Ekonomik Performans ve Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv’in ve tüm paydaşlarımızın ekonomik refahını sürdürebilmek için aşağıdaki politikayı uygularız:

 • Yalın yönetim, bütçe yönetimi, verimlilik tabloları gibi sistemleri uygulayarak, kaynaklarımızı verimli kullanırız.

 • Ekonomik dalgalanmaları ve buna bağlı nedenleri sektörel risk olarak kabul eder ve bu riskleri yönetebilmek (minimize edebilmek) için bütçe ve risk yönetimi çerçevesinde OEM ile gerekli anlaşmaları yapar, finansal önlemleri alır ve pazar koşullarına göre güncelleriz.

 • İklim değişikliğini ve buna bağlı nedenleri sektörel risk olarak kabul eder, tüm paydaşlarımızı bu konuyla ilgili bilinçlendirmeyi hedefleriz.

 • Yetkili Satıcı ve Servislerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli standartları belirler, ölçer, gelişimi için gerekli katkıda bulunur ve denetleriz.

 • Yetkili Satıcı ve Servislerimiz aracılığıyla faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel istihdama azami katkı sağlarız.

 • Tüm tedarikçilerimize eşit fırsatlar tanırız.

 • En önemli tedarikçilerimizden OEM’lerin hayata geçirdiği küresel standart ve politikaları benimser ve uygularız. OEM’lerin küresel mevcut durumunu gözetip, koşullara göre hareket planı hazırlarız.

  Doğuş Otomotiv’in ekonomik sorumluluk performansının temel göstergelerinden birisi de kilit paydaşları için yarattığı ekonomik değerdir.

   

  PİYASA VARLIĞI YÖNETİM YAKLAŞIMI

  Doğuş Otomotiv, faaliyette bulunduğu bölgede ekonomik kalkınmada öncülük üstlenen şirketlerden biri olarak, yerel istihdamı arttırmayı, çalışanlarının ekonomik olarak güçlenmesini desteklemeyi ve yerel ekonominin canlanmasına tedarik zinciri yoluyla katkı sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu doğrultuda yıl içinde yapılan yeni yatırımlar vasıtasıyla da yerel istihdama katkı sağlamayı sürdürmüştür.

  Doğuş Otomotiv, “eşit işe, eşit haklar” ilkesi doğrultusunda yürüttüğü insan kaynakları politikası kapsamında çalışanların ücretlerini belirlerken ayrımcılık yapmaz. Doğuş Otomotiv Etik Kodu’nda konuyla ilgili tam ve açık politikamız kamuya beyan edilmiştir.

  Doğuş Otomotiv İstanbul Şekerpınar Merkez Yerleşkesi, Şirketimizin operasyonlarının en yoğun şekilde yürütüldüğü faaliyet bölgesidir. Coğrafi olarak İstanbul dışında konuşlanmış olsa da, İstanbul’a lojistik yakınlığı, Marmara Bölgesi’nin kontrol noktalarından birisi olması nedeniyle Şirketimiz için merkez üs görevi üstlenmektedir. İdari yapının ve lojistik operasyonların tümünü barındıran Şekerpınar Yerleşkesi’nde istihdam politikaları bölgeye yakın yerlerden istihdam sağlamaya yöneliktir. Ancak İstanbul merkezli yerleşimi olan çalışanlarımız da yerel istihdam kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Şekerpınar yerleşkesinde çalışan çalışanlarımızın tamamı yerel istihdam politikalarına uygun olarak işe alınmıştır.

  Doğuş Otomotiv 2014 yılında İstanbul Kavacık’ta “Değer ve İlgi Merkezi (DİM)” adı altında müşteri şikâyet ve dileklerini dinlemek, yol yardımı hizmetini koordine etmek, müşteri anketleri düzenlemek gibi faaliyetleri yürütmek üzere yeni bir merkezin yatırımını yapmıştır. Müşterilerimize aralıksız 24 saat hizmet veren DİM bünyesinde yapılan işe alımlar da yerel istihdam politikalarına uygundur.

  Doğuş Otomotiv’de çalışanların ücretleri, bölgesel karşılaştırma çalışmaları da yapılarak sektörün dengeleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Doğuş Otomotiv çalışanlarının ücretleri yasal sınırların ve sektör ortalamalarının genel olarak üzerinde yer almaktadır.

   

  DOLAYLI EKONOMİK ETKİLER YÖNETİM YAKLAŞIMI

  Doğuş Otomotiv’in operasyonlarının sürdüğü bölgelerde toplum üzerinde doğrudan bir ekonomik etkisi bulunmaktadır. Yerel istihdama katkı sağlamanın yanında, Doğuş Otomotiv aynı zamanda faaliyetlerini sürdürmek için satın aldığı ürün ve hizmetlerin yerel şirketler tarafından sağlanan ürün ve hizmetler olmasına da büyük önem vermektedir. Aynı zamanda sürekli gelişen ve büyüyen Yetkili Satıcı ve Servis ağıyla birlikte Türkiye’nin her bölgesinde kalkınmanın destekleyicilerinden birisi olmaya da devam etmektedir.

  Doğuş Otomotiv aynı zamanda topluma, iş dünyasının gelişimine, ekonominin kalkınmasına, sektörün sorunlarına çözüm bulunmasına katkı sağlayan pek çok insiyatif ve girişimin destekçisi olarak işbirliği platformlarının da aktif bir oyuncusudur.

  Doğuş Otomotiv, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla birlikte büyük bir tedarik ve ekonomik zincirin parçasıdır.