Tedarik Zinciri

SATIN ALMA UYGULAMALARI YÖNETİM YAKLAŞIMI

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

2013 yılında Doğuş Otomotiv’in operasyonlarının diğer tedarik zincirlerinden farklılaşan noktaları üzerinde çalışılarak oluşturulan tedarik zinciri yönetimi modelimizin saha uygulamalarına 2014 yılında başlanmıştır. “3 Taraflı Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi” adını verdiğimiz bu modelde Doğuş Otomotiv merkezli bir öğrenme ve yönderlik stratejisi hayata geçirilmektedir.

TEDARİK ZİNCİRİ

Doğuş Otomotiv, OEM’ler de dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda tedarikçi iş ortağıyla birlikte çalışmaktadır. Ana iş alanı distribütörlük olan bir Grup olarak Doğuş Otomotiv, mal ve hizmet alımlarında faaliyette bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasını gözetme stratejisi doğrultusunda yerel ürün ve hizmet satın alımı yapmayı tercih etmektedir.

Doğuş Otomotiv 2013 yılında “Üç Yönlü Tedarik Zinciri Yönetimi Modeli” üzerinde çalışmaya başlamıştır. Şirketimizin tedarik zincirinin en önemli halkasını oluşturan OEM’ler ve onların kalite kontrol süreçleri gibi üst standartlarda uygulamalar Doğuş Otomotiv Tedarik Zinciri Modeli’ni güçlendiren en önemli unsurdur. Modelin zincirleme etkisinin Doğuş Otomotiv tedarikçilerine ve Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne aktarılması, doğal olarak kalite, yüksek standartlarda uygulamalar, tedarikçilerimiz ve Yetkili Satıcı ve Servislerimiz’de gelişmeyi de beraberinde getirmektedir.

 

Tedarikçi Seçimlerinde Risk Yönetimi

Tedarikçi seçim kriterleri Satın Alma Birimi tarafından belirlenip, uygulanmaktadır. Söz konusu prosedürlere ek olarak bu süreçte Doğuş Otomotiv Etik Kodu takip edilmektedir.

Ürün ve Hizmetlerin Sağlık ve Güvenlik Etkileri

Yemekhane, kafeterya, temizlik, lejyonella ve çalışan servis araçları bağımsız denetleme kuruluşu tarafından denetlenmektedir.

Bununla birlikte, yemek, temizlik ve taşımacılık hizmetleri Şirketimiz İdari İşler Ekibi tarafından her ay düzenli olarak denetlenerek tedarikçi firmaya raporlanmaktadır.

Doğuş Oto temizlik, yemek, güvenlik ve servis şirketlerine İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında risk analiz raporu hazırlatılmıştır. Birlikte çalıştığımız şirketlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’nda temsili sağlanmış bu çerçevede Şirket çalışanlarına bu tedarikçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından daha verimli hizmet vermesi sağlanmıştır.