Ürün ve Hizmetlerin Çevresel Etkisi Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv, çevreye duyarlı ürünler üretmek konusunda dünya lideri markaların distribütörlüğünü yapmaktadır. Bu kapsamda her geçen yıl OEM’lerimizin sağladığı teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları sayesinde satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerden kaynaklanan emisyon oranları azalmaktadır. Teknik servis hizmetlerimiz de distribütörlük anlaşmamız bulunan markaların standartları dahilinde verilmekte ve yıl içinde düzenli yapılan denetimlerle kontrol edilmektedir.

Bununla birlikte Doğuş Otomotiv’in sağladığı hizmetlerden kaynaklanan çevresel etkisi değerlendirilmekte ve titizlikle yönetilmektedir. Doğuş Otomotiv her yıl düzenli olarak bu kapsamdaki verilerini Sürdürülebilirlik Raporuyla kamuoyuyla paylaşmakta, hedefler belirlemekte ve çevresel etkisini azaltmayı taahhüt etmektedir.