İştiraklerimizin Sürdürülebilirlik Performansı

İŞTİRAKLERİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI

2017 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporumuzda performanslarına yer verdiğimiz Doğuş Oto ve Gebze Scania Servis’in yanı sıra; İştiraklerimiz Doğuş Teknoloji, vdf, Skoda-Yüce Auto’dur.

 

DOĞUŞ OTO

Doğuş Oto temsil ettiği toplam 6 marka için İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde yeni araç, ikinci el araç, yedek parça, aksesuar satışı ve satış sonrası hizmetleriyle beraber müşterilerine, sigorta ve finansman hizmetleri sunmaktadır. Doğuş Oto, Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi, Porsche, SEAT ve Skoda markalarının yetkili satış ve servis hizmetlerini yürütmektedir. Doğuş Oto, DOD Yetkili Satıcısı olarak ikinci el satışı da yapmaktadır.

Toplam 6 bölgede 34 Yetkili Satış ve 31 Servis noktasında ve 1.700’ü aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Doğuş Oto, gücü ve istikrarı ile sektördeki öncü varlığını sürdürmektedir.

Doğuş Oto'nun misyonu, temsil ettiği binek ve ticari araç markalarının kendisine tanımlanmış bölgelerinde, satış ve satış sonrası hizmetlerini en yüksek kalitede sunmaktır. Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. %100 Doğuş Otomotiv iştirakidir.

Doğuş Oto, tüm stratejik uygulamalarında olduğu gibi Sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda da Doğuş Otomotiv iştiraki olarak ortak biçimde yönetilmekte ve Doğuş Otomotiv ilke ve politikalarına uymaktadır.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nda Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto performansları ayrıntılı biçimde yer almaktadır. Raporun iştirakler kısmında özet olarak, ayrıca Şirkete özel faaliyetler kapsamında da bilgi verilmektedir.

ÇEVRESEL SORUMLULUK

Enerji Verimliliği

Şirketimizde yetkili bir firmaya enerji verimliliği etüdü yaptırılarak enerji verimliliğini sağlayacak temel alanlar belirlenmiştir. Belirlenen çalışmalar kapsamında eksiklerin giderilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

 

Doğuş Otolar’ın hizmet verdiği 6 bölgede elektrik ve doğalgaz tüketimleri aylık olarak takip edilmektedir ve mevsimsel değişiklikler bir önceki yılla mukayese edilerek artışlar gerçekleşiyorsa gerekçeleri sorgulanmakta ve buna yönelik tedbir alınmaktadır. Enerji kayıp ve kaçaklarının giderilmesi kapsamında elektrik ile çalışan tüm cihaz ve sistemlerin periyodik bakımları düzenli yaptırılarak gereksiz enerji kaybı önlenmektedir. Elektrik dağıtım panolarının periyodik bakımı ve kontrolleri profesyonel bir firmadan hizmet alınarak gerçekleştirilmektedir. Bölgelerimizde yüksek enerji kullanan birçok aydınlatma ekipmanı, tasarruflu Led armatürlerle değiştirilmektedir. Bununla birlikte belirli dönemlerde aydınlatılması gereken alanlar harekete duyarlı (fotoselli) hale getirilmiş ve enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bölgelerimizdeki mekanik balastlı armatürler elektronik balastlı hale getirilerek enerji verimliliğine katkıda bulunulmaktadır.

 

Doğal gaz kazanları enerji verimlilik firması tarafından kontrol edilerek kazan baca ölçümleri yaptırılmakta ve gereksiz doğal gaz tüketimi önlenmektedir. Yazın sıcak su için çalıştırılan kazanlar yerine, gerektiğinde kullanılmak üzere elektrikli su ısıtıcıları kullanılarak Mayıs-Haziran döneminde doğal gazdan tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır. Kompanzisasyon panoları haftalık olarak kontrol edilmekte, aktif ve reaktif cezaya girmemiz engellenmektedir.

 

Doğuş Otolarda otomasyon yazılım sistemi ve teknik donanım revizyonu yapılarak tesislerin konforu için kışın daha az doğalgaz ve yazın daha az elektrik enerjisi kullanımı sağlanmıştır. Tesislerin ısıtma ve soğutulmasında tasarruf sağlayabilmek için servis alanlarında dış ortama olan açıklıkların kapatılması amacıyla bazı servis girişlerine ilave turbo/seksiyonel kapılar monte edilmiştir. Isıtmada kullanılan kazanlar ve brülörlerle soğutmada kullanılan (iklimlendirme ve havalandırma sistemi) klima santralleri ve split klimaların periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılarak gereksiz enerji kayıpları önlenmektedir. Split klima alımlarında mutlaka düşük enerji tüketimine sahip ürünler ve çevreci bir gaz olarak tanımlanan R-410A gazının kullanıldığı klimalar tercih edilmektedir. Tüm çatı mebranlarının yaz aylarında bakımı yapılmakta ve yalıtımları arttırılmaktadır. Doğuş Oto Esenyurt Bölgesinde Volkswagen showroomda ısınarak çatıya/tavana yükselen sıcak havanın binanın ısıtılmasında yeniden kullanılabilmesi için ısıl hava eşitleyiciler monte edilmiştir. Isı kaybını önlemek için tüm ısıtma ve soğutma devreleri her yıl en az bir kez kontrol edilerek izolasyonları tamamlanmaktadır.

 

Yeşil IT

Doğuş Otolarda bilgi işlem için alınan cihazlar kayıt altına alınarak kullanım ömürleri takip edilmektedir. Kullanım ömrü dolan bilgisayarlar yeni ve daha az enerji tüketen modellerle değiştirilmektedir. Server, switch, driver vb. sistemlerin kontrol edilip güncellenmesi ve değişimi Doğuş Teknoloji tarafından takip edilmektedir. Kullanım dışı kalan IT ürünler geri dönüşüme gönderilmektedir.

 

Emisyonlarımız

Doğuş Oto’da yakıt tüketiminden kaynaklı emisyonların azaltılması amacıyla personel ulaşımında gruplandırmalar yapılarak daha az aracın trafikte olması için gerekli route optimizasyonları periyodik olarak yapılmaktadır. Yaşı büyük araçlar hizmetten çıkartılarak emisyonu düşük araçlarla ulaşımımız desteklenmektedir.

 

Bina çatı yalıtımları arttırılmaya çalışılmaktadır. Enerji verimliliği yüksek ısıtma, soğutma ve mutfak aletleri satın alınmaktadır. Boş toprak alanlarda ağaçlandırma yapılmaktadır. Değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı içinse yetkili firmalar ve belediye ile işbirlikleri yapılmakta, bahse konu malzemelerin ilgili kuruluşlara geri dönüşüm için verilmesi sağlanmaktadır.

 

Atık Yönetimi

Şirketimizde Endüstriyel Atık Yönetim Planı bulunmaktadır. Doğuş Oto 2017 yılında atık yönetiminden sorumlu bir çalışan istihdam etmiştir. Atık floresan, yağ, filtre, antfiriz, kontamine atıklar, kontamine ambalaj, sprey kutu, fren sıvısı, atık tiner, akü, lastik, katalizör, mazot, benzin, plastik, metal ve camlar ile ilgili planlamalar yapılmıştır. Şirketimizde arıtma sistemi ve yağ tutucu sistem mevcuttur.

 

Binek ve hafif ticari araç bakımlarından kaynaklanan atıklar genel olarak (kontamine atıklar dışında) değişen parçalardan kaynaklandığı için atık azaltımı yapmak mümkün olmamaktadır. Kontamine atıkların azaltılması için bakım personeline konunun önemi aktarılmıştır. Atık miktarı mümkün olan en az düzeye indirilmiştir.

 

ÇALIŞANLARIMIZ

Çalışanlarımızın Sağlığı ve Güvenliği

 • Daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratarak, oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal mevzuatları uygulamak,
 • Şirket çalışanlarının, taşeron ve tüm ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için tüm çalışanları ve taşeronları eğiterek bilinçlendirmek,
 • Faaliyet göstermiş olduğumuz tüm alanlarda iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun uygulamalar seçmek ve bu doğrultuda çalışmalarda bulunmak,
 • İş yeri risk analizlerini değerlendirerek tehlikeleri kabul edilebilir seviyeye getirmek,
 • İş kazalarının araştırılması ve kök nedenlerinin tespit edilerek kalıcı çözümler geliştirmek,
 • Acil durum ekiplerinin güncel tutulması ve eğitimlerinin takibini sağlamak,
 • Periyodik sağlık taramaları gerçekleştirmek,
 • Koruyucu ve önleyici hekimlik hizmetlerini sağlamak çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamında yaptığımız çalışmalar arasında yer almaktadır.

 

2017 yılında 121 iş kazası yaşanmış, kazalarla ilgili önleyici eğitimler düzenlenmiştir. Yıl içinde yeni kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaya başlanmış, iş prosesleri revize edilmiş, yeni emniyet sistemleri devreye alınmıştır. Bununla birlikte ortam ölçümleri yapılmış, sürekli denetim ve kontrol sistemleri uygulamaya geçmiştir.

 

Çalışan Eğitimleri

Şirketimizin vizyon ve stratejisi çerçevesinde ortaya çıkan eğitim/gelişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, işe yeni başlayan ve de her kademeden mevcut çalışanlarımıza ihtiyaçlarına göre eğitim verilmektedir. Çalışanlarımızın bazı eğitimleri alması zorunluyken, bir kısım eğitimler çalışanlarımıza seçmeli olarak sunulmaktadır. Yıl içinde verilen eğitim ana başlıkları şu şekildedir: İşe başlangıç eğitimleri, destekleyici gelişim programları, yetkinlik gelişim eğitimleri, mesleki gelişim eğitimleri, liderlik gelişim programları, uzmanlık gelişim programları ve kişisel gelişim eğitimleri.

 

2017 yılında eğitimlere toplam 1.702 çalışanımız katılmış, toplam 14.128 adam/saat eğitim verilmiştir.

 

2017 yılında 15 iç eğitmen yetiştirilmiştir. 2018 yılı içinde iç eğitimler düzenlenmeye başlanacaktır. Ayrıca mentorluk programımız ile 2017 yılında 44 mentee programdan faydalanmaya başlamıştır. Mentor sayımız ise 22’dir.

 

Çalışan Gönüllülüğü

Doğuş Oto Bursa Bölgesi’nde gönüllülük esaslı ‘Dopdolu’ adında bir etkinlik grubu kurulmuş ve bu etkinlik kapsamında sokak partisi, geziler, turnuvalar düzenlenmiştir. Uygulamanın 2018 yılında diğer bölgelerde yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

 

DOĞUŞ TEKNOLOJİ

Doğuş Grubu şirketlerine Bilgi Teknolojileri alanında hizmet vermek amacıyla 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Doğuş Teknoloji, yenilikçi, dinamik, çözüm odaklı, fark yaratan, yüksek katma değerli ürün ve hizmetleriyle müşteri memnuniyetine odaklanmaktadır. Bu doğrultuda kalite anlayışını ön planda tutan ve hizmetlerini optimum maliyetlerle müşterilerine sunan Doğuş Teknoloji, Bilişim Teknolojisi alanında gerekli her türlü altyapı çalışmalarını, sistemsel, yazılımsal ürünlerin uyarlamasını hayata geçirmektedir. Bilgi işlem sektöründeki çağdaş teknolojiyi uygulayarak, teknolojik projeler geliştiren ve destek sağlayan Doğuş Teknoloji %46 oranında Doğuş Otomotiv iştirakidir.  

 

EKONOMİK SORUMLULUK     

Kalite Standartlarımız

Doğuş Teknoloji bünyesinde uluslararası standartlara uyumlu bir “entegre yönetim sistemi” kurulması ve işletilmesi ile, sunduğu hizmet ve ürünlerindeki kalite, güvenlik ve sürekliliğin güvence altına alınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Şirkette aşağıdaki sertifikasyonlar bulunmaktadır:

 • ISO27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO20000: 2011 BT Hizmet Yönetim Sistemi
 • ISO22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22301:2012 Toplumsal Güvenlik-İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri

Etik ve Yolsuzlukla Mücadele

Kurum bünyesinde oluşturulan ve yayınlanan politikalar ve yönetmeliklerle yolsuzluk ve cezai yaptırımlar tanımlanmakta ve çalışanlara duyurulmaktadır. Şirket sözleşmelerinde, yolsuzluk durumlarına ilişkin madde ve bölümler yer almaktadır. Bütçe ve fatura kontrolleri, finansal kontrol kapsamında düzenli olarak yürütülmektedir. Ayrıca, bilgi güvenliği ihlal olaylarının tespiti, takibi ve önlemlerine ilişkin kontroller ve kurallar oluşturulmuştur. Gerçekleşen uygulamalar sürekli olarak kontrol edilmektedir.

 

Doğuş Teknoloji, Doğuş Otomotiv etik koduna uygun olarak hareket etmektedir. Tüm çalışanlarımıza eşit haklar tanınmaktadır. 2017 yılında Güvenli Kod Geliştirme eğitimine 75 kişi, bilgi güvenliği eğitimine 70 kişi katılmıştır. Bilgi güvenliği eğitimi online olarak tüm Şirket personeline ulaştırılmıştır. 70 kişi ise oryantasyon programına katılmıştır.

 

ÇEVRESEL PERFORMANS

Bilgi İşlemde Çevresel Uygulamalar

Şirketimizdeki sanal sunucuların adedi bir yıl içinde 246'dan 351'e, toplam işlemci adedi 656'dan 1030'a, toplam bellek kullanımı da 1918 GB'tan 2938 GB'a çıkmıştır. Mevcut sanal altyapıdaki 351 sanal sunucu 12 adet VMware ESXi işletim sistemi koşturulan sunucuda konsolide edilmiştir. Sunucu altyapısında gerçekleştirilen bu artışın fiziksel sunucularla karşılanması halinde satın alım, barındırma, kablolama, enerji ve soğutma maliyetleri karşılaştırılmayacak derecede yüksek olacaktır.

 

ÜRÜN VE HİZMET SORUMLULUĞU

Müşteri Bilgilerinin Gizliliği

Doğuş Teknoloji’de ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki politika ve prosedürlerle müşteri bilgilerinin gizliliği, bütünlük ve erişilebilirliğinin korunmasına ilişkin kurallar uygulanmakta, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi ve kontrollerle risklerin kabul edilebilir seviyeye indirgenmesi sağlanmaktadır. Belirli dönemlerde yapılan bilgi güvenliği iç denetimleriyle mevcut durum değerlendirilmekte, düzeltici ve iyileştirici aksiyonların alınması ve takibi yapılmaktadır. Ayrıca gizli sınıfına dahil olan müşteri verilerinin Şirket dışına çıkarılması, çalınması ya da kaybedilmesine ilişkin uygulama ve sistem katmanlarında fiziksel önlemler ve kontroller uygulanmaktadır.

 

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilere verilen hizmetler bazında, talep yönetim sistemi yoluyla müşteri memnuniyet anketleri uygulanmakta ve sonuç istatistikleri grafiksel olarak raporlanmaktadır. Gerek Şirket içerisinde müşteri ilişkilerinden sorumlu taraflar tarafından elde edilen müşteri geri bildirimleri, gerekse müşterilerin talep yönetim sistemi ile ilettikleri memnuniyet değerlemeleri, yönetim gözden geçirme toplantılarında ve müşteri ile yapılan toplantılarda değerlendirilmektedir. Ayrıca 2017 Kasım ayında Doğuş Teknoloji kapsamında ilk kez bağımsız bir araştırma şirketi olan GFK tarafından, hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimize dokunacak şekilde müşteri memnuniyeti anketi uygulanmıştır. 2018 yılında anket sonuçlarına göre aksiyon planlarımızın hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

 

ÇALIŞANLARIMIZ

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevli çalışanlar (doktor, hemşire, İSG uzmanı) bulunmaktadır. İSG Kurulumuzda ise 1 doktor, 1 İSG uzmanı, 1 işveren temsilcisi, 1 çalışan temsilcisi, 1 insan kaynakları, 1 idari işler temsilcisi, 1 bina bakım uzmanı, (7 çalışan) bulunmaktadır. İSG kurulumuzda bulunan çalışanlarımızın tüm çalışanlara oranı %3’tür. Ek olarak taşeron temsilcileri de kurulda görev yapmaktadır. Takipler ve düzeltici-önleyici faaliyetler bu kişiler tarafından takip edilmektedir. Üç ayda bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda çalışanların daha güvenli şartlarda çalışabilmeleri için çıkan fikirler uygulamaya alınmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda riskler çalışanların görüşleri alınarak belirlenmektedir. İSG eğitimleri (Acil durum, ilk yardım, yangın, sivil savunma, tahliye vb.) tüm çalışanlara ve ilgili ekiplere verilmektedir. Eğitimlere toplam 337 kişi katılmış, toplam 1.263 saat eğitim verilmiştir. Bununla birlikte tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelerde de İSG kuralları mevcuttur.

 

Çalışan Memnuniyeti

Şirketimizde iki yılda bir çalışan memnuniyeti anketi yapılmaktadır. Bir yıl anket uygulanıp ertesi yıl buna yönelik aksiyonlar almak üzere planlama yapılmıştır. Ankette memnuniyet ve Şirkete bağlılık konusunda ve memnuniyeti etkileyen faktörler konusunda çalışanlara online sorular sorulmaktadır. 2017 yılında ikincisi yapılan Çalışan Bağlılığı Araştırması sonuçları önce üst yönetim, müdürler ve çalışanlarla paylaşılmıştır. Çalışanlardan oluşacak odak gruplarla Şirket geneli uygulamalarının çalışması önümüzdeki yıl gerçekleştirilecektir. Buna paralel olarak tüm ekiplerin yönetim kadrolarıyla da ekiplere özel aksiyon planları hazırlanacaktır.

 

Çalışan Eğitimleri

2017 yılında çalışanlarımıza hem mesleki tecrübelerini arttırmaları hem de kişisel gelişimlerini sağlamaları için farklı alanlarda çeşitli eğitimler verilmektedir. 2017 yılı içerisinde düzenlenen toplam 73 farklı eğitime, 524 çalışanımız katılmış, 39 adam/saat eğitim verilmiştir. 

    

Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile işbirliklerimiz bulunmakta, çalışanlarımız belirlenen oranlarda indirimli Yüksek Lisans – Doktora eğitimi alabilmektedir. Ayrıca çalışanlara İngilizce yabancı dil desteği sağlanmaktadır. Çalışanlar Şirketin anlaşmalı olduğu kurumda ya da kendi seçecekleri firmada alacakları kurs ile programa dahil olabilmektedir. Doktora eğitimi için üst yönetimin belirleyeceği oranlarda maddi destek verilmektedir. Doktora ve Yüksek Lisans programlarına devam eden çalışanlara haftada bir gün izin verilmektedir. Bununla birlikte üniversite işbirlikleriyle çalışanlar okullarda ders açarak, kendi alanlarıyla ilgili konularda eğitim verebilmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi’nde, 4 çalışanımız bahar yarı yılında haftada 1 kez yarım gün, toplam 12 hafta Markalı Dersler Programı’nda ders vermiştir. 

 

Performans Değerlendirmesi

Yılda bir kez Şirketimizde 3 ayını doldurmuş çalışanlarımız için performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Değerlendirmeler kişisel hedef kartları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Hedef kartlarının %70’ini iş hedefleri, %30’unu yetkinlik değerlendirmeleri oluşturmaktadır. Hedef belirlemeyi birimler kendileri gerçekleştirmekte, dönem başlamadan önce tüm birimlerde olması gereken ortak hedefler için üst yönetim ekibi toplantılar gerçekleştirmektedir. Burada alınan kararlar İnsan Kaynakları Departmanı tarafından bölüm yöneticilerine bildirilmektedir. Performans sistemi sonuçları kariyer yönetiminde, kişisel gelişimde ve ücret artışlarında kullanılmaktadır. Terfiler için tüm müdürlerin, genel müdür yardımcılarının ve genel müdürün yer aldığı İnsan Kaynakları Komitesi tarafından terfi kararları verilmektedir. Çalışanların kariyerlerini geliştirmelerine yönelik teknik ve yetkinlik bazlı alacakları eğitimler yöneticiler ile birlikte belirlenmektedir.  

 

Çalışan Gönüllüğü

Hayvanlar tarafından tüketilmeye hazır yemek atıklarının biriktirilmesi Doğuş Teknoloji’nin gönüllü çalışanları tarafından yapılmaktadır. Haftanın belirli günlerinde hayvan barınakları tarafından bu yemek atıkları toplanmaktadır. Şirketin bulunduğu alandaki canlılar için Sokak ve Barınak Hayvanlarını Koruma Kulübü tarafından 15 adet kulübe Darıca’da sokak köpeklerinin yoğun olduğu bir alana yerleştirilmiştir.

 

Anne-Bebek Politikası ve Eşitlik

İş kanunu ile paralel olarak doğum izni, süt izni vb. uygulamalarının yanı sıra Şirketimizde süt odası bulunmaktadır. Ek olarak hamile çalışanların günlük 7,5 saatten fazla çalıştırılmaması uygulaması devreye girmiştir.

 

TOPLUMSAL SORUMLULUK   

Toplumsal Katılım Çalışmalarımız

Doğuş Teknoloji olarak otizm sendromlu bireylerin IT sektöründe istihdam edilmesi ile ilgili bir  çalışma yürütülmektedir. Bu projede Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) ile koordineli çalışılmaktadır. Ayrıca yurt dışında bu tip çalışmalar yürüten firmalardan danışmanlık alınmaktadır. Otizm sendromlu bireylerin temel özellikleri olan detaylara hâkim olmak ve rutin işleri hatasız yürütmek IT projelerinde avantaj sağlamaktadır. Geçen raporlama döneminde pilot uygulama kapsamında istihdam edilen 1 çalışanımız kadromuzda çalışmaya bu yıl da devam etmektedir. Bu çalışmanın yaygınlaştırılması ve daha çok otizmli çalışan istihdam edilebilmesi için planlamalar yapılmaktadır.

GEBZE SCANIA SERVİS

Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. Scania Gebze Servisi, Doğuş Otomotiv’e ait olan tek Scania- Thermo King Yetkili Servis noktası olarak Dilovası O.S.B.’de faaliyetini sürdürmektedir. Birimimiz toplam 20 Scania Yetkili Servis noktasından biri olarak kümüle yedek parça ve işçilik satışlarının yaklaşık %15’ini gerçekleştirmektedir. 21.000 m2 arazi üzerinde kurulu, 3.000 m2 kapalı hizmet alanına sahip tesisimizde 14’ü beyaz yaka, 25’i mavi yaka olmak üzere 39 Doğuş Otomotiv çalışanı hizmet vermektedir. Dönemsel olarak 4’ü proje stajyeri, 6’sı güvenlik, 3’ü hizmet çalışanı olmak üzere 9 kişilik tedarikçi firma destek ekibimiz bulunmaktadır.

 

Gebze Scania Servis (Scania Türkiye)’in sürdürülebilirlik performansıyla ilgili detaylı bilgiler internet sitesinde yer almaktadır: https://www.scania.com/tr/tr/home/Sudurulebilirlik.html

 

EKONOMİK SORUMLULUK

Kalite Standartları

Gebze Scania Servis’de süreçlerimizi en iyi standartlarda tutabilmek için tüm süreçler sürekli olarak takip edilmekte, sürekli gelişim bakış açısıyla, geliştirilmesi gereken alanlar belirlenerek belirli periyodlarla iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Servis prosedürlerimiz de bu doğrultuda sürekli olarak revize edilerek geliştirilmektedir. Kaliteye doğrudan etki edecek özel aletlerin alımı doğrudan Şirketimizce yapılmaktadır.

 

Yapılan işin kalitesini en üst düzeyde tutmak içinse çalışanlarımıza sürekli olarak eğitimler verilmektedir. Pozisyonlar dahilinde sorumluluk ve yetkilerde herhangi bir farklılık yaşanması durumunda iş akışı tekrar resmedilerek ilgili çalışana aktarılmaktadır. Belirli dönemlerde üretkenlik–verimlilik takibatı yapılmakta ve planlama sistemi kullanılmaktadır.

 

Tedarik Zinciri

Doğuş Otomotiv satın alma prosedürleri çerçevesinde seçilen tedarikçilerimizle sözleşme usulü çalışılmakta ve standartlar firma bazlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Tedarikçilerimiz seçilirken öncelikle ürün ve hizmet kalitesi göz önünde bulundurulmaktadır. Bununla birlikte tedarikçilerimizin de sürdürülebilirlik kapsamındaki uygulamalarının göz önünde bulundurulmasına özen gösterilmektedir. Tedarikçi firmalarımızla sözleşme yapılmadan önce istenilen standartlara uygun olup olmadığı araştırılmakta, kalite/maliyet analizi yapıldıktan sonra sözleşmeler imzalanmaktadır. Tedarikçilerimizle sözleşmeler yapılırken Doğuş Otomotiv İş Ahlakı İlkeleri de firmalara tebliğ edilmektedir. Sözleşmeli firmalardan talep edilen ürünler sözleşme içeriğine göre tedarik edilmekte, kalite kontrol yapıldıktan sonra ya ürün kabul edilmekte ya da ayrıştırma yollarına gidilmektedir.

 

 

ÇEVRESEL SORUMLULUK

Çevresel Verimlilik Çalışmalarımız

Enerji tüketimini azaltmak için ofis içindeki tavan armatürleri panel Led ampullerle değiştirilmiştir. Projektörler dahil tüm tesisteki aydınlatma sistemlerinin Led sisteme dönüştürmek için fizibilite çalışması sürdürülmektedir.

 

Su tüketimini azaltmak için kimyasal destekli ve uzun süre kullanılabilen yıkama sıvısına sahip parça yıkama makinaları kullanılmaktadır. 2017 yılında kiralanan kimyasal destekli parça yıkama makinası için 10.500 TL ödeme yapılmıştır.

Emisyonlarımızı azaltmak için çalışan servislerinde optimizasyona gidilerek 1 adet servisi eksiltmek için çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca çalışan araçlarının kullanımı optimize edilmiştir. Bununla birlikte müşteri tarafında da egzoz gazı salınımının azaltılması için servise gelen müşterilere önleyici bildirimler ve onarımlar yapılmaktadır. 

Bununla birlikte tüketimler konusunda farkındalık yaratmak için çalışanlarımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Şirketimizde çalışanlarımız tarafından meyve ve sebze bahçesi oluşturulmuştur. Bahçemiz çalışanlarımız tarafından korunmakta ve geliştirilmektedir.

 

Atık Yönetimi

Gebze Servis’te atık yönetimi hassasiyetle takip edilmektedir. Servis içi, yönetim katı ve diğer alanlarda toplanan atıklar, yönetmelikler uyarınca anlaşmalı olduğumuz firmalara teslim edilerek bertaraf edilmektedir.

 

Atık kurşunlu piller (akü) oluşturulan haznelerde toplanmakta ve geri dönüşüme verilmektedir. 2017 yılında yaklaşık 3.050 kg atık kurşunlu pil geri dönüşüme kazandırılmıştır. 2017 yılında yaklaşık 20.800 kg atık kağıt oluşmuş, bunun 16.270 kg kadarı geri dönüşüme gönderilmiştir. Atık yağlar düzenli olarak PETDER firmasına bertaraf edilmek üzere verilmektedir. Müşterilerimizin servis işlemlerine başlarken değişen parçaların bertarafını isteyip istemedikleri sorulmaktadır. Müşterilerimiz değişen parçaları geri almadıklarında parçalar tarafımızca bertaraf edilmektedir.

 

Şirketimizde ekonomik ömrünü tamamlayan teknolojik cihazlar Doğuş Teknoloji’ye teslim edilmektedir.

 

ÜRÜN VE HİZMET SORUMLULUĞU

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

Scania Gebze Servis içerisinde müşteri bekleme alanları tehlikeden uzak şekilde konumlandırılmış durumdadır. İSG kuralları kapsamında Şirketimizde yürüme yolları yapılmıştır. Müşterilerimiz düzenli olarak atölye içinden uzak tutulmaya çalışılmakta ve ilgili uyarılar yapılmaktadır.

 

Teslimat işleminde aracın teknik yapısı ve güvenli sürüşle ilgili bilgilerin anlatılması için ayrıca özel bir uzman çalıştırılmaktadır. Bununla birlikte uzman kişiler tarafından güvenli sürüş eğitimleri verilmektedir. İSG Eğitimleri dahilinde sürüş emniyeti temel ilkeleri anlatılmaktadır. Ayrıca her 2 yılda bir Trafik Hayattır Eğitimleri düzenlenmektedir.

 

Müşterilerimizin araçları uydudan takip edilerek hatalı kullanımlar, aşırı yüklemeler, fazla yakıt tüketimi değerleri gibi konular birebir takip edilmekte ve önleyici bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

Müşteri bilgileri ise yetkilendirilmiş ve şifrelendirilmiş bir şekilde kurumsal sistemimizde saklanmaktadır.

 

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti Gebze Servis’in en büyük değerlerinden biridir. Müşteri memnuniyetini takip etmek ve arttırmak için farklı kanallarda çalışmalarımız bulunmaktadır. Her yıl düzenli olarak müşteri ziyaretleri, bağımsız araştırma kuruluşu GFK aramaları, servis sonrası memnuniyet aramaları, servis anket uygulaması yapılmaktadır.

 

Doğuş Otomotiv DİM hatları ve Scania Info e-posta adresi üzerinden müşterilerimiz bize şikâyet ve önerilerini iletebilmektedir. Alınan şikâyetler aynı gün içinde sonuçlandırılmakta ve konuyla ilgili müşterimize bilgi verilmektedir.

 

ÇALIŞANLARIMIZ

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenli olarak eğitimler verilmektedir. Tüm çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşmaları durumunda işi durdurma ve bundan dolayı  hiçbir şekilde sorumlu tutulmama yetkisi açık mektupla verilmiştir. İş güvenliği için risk oluşturacak durumlarda çalışanımızın işi kabul etmeme hakkı olduğu konusunda bilgilendirme sıklıkla paylaşılmaktadır.

 

Çalışan sağlığı ve güvenliği kurulumuzda 5 çalışanımız bulunmaktadır ve toplam çalışan sayısının %10’unu oluşturmaktadır.

 

Çalışan Eğitimleri

Çalışanlarımıza eğitimler üç farklı kapsamda verilmektedir. Merkezi fonksiyonlardaki Eğitim Departmanı’ndan gelen eğitimler, teknik yeterlilik eğitimleri ve İSG eğitimlerini bütün çalışanlarımız almaktadır.

 

İş süreçleri dışında çalışanlarımızın yaşam boyu eğitim süreçlerinde Gebze Scania Servis olarak tam destek verilmektedir. 2017 yılı sonu itibariyle Açık Öğretim öğrenimi gören 1 çalışanımız bulunmaktadır.

 

 

SKODA

Bir Doğuş Otomotiv ortaklığı olan ve 1989 yılında Škoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yürütmek üzere kurulan Yüce Auto, Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Yeti, Superb modellerinin satış, servis ve yedek parça hizmetlerini, Türkiye çapında 42 Yetkili Satıcı ve 3 Yetkili Servis ile sağlamaktadır.

Kuruluşundan bugüne kadar 135.000 adedin üzerinde araç teslimatı gerçekleştirmiş olan Yüce Auto'nun merkez binası Maltepe'de 2.200 m2 alan üzerine kurulmuştur. 1991 yılında Volkswagen Grubu'na katılan Škoda, 2007 yılında faaliyet gösterdiği ülke sayısını 100'e çıkartmıştır.

Üretimini Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Çin, Slovakya ve Rusya'da bulunan fabrikalarında sürdürmekte olan Škoda'nın Türkiye'de satılan tüm otomobilleri Çek Cumhuriyeti'nden ithal edilmektedir. Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. Doğuş Otomotiv’in %50 oranında iştirakidir.

 

EKONOMİK SORUMLULUK

Pazar Performansı

Škoda markası, Türkiye Binek Otomobil pazarında son 5 yılda göstermiş olduğumuz adet ve kalite olarak gelişim performansıyla 2017 yılını toplam satışlarda 24.679 adetle 13. sırada tamamlamıştır.

 

Etik İş Yapış Şekli

Şirket içinde etik ilkeler prosedürümüz bulunmaktadır. Bununla birlikte tüm çalışmalarımız Doğuş Otomotiv Etik Kod’una uygun olarak yapılmaktadır .

 

Yolsuzluk ve çıkar çatışmasıyla ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulmakla birlikte tüm denetim mekanizması düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Süreçlerle ilgili Şirketimiz her yıl Doğuş Otomotiv tarafından denetlenmektedir.

 

ÇEVRESEL SORUMLULUK

Çevresel Verimlilik Çalışmalarımız

Şirketimizde çevresel tüketimlerimizi azaltmak için Ledli lambalar, sensörlü lavabo aydınlatmaları, Timer’li dış aydınlatmalar kullanılmaktadır. Elektrik ve su tüketiminin gerekli olmadığı zamanlarda azaltılması için çalışanlarımız bilgilendirilmekte ve konuyla ilgili çalışanlarımızda farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır.

 

Şirket içinde kâğıt, plastik ve pil atıklarımız için geri dönüşüm kutularımız bulunmaktadır. Atık kâğıtlarla ilgili ortak alanda toplanan atık kâğıtlar düzenli olarak toplanmakta ve Ayhan Şahenk Vakfı’na gönderilmektedir. Atık yağlarımızın imhası için DEHA biodizel firması ile çalışılmaktadır.

 

 

ÜRÜN VE HİZMET SORUMLULUĞU

Müşteri Memnuniyeti

Kalite politikamız gereği ilgili yasa ve kanunlara gerekli özen gösterilmekte olup, müşteri şikâyet ve problemleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu gereği müşterilerimizin hakları tarafımızdan da gözetilmektedir. 6502 sayılı kanunun da ötesinde garanti süresi içerisinde arızalanan ve onarım süresi 10 günü aşan araç sahipleri için sağlanması gereken geçici araç, onarımı 24 saati aşan ya da aşacak araç sahipleri için tarafımızdan ücretsiz olarak sağlanmakta ve bunun yanı sıra geçici araç tercih etmeyen müşterilerimiz için yine ücretsiz seyahat etme ve konaklama imkânı sunulmaktadır.

 

Müşterilerimizin memnuniyetlerini en üst düzeyde tutabilmek için düzenli olarak müşteri memnuniyeti araştırmaları gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz tarafından belirli dönemlerde IACS müşteri memnuniyet aramaları ve GFK müşteri memnuniyeti anketleri yapılmaktadır. Müşterilerimizden gelen yol yardım, şikâyet, talep ve istekleri ise Değer ve İlgi Merkezi (DİM) tarafından karşılanarak, ilgili şikâyetler giderilmekte ve gelen talepler yerine getirilmektedir. 

 

ÇALIŞANLARIMIZ

Çalışanlarımızın gelişimlerini sağlamak amacıyla her yıl belirlenen alanlarda eğitimler verilmektedir. 2017 yılında çalışanlarımıza 17 farklı konuda 199 adam/gün eğitim verilmiştir. Bununla birlikte çalışanlarımızın yaşam boyu öğrenimlerine destek olmak için çalışanlarımıza yabancı dil eğitim desteği verilmektedir.

 

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için Şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır. Kurul sorumluluğunda yasal zorunluluğu olan tüm uygulamalar yapılmaktadır. Kurul 8 üyeden oluşmaktadır. 7 üyemiz Şirket çalışanı, 1 üyemiz bağımsızdır. Kurulda görev alan çalışanlarımızın Şirket çalışanlarımıza oranı %11’dir. Çalışanlarımıza sağlık ve hayat sigortası sağlanmaktadır.

 

Çalışanlarımızın memnuniyetini sorgulamak için 2 yılda bir çalışan memnuniyeti anketi yapılmaktadır. Çıkan sonuçlara göre iyileştirilmesi gereken alanlar varsa, ilgili konularda çalışmalar planlanmakta ve uygulamaya koyulmaktadır. 

 

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Škoda, 2017 yılında Efes-Bergama arasında düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turnuvası’na sponsor olmuştur. 

 

Aynı zamanda 2017 yılında düzenlenen ve ‘Çocuklar İçin Koşuyoruz’ teması ile düzenlenen İstanbul maratonuna taşıma sponsoru olunmuştur.

 

 

 

vdf

1999 yılında %51 Volkswagen Financial Services A.G ve %49 Doğuş Grubu ortaklığıyla kurulan Volkswagen Doğuş Finans (vdf), “Otomotiv değer zincirinde yer alan tüm oyuncuların finansal ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirmek ve sunmak” için faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin öncü otomotiv finansmanı şirketidir.

 

EKONOMİK SORUMLULUK

Yönetişim ve Etik

Şirketimizde yolsuzluk ve çıkar çatışmasına yönelik tüm önlemler alınır. Şirketimiz, başta 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermektedir. İlgili yasa ve yönetmeliklere uyumun ötesinde aynı zamanda Volkswagen AG ve Doğuş Otomotiv Etik Kodlarına tam uyum sağlanmaktadır. Yolsuzlukla mücadele alanındaki prosedürlerimiz ve süreçsel kontrollerimiz alınan önlemlerin ilk kademesini oluşturmaktadır. Sonraki kademede ise iç denetim ekibimiz tarafından yapılan denetim faaliyetleri bulunmaktadır. Denetim raporları ve diğer tespit çalışmalarının çıktıları her zaman düzeltici/iyileştirici önlemler içermektedir.

 

Etik ilkeler, çalışanlara gerek dönemsel sınıf içi eğitimler gerekse online (e-öğrenme) eğitimleriyle hatırlatılmaktadır. Tüm çalışanlarımız, etik ilkelerimiz ve yolsuzlukla mücadele konularını da içeren online uyum eğitimlerine kaydedilmektedir. 2017 yılsonu itibariyle sınıf eğitimleri ve e-öğrenme vasıtasıyla bu konularda eğitilen çalışanların oranı %90’ın üzerindedir. Eğitimlere ek olarak, periyodik bilgilendirme ve duyurularla çalışanların konuya ilişkin bilgisi güçlendirilmektedir.

 

ÇEVRESEL SORUMLULUK

Çevresel Verimlilik Çalışmalarımız

 “vdf’liler kaynaklarını etkin kullanır” konu başlığıyla düzenli aralıklarla yaptığımız duyurularda çalışanlarımızda enerji ve su tasarrufu konusunda farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır.

 

Dizel motorlu Şirket araçlarımızın seçiminde “AdBlue” özelliği olan araçlar tercih edilmekte ve tüm Şirket araçlarımızın düzenli bakım ve kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca personel servisi güzergahları her yıl düzenli olarak yenilenmekte ve bu sayede emisyon tüketimleri minimum seviyede tutulmaya çalışılmaktadır.

 

Her departmanda belirli noktalarda atık kâğıt, atık pil ve ambalaj atıkları için toplama kutularımız bulunmaktadır. Atık kâğıt, atık pil ve diğer atıklarımız ise düzenli olarak toplanmakta ve geri dönüşüme gönderilmektedir. Atık kâğıtlarımız haftada 1 kez toplanmakta ve Ayhan Şahenk Vakfı ve Kağıthane Belediyesi’ne teslim edilmektedir.

 

ÜRÜN VE HİZMET SORUMLULUĞU

Müşteri Memnuniyeti

Gerek müşterilerimizin doğru bilgilendirilmesi, müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması ve kişisel verilerinin korunması, gerekse hizmetlerimizden en üst düzey faydayı sağlamaları için Şirketimiz içinde farklı kanallarda müşterilerimize yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Showroomdaki broşürlerimiz, internet sitesindeki ve mobil uygulamalarımızdaki ürün açıklamalarımız anlaşılır ve net şekilde düzenlenmektedir. Ürün ve hizmetler ile ilgili bilgilendirme formları, poliçeler oldukça açıklayıcı bir şekilde hazırlanmıştır. Müşteri tarafından anlaşılmayan bir nokta olması halinde, gereken revizyonların yapılması için çalışmalar yürütülmektedir.

 

Müşteri verileri müşterinin kendisi ve yetkili makamlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamakta ve bu bilgilerin güvenliği de IT tarafından temin edilen güvenlik yazılımları ve prosedürler dahilinde sağlanmaktadır. Müşterilerin kredi kullanımında kullanılan sözleşme, ödeme planı, kredisi öncesi bilgilendirme formu gibi orijinal imzalı evraklar tarafımıza ulaşmaktadır. Bu tür evrakların kilitli dolaplarda tutulmakta, kısa sürede kontrol edilerek kopyası sistemde saklanmakta, orjinali ise arşivleme firmasına gönderilmektedir. Süreçlerle ilgili sorumlu kişiler bulunmakta ve ilgili işlemler sürekli olarak denetim altında tutulmaktadır.

 

ÇALIŞANLARIMIZ

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında danışmanlık hizmeti aldığımız, İSG Uzmanımız ve İş Yeri Hekimimiz bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulumuz, yetkili kuruluşlardan gerekli eğitimlerini tamamlayarak oluşturduğumuz Acil Durum Ekiplerimiz toplam 32 kişidir ve toplam çalışan sayımızın yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. Şirketimizdeki tüm çalışanlar, çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitim almaktadır. Eğitimler İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi tarafından 8 adam/saat olarak verilmiştir.

 

Ayrıca çalışanlarımıza sunduğumuz özel sağlık sigortası paketi oldukça kapsamlı olup yıl içerisinde çalışanlarımızın tüm sağlık sorunlarına ve taleplerine cevap verecek niteliktedir. Sağlanan özel sağlık sigortası paketinin içerisinde yıllık ücretsiz check-up paketi de yer almaktadır ve çalışanlarımız her yıl genel sağlık kontrollerini detaylı olarak yaptırabilmektedir. Çalışan sağlığı doğrultusunda, önceki dönemlerde içme suyu ve arıtma sistemimizle ilgili yapılan workshoplar neticesinde, bu sistemlerde yenilemeye gidilmiştir.  

 

Çalışan Memnuniyeti

Çalışanlarımızın memnuniyeti Şirketimiz için en öncelikli konuların başında gelmektedir. Şirketimizde çalışanlarımıza sağladığımız faydalar arasında özel sağlık sigortası, özel hayat sigortası, ikramiye, yüksek lisans bursu, yabancı dil desteği, işe giriş yapılan tarih itibari ile izin hak edişi, doğum günü izni, doğum günü hediyesi, eğitim kataloğu, görev bazlı teknik eğitim seçenekleri bulunmaktadır.

 

Çalışan memnuniyeti sağlamaya ve bağlılığı arttırmaya yönelik uygulamalarımızın başında vdflife -  insan kaynakları paylaşım platformu yer almaktadır. Bu platform aracılığıyla Şirket çalışanlarımız ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye erişim sağlayabilmektedir. vdf Çalışan Destek Programları kapsamında ise çalışanlara ihtiyaç duydukları yüksek lisans, yabancı dil öğrenme desteğinin yanı sıra SMMM, proje yönetimi, iş analistliği vb. teknik eğitim desteği de sağlanmaktadır. Bununla birlikte ‘vdf Champs’ adı altında uzun dönemli stajyer programımız bulunmaktadır.

 

Çalışan memnuniyetinin ölçümlenmesine yönelik, Volkswagen FS AG tarafından tüm Volkswagen şirketleri içerisinde yapılan “Stimmungsbarometer” (Fikir Barometresi) anketi ile Great Place to Work’e katılım yıllık dönüşümlü olarak gerçekleştirilmektedir. Fikir Barometresi sonrasında çıktıların değerlendirilmesi adına departmanlar ile memnuniyet noktaları/beklentiler/öneriler bağlamında fikir paylaşımı toplantıları gerçekleştirilmektedir.

 

İç müşteri memnuniyet anketi yapılarak, Şirket içi işleyiş verimliliğinin artırılması amaçlanmakta ve çıktıları Şirket geneli ve departman özelinde çalışanlarla paylaşılmaktadır. 2016 yılında kurulan vdf Çalışan Meclisi (vdf Echo) çalışmalarına 2017 yılında devam edilmiş ve çeşitli organizasyonlar gerçekleştirmiştir.

 

Bununla birlikte geçmiş yıllarda birçok çıktı üreten ve köklü değişimler yaratmış olan  “vdf ce” adlı öneri sistemi 2017 yılında, çeşitli nedenlerden dolayı verimli olarak işlev görememiş olup eski işlevinin kazandırılması için 2018 İnsan Kaynakları projelerinin arasına eklenmiştir.

 

İş’te Eşitlik

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bir projesi olarak hayata geçen ve Doğuş Grubu’nun da destek verdiği İş’te Eşitlik Platformu kapsamında iş hayatında kadınların desteklenmesi ve fırsat eşitliği yaratılması konusu, vdf İnsan Kaynakları ve Üst Yönetimi tarafından takip edilmektedir.

 

“İşte Eşitlik Takip Anketi’ni” tüm Doğuş Grubu şirketleri ile beraber vdf de doldurmaktadır. Mevcut durumda Şirket içerisinde her kademede kadın çalışan sayısı ve erkek çalışan sayısı arasında bir denge kurulmuştur.

İştiraklerimizin 2017 yılı rakamsal performanslarına ulaşmak için:

İştiraklerimizin 2017 Yılı Sürdürülebilirlik Performansı

İştiraklerimizin 2016 Yılı Sürdürülebilirlik Performansı

İştiraklerimizin 2015 Yılı Sürdürülebilirlik Performansı