GRI İçerik Indeksi

GRI İçerik İndeksi 2016

Not: 2015 yılı öncesindeki GRI tabloları Kurumsal Sürdürülebilirlik raporlarının içinde yer almaktadır.