenmiştir.

Daikin Türkiye Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında Enerji etüt mühendisleri tarafından hazırlanmış etütler ve analizler doğrultusunda kaynaklarımızın tüketiminin azaltılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. İklimlendirme sistemlerinin çalışma saatlerinin optimizasyonu, iklimlendirme sisteminin ısı kayıplarının incelenmesi ve revizyonu, aydınlatılan alanların optimizasyonu, bakım sistematiğinin enerji tasarrufuna etkileri son dönemde yapılan çalışmalar arasında yer almaktadır. Üretim alanları ve üretim kaynakları merkez ofislerimizden ayrı olarak etüt edilmektedir.

 

Ozon ile dost ve enerji tasarrufuna yardımcı

Daikin Europe, her zaman ozon ile dost gazların kullanımını teşvik etme konusunda alanında öncü olmuştur. Şimdi tamamen ortadan kalkmış bulunan R-22, yerini R-134a, R-407C ve en sonunda da R-410A'ya bırakmıştır. Ek olarak bütün ürünler sürekli olarak hem ısıtma hem de soğutma döngüsünde optimum performansı garanti etmek için yeniden dizayn işlemine tabi tutulmaktadır. Birçok model AB enerji sınıflandırma sistemine göre A sınıfında, diğerleri ise B sınıfında yer almaktadır. Bu sayede emisyon tüketiminin azaltılması sağlanmaktadır.

Su Tüketimi

Daikin Türkiye merkez ofisi Türkiye’nin LEED Platin sertifikalı ilk kulesi Allianz Tower’da yer almaktadır. Binalardaki ileri teknoloji ürünü su armatürleri kullanıcı konforundan ödün vermeden uluslararası standartlarda su verimliliği sağlamaktadır. Binalarda kullanılan verimli su armatürlerinden dolayı %35’in üzerinde su tüketiminde azalma sağlanmıştır. Daikin Türkiye’nin su tüketimi nedeniyle olumsuz etkilenen doğal su kaynağı bulunmamaktadır.

Ürün geri kazanımı ve atık azaltma

Daikin, sürekli olarak üretim ve paketleme materyallerinin kullanımı ve geri kazanım potansiyellerini incelemektedir. Örneğin hasarlı ahşap Avrupa paletleri tamir edilmekte ve yeniden kullanılmaktadır. Fabrikada kullanılan su, atık su sistemine gönderilmeden önce işlemden geçirilmekte ve bol miktarda tortu, çimento endüstrisi için kullanışlı çamur olarak ayrılmaktadır. Atık piller ise Akademi Maltepe binasında bulunan pil kutularında toplanmakta ve geri dönüşüme gönderilmektedir.

 

Çevreye saygılı ürünler geliştirme

Daikin "Eko dizayn" ilkesine gönülden bağlıdır ve sürekli olarak ürünlerindeki "yeşil" içeriği geliştirmeye çalışmaktadır. Kurşun, cıva ve kadmiyum kullanımı azaltılmaktadır. Dizayn departmanı ise, malzeme sağlayıcıların bütün ürünlerinin çevreye zararlı olduğu belirtilen hiçbir maddeyi içermediğini deklare etmesini zorunlu tutan "yeşil satın alma" politikasını kabul etmektedir.

 

Çalışanlarda Çevresel Farkındalık

Çalışanların bilgisayar ekran koruyucu mesajlarında çevresel duyarlılığın önemi vurgulanmaktadır. Üretim görevlileri, üretim ve üretim test aşamalarında soğutucu gaz emisyonunun engellenerek çevrenin korunması konusunda bilinçlendirilmek için sürekli eğitime tabi tutulmaktadır. Bu politikanın olumlu etkilerini gösteren karşılaştırmalı veriler üretim alanlarındaki duyuru panolarında gösterilmektedir.

Bununla birlikte Daikin Türkiye, yetkili servis denetim ve bayi ziyaretleri kapsamında ülke genelinde sağlamış olduğu tüm ziyaretlerde atıkların geri dönüşümü, enerji kullanımı, soğutucu gazlarının kullanımı ve toplanması konularında bilgilendirmelerde bulunmaktadır. Daikin Türkiye müşterileri, çalışanları ve tüm paydaşlarının faydalanabileceği seminer ve toplantılar ücretsiz olarak Daikin Solition plaza/Etiler’de ‘sektörde uzman günleri’ adı altında periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen son etkinlik soğutucu gazların çevreye etkileri ve yeni nesil çevreye minimum zararlı gazlar üzerinedir. Bununla birlikte iklimlendirme konuları ile ilgili Daikin Türkiye çalışanları tarafından hazırlanan makaleler sektörel yayın kuruluşlarının bültenlerinde yer almaktadır.

 

Daikin küresel organizasyonu için ISO 14001 akreditasyonu

Daikin Europe çevre politikası doğrultusunda hareket eden Daikin Türkiye, aynı zamanda kendi yerel standartlarını Avrupa yönetmelik ve direktiflerini dikkate alarak geliştirmiştir. Her türlü çevresel faaliyetinin devamlı gelişimini sağlamak için Daikin bütün yan kuruluşlarının 2005 sonuna kadar uluslararası düzeyde kabul görmüş ISO 14001 akreditasyonunu kazanması talimatını vermiştir. Böylece hem Daikin organizasyonu, hem de malzeme sağlayıcıları ve taşeronları normal iş faaliyetlerinin çevreye etkisini tanımlamak ve çevreyi korumak için bütün gereken önlemleri almak konusunda yüreklendirilmektedir. Daikin Türkiye’nin çevresel yasa ve yönetmeliklere uymamaktan kaynaklanan ayni ve nakdi cezası bulunmamaktadır.

Daikin Türkiye Müşteri Memnuniyeti

Daikin Türkiye %100 müşteri memnuniyeti yaklaşımıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Müşterilerinin bilgilerinin güvenliğini ilgili prosedürlere göre korumaktadır.

 

Daikin Türkiye’de Çalışan Memnuniyeti

Çalışanlarla sürekli iletişimi sürdürmek için strateji toplantıları, yılbaşı yemekleri, e-posta gönderimlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Yıl içinde çalışan memnuniyeti anketiyle çalışanların memnuniyet düzeyi belirlenmektedir. Bununla birlikte Daikin radyo ile de çalışanlarımıza ulaşılmaktadır.

Yıl içinde çalışanlara yönelik olarak Teknik, Mesleki, Kişisel Gelişim ve Kanunen Zorunlu Eğitimler gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında 763 kişiye, 7784 saat eğitim verilmiştir.

Daikin Türkiye’de Toplumsal Katılım

Sakura Projesi

KOSGEB, Kal-Der ve Daikin iş birliğiyle 2014 yılında hayata geçirilen Sakura Projesi, üniversite mezunu girişimci kadınların kendi işinin patronu olmasını sağlamak amacıyla planlanmıştır. Sakura Projesi ile girişimci kadınlar, önce eğitim ardından da işyeri desteği alarak iş hayatına atılmaktadır. Proje kapsamında 3. yılın sonunda 100 girişimci kadının işyeri sahibi olarak girişimcilik kariyerine başlaması planlanmaktadır.

Meslek Liselerine İklimlendirme Laboratuvarları

Daikin Türkiye, Meslek lisesi iklimlendirme bölümlerinin faydalanacağı eğitim laboratuvarları oluşturmaktadır.  Her yıl planlama dönemlerinde belirlenen okullara bu doğrultuda destek olunmaktadır. Bununla birlikte belirlenen Meslek Liselerinin iklimlendirme bölümünden mezun olan gençlere İş-Kur ve ilgili lisede yapılan görüşmeler kapsamında Yetkili Servislerimizde iş imkânı sağlanmaktadır. 

 

COMPASS GROUP – SOFRA GRUP

1987’de kurulan Sofra Grup, Dünya lideri Compass Group Plc.’nin şirketidir. Dünyanın en büyük yiyecek, içecek, servis ve organizasyon kuruluşu olan COMPASS GROUP PLC, 50 ülkede, 50 bin farklı lokasyonda, yıllık 19,9 milyar Pound cirosuyla ve 500 binin üzerinde çalışan personeliyle hizmet sunan dünyanın 6. büyük işverenidir ve Londra Menkul Kıymetler borsasına kote edilmiş olup, hisseleri FTSE 100 içinde işlem görmektedir.

İş Merkezleri, fabrikalar, eğitim kurumları ve sağlık kurumlarına toplu yemek ve destek hizmetleri veren ve sektöründe lider konumunu sürdüren Sofra Grup; her gün kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için kendisine güvenen binlerce kişiye yiyecek-içecek ve konuk ağırlama hizmetleri sağlamaktadır.

Sofra Grup, Türkiye'de (TSE EN ISO 9001:2008) Kalite Yönetim Sertifikasını, (TSE ISO EN 22000) Gıda Güvenliği Belgesini, (TSE ISG OHSAS TS 18001:2008) İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesini, (TSE ISO EN 14001:2004) Çevre Yönetim Sistemi Belgesini, (TSE İSO 10002 2006) Müşteri Memnuniyeti Belgesini ve (TSE EN ISO 50001) Enerji Yönetimi Belgesini sektöründe ilk alan toplu yemek hizmeti kuruluşu olarak hizmet vermektedir. Satın almadan servise kadar geçen depolama, pişirme ve diğer prosesleri içeren ürün kontrolü, yetişmiş personeli, üretim ve servis alanındaki hijyen, çalışma alanındaki makina ve ekipmanlar konusunda eğitimlerden geçirilerek sağlanan iş güvenliği, Sofra Grup’un sunduğu hizmette kalite güvencesini koruma amacını taşımaktadır.

Sofra Group ve Kalite Çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi için: http://www.sofragrup.com/Kalite-Yonetimimiz.aspx

 

Sofra Group’ta İş Etiği

İş süreçlerinde Gıda Güvenliği, Sorumlu Tedarik Zinciri, Çıkar Çatışması, Kişisel Dürüstlük, Ticari Dürüstlük, İstihdam, Şirket Varlıkları ve Dış Faaliyetlere yönelik etik kuralları da kapsayan Compass Group İş Ahlakı İlkelerine göre hareket edilmektedir. Compass Group ayrıca Compass Group Ahlak Kurallarını geliştirmiştir. Bu Kurallar, tüm Compass Group çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçi, hissedar ve diğer paydaşlarının Şirket dışındakilerle ilişkilerinde göstermeleri beklenen davranış standartlarını açıkça belirlemektedir. Kurallar, işimizin tamamından elde edilen veriler, Compass European Works Council (CEC) - Compass Avrupa İs Konseyi gibi önemli pay sahipleri ve Institute of Business Ethics – İş Etiği Kurumu işbirliği ile geliştirilmiştir. Ahlak Kuralları, Compass’in sosyal, etik ve çevresel taahhütlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Compass Group, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine imza atmıştır. BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin 10 Prensibi Compass Group’un iş ilkelerinin tamamlayıcı parçasıdır.

 

Sofra Group ve Tedarik Zinciri

Destek hizmetleri tedarik zincirinde yer alan her tedarikçi sürekli olarak güvenli, etik, iyi hizmet kalitesine, rekabet edebilecek fiyatlara ve sağlam mali yapıya sahip oldukları için seçilmektedir.

Compass Group alımlarını ‘Satın Alma Politikası’ çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Çevre üzerindeki etkisini dikkate alarak güvenli, kaliteli, sağlıklı ve yerel tedarikçilerden satın alınmış ürünleri temin etmeye özen gösteren Sofra, satın alma ve tedarik ekibiyle, müşterilerinin ihtiyaçlarını gözeten ve avantajlı satın alma fırsatları içeren satın alma zincirini sorunsuz sürdürmek için tedarikçilerle olan ilişkilerini en iyi şekilde yönetmektedir. Compass Group tedarikçilerinin sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygunluklarını sıkı değerlendirmelerden geçirmekte, bu kriterlere uygunluk sözleşme maddelerinde belirtilmektedir.

Compass Group Türkiye tedarikçi zincirinde çevreye ya da insan haklarına yönelik önemli mevcut ve potansiyel negatif etkisi olan şirketler bulunmamaktadır.

Sofra Group sürdürülebilir satın alma hedefleri;

  • Etik ve güvenlik standartlarını sağlamak amacıyla onaylanmış tedarik zinciri bünyesindeki ürünlerin ve tedarikçilerin tam takibini gerçekleştirmek,
  • Yerel kaynakları desteklemek; yerel ve bölgesel olarak yapılmış, üretilmiş veya yetiştirilmiş ürünleri üreten çiftçi ve yetiştiricilerle işbirliği yapmak,
  • İşinin çevreye olan etkisini azaltmak için müşteriler, tedarikçiler ve dağıtımcılarla işbirliği halinde olmak,
  • Adil ticaret (Fairtrade) yaklaşımıyla çiftçileri ve toplumları desteklemek.

 

Sofra Group ve Çevresel Etki Alanı

Sofra Group’ta çevresel etkiler ve bu etkilerin boyutları tüm birimler için belirlenmekte ve bunlara yönelik uygulamalar geliştirilmektedir. Tüm birimlerde TSE ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı kapsamında üretim ve hizmet faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel etkilerin azaltılması ve tüm çalışanlarda çevre bilincinin artırılması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Tüm çalışanlar ve ilgili taraflara, “Çevre Politikamız” ile çevresel sorumluluk anlayışımız açıklanmaktadır.

Sofra Group’ta tüm birimlerde elektrik ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının tüketiminin azaltılması amacıyla, ekipmanların verimli kullanımı başta olmak üzere, çeşitli enerji programları uygulanmaktadır. Su tüketimini azaltmak için ayrıca otomatik el yıkama lavabosu, sızıntıların takibi ve anında onarımının sağlanması çalışmaları yürütülmüştür. Bununla birlikte suyu verimli kullanabilmek için prosedürler, uyarı etiketleri kullanılmakta ve tüketimler kayıt altına alınmaktadır. Yıl içinde Spreyli musluk kontrol sistemleri aracılığıyla yılda kişi başına 1800 litre su tasarrufu sağlanmıştır. Hizmet noktalarında araç kullanımları ve çevreye olan olumsuz etkilerin ve emisyon tüketimlerinin azaltılması amacıyla ise çevreye daha az zararlı olan yakıt kullanımı, araçların emisyon ölçümlerinin ve bakımlarının düzenli olarak yapılması, rota planlama, hız limitlerinde araç kullanımı çalışmaları yürütülmektedir.

 

Sofra Group’ta Atık Yönetimi

Çöp alanlarına gönderilen atıkların %15’inden fazlasını gıda atıkları oluşturmakta ve yemeğin çözülmesi sırasında karbondioksitten 20 kat daha etkili olan metan gazının oluşumuna neden olmaktadır. Bununla birlikte, gıda atıklarının tasfiyesi ciddi ekonomik etkiler yaratmaktadır. Sofra Group gıda atıklarının etkilerini azaltmak çalışmakta, bilinç uyandırmak ve gıda atıklarının etkilerini en aza indirebilmek için sürdürülebilir Trim Trax Programı’nı uygulamaktadır. Trim Trax, Sofra  mutfaklarında oluşan gıda atıklarını takip etme, ölçme ve azaltmaya yarayan bir atık azaltma programıdır. Operasyonel verimliliği artırmak, gıda atıklarını ve bu atıkların çevresel etkilerini azaltma bilincini uyandırmak için tasarlanan bu program, atıkları daha görünür kılıp onlara mali bir değer ekleyerek azaltmayı ve artan yemek maliyetlerini dengelemeyi hedeflemektedir. Trim Trax Programı’nın en önemli unsurlarından biri, gıda atıklarının sahadayken takip edilme, ölçülme ve en aza indirilmesi; yani çalışanlara imalat sürecinde atıklarını azaltmak ve takip etmek için ihtiyaç duyacakları araçları, perspektifi ve aidiyet hissini vermesidir. Trim Trax’ı uygulamak, gıda atıklarının tasfiyesinde maliyeti azaltıp faaliyetleri geliştirerek daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaya katkı sağlamaktadır. Ayrıca 2016 yılında 7600 kg atık kağıt, 27 kg pil geri dönüşüme gönderilmiştir. Faaliyetleri sonucu oluşan atıkların proses ölçeğinde değerlendirilerek azaltımı için Sofra Group’ta önlemler alınmaktadır. Bunun için etkin üretim planlaması, minimum stok kullanımı ve çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

 

Sofra Group’ta Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerinin sağlığı ve güvenliğini korumak, Sofra için sadece manevi bir sorumluluk değil, aynı zamanda başarının da temel unsuru olarak açıklanmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda Kalite ve Güvence Departmanı tarafından hedeflere ulaşma oranıyla prosedürlere uygunluğu kontrol için düzenli olarak denetimler gerçekleştirilmektedir.

 

Sofra Group ve Çalışanlarla İlgili Uygulamalar

Türkiye’nin en büyük yemek ve destek hizmetleri sağlayıcısı olarak Sofra Group titizlikle gerçekleştirilen işe alım süreçlerini, devamlı eğitim, gelişim fırsatları ve düzenli performans incelemeleriyle takip etmektedir.

Sofra Group’un çalışanlarla ilgili politikası cinsiyet, ırk, renk, din, milliyet, etnik köken, yaş, cinsel tercih, medeni durum ve engellilik farkı gözetmeksizin mevcut ve potansiyel çalışanların aynı fırsatlara sahip olmalarını sağlamaktadır.

Şirket içinde, iş süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yasal mevzuatı ve OHSAS TS 18001 Standardı'nın gerekliliklerine uyumlu olarak oluşturulan ve aynı zamanda denetlenen İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürleri doğrultusunda hareket edilmektedir..

Sofra Group’ta  çalışanların ihtiyaçlarını anlayarak onlara en iyi düzeyde destek verebilmek için, iki yılda bir gerçekleştirilen anketlerle çalışanların memnuniyet düzeyi sorgulanmaktadır.

Sofra Group’ta eğitim ve gelişimden sorumlu olan ekip, çalışanların motivasyonunu korumada, çalışanlara ileri düzeyde bilgi ve beceriler kazandırarak işi geliştirmede hayati öneme sahiptir. Bu doğrultuda yıl içinde çalışanların mesleki ve kişisel gelişimine yardımcı olabilmek amacıyla çeşitli eğitimler verilmektedir. Ayrıca her çalışanın yıllık performans değerlendirmesi düzenli olarak yapılmaktadır.     

VOG TEKSTİL

 

Vog Tekstil’de Kalite Standartları

Vog Tekstil’de şirketin istenilen kalitede hizmet vermesi için tüm süreçler sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Yıl içinde imalat takip programı sisteme dahil edilmiştir. Bununla birlikte lojistik sistemi de yenilenmiştir. Teklif verme süreçleri ve verilen tekliflerin değerlendirilmesinin etkinliğini arttırmak ve operasyonlarda zaman tasarrufu sağlamak için yeni sistem hazırlıklarına başlanmış, yeni yazılımlar geliştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde sistem uygulamaya alınacaktır. Müşteri sağlığı ve güvenliği için kullanılan kumaşların ve alınan malzemelerin ekoteks belgeli ve sertifikalı olmasına özen gösterilmektedir. Vog Tekstil tedarikçileri baskı malzemelerinde kansorejen etkisi olabilecek hammaddeler kullanmamaktadır. Hammadde tedariğinde konuyla ilgili gerekli denetimler ve kontroller sağlanmaktadır.

Vog Tekstil ve Çevre

Çevreye olan etkisini azaltmak için Vog Tekstil çalışanların bu konudaki farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

 

Vog Tekstil ve Çalışan Uygulamaları

Vog Tekstil’de çalışanların memnuniyetlerini arttırmak için yılda bir kez çalışan memnuniyet anketi düzenlenmekte ve beklentileri sorgulanmaktadır. Bu anket sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda uygun görülen öneriler hayata geçirilmektedir. Çalışan sağlığı ve güvenliği için iş güvenliği uzmanının belirlediği tüm güvenlik önlemleri alınmakta ve gerekli kontroller bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir.

 

Çalışanların gelişimini sağlamak için kendileri tarafından belirtilen eksik alanlar doğrultusunda gerekli eğitim desteği verilmektedir.

 

Vog Tekstil’de Toplumsal Katılım Uygulamaları

Vog Tekstil yıl içinde ellerinde bulunan ve satışı yapılmayan logosuz ürünleri Anadolu’da ihtiyaç sahiplerine göndermektedir.

TEDARİKÇİLERİMİZİN RAKAMLARLA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI
[1] Tedarikçilere Doğuş Otomotiv’in 2016 yılı içinde mal ve hizmet alımı yaptığı yerel tedarikçiler dahil edilmiştir. Doğuş Grubu Şirketleri’nden yapılan mal ve hizmet alımları bu tutara dahil edilmemiştir.

[2] Araç ithalatı ve Doğuş Grubu Şirketleri hariç, Doğuş Otomotiv Grubu şirketleri yerel satın alım tutarıdır.

[3] Daikin verileri Genel Müdürlük, Daikin Fuha İstanbul ve Satış Sonrası Hizmetler olmak üzere 3 lokasyon için verilmiştir.