Lojistik

Lojistik Operasyonların Çevresel Etkisi Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv’in ana faaliyet alanı distribütörlüktür. Lojistik faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonlarımızı azaltmak, çevreye olan olumsuz etkimizi azaltmak amacıyla yedek parça dağıtımından, lojistik kafes ihracatına, araç dağıtımlarından ithalat lojistiğine kadar pek çok operasyon alanında yıl içinde çeşitli iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Doğuş Otomotiv faaliyetlerinin çevresel yaşam döngüsü içinde diğer alanlarda olduğu gibi lojistik operasyonlarında da çevresel etkisini azaltmayı taahhüt etmektedir.