Sürdürülebilirlik Anlayışımız

Doğuş Otomotiv olarak otomotiv değer zincirinin tüm halkalarında güçlü bir şekilde varız.. Bugün otomotiv sektöründe yüzde 20'lerde  pazar payına sahibiz ve toptan ithal pazarında lideriz.

Kısaca, kendimizi sadece finansal performansımıza göre değerlendirseydik; mükemmel bir iş çıkardığımızı söylemek yanlış olmazdı. Ancak biz kurumsal vatandaşlık bilinci ile çalışan bir şirket olarak biliyoruz ki çalışanlarımız, hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve toplumumuz ile bir bütünün parçalarıyız.

Dolayısıyla biz bir şirketin başarısının sadece finansal göstergelerine bakılarak ölçülebileceğine inanmıyoruz. Biz, parçası olduğumuz topluma, insanlara, ortak yaşam alanlarımıza karşı sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz. Başarının ancak yaşam alanlarını çoğaltarak, paylaşarak sağlanacağını düşünüyoruz.

Doğuş Otomotiv olarak sürdürülebilirlik anlayışı ile çalışmakta; bu bilinci iş yapış modellerimize ve sosyal paydaşlarımıza yayarak topluma değer katmayı hedefliyoruz. Bu anlayış ile iş planlarımızı oluşturduk ve önemli adımlar attık. Bu doğrultuda Mart 2010 itibariyle "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi"ni imzaladık. Bu sözleşme ile Doğuş Otomotiv olarak insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda geliştirilmiş olan on temel prensip çerçevesinde ortak mücadele vermek için girişimde bulunacağımızı beyan etmiş bulunuyoruz.