Çevresel Sorumluluk Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv Çevresel Sorumluluk Politikası

Doğuş Otomotiv, çevre politikasını Su, Atık, Enerji, Lojistik ve Çevre Dostu Ürünler olmak üzere beş ana başlık altında toplamıştır. Doğuş Otomotiv,

  • Yönetim ve operasyon kararlarında çevresel etkilerini göz önünde bulundurur; operasyonlarından kaynaklanan doğrudan ve dolaylı çevresel etkileri değerlendirir ve bu etkileri azaltmayı taahhüt eder.

  • Yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde, doğayı koruma ve kaynakları kullanma konusunda topluma karşı sorumludur.

  • Çevreyle ilgili aynı bilinç düzeyini çalışanlarında, çalışanlarının ailelerinde ve işbirliği yaptığı şirketlerde de yaratmak için çalışır.

  • Çevresel etkilerini ölçmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli sistemleri kurmayı hedefler.

  • Distribütörlüğünü yaptığı markaların yüksek standartlardaki çevre dostu ürünlerinin daha iyi tanıtılması, anlaşılması ve satışı için değer zinciri içinde işbirlikleri yapar ve farkındalık sağlar.

  • Çevre politikasını düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gerekli görülen durumlarda bu politikaya bağlı yeni amaç ve hedefler ortaya koymayı taahhüt eder.

Doğuş Otomotiv 2010 yılında belirlediği çevresel sorumluluk politikası doğrultusunda aşağıdaki öncelikli odak alanlar doğrultusunda hedefler belirlemiş ve performanslarını izleyerek iyileştirme çalışmalarını yürütmüştür.

 

Doğuş Otomotiv, çevresel sorumluluk politikası ve bu politikaya bağlı hedefleri Yönetim Kurulu’na bağlı Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından izlenmekte ve yönetilmektedir.

Doğuş Otomotiv, otomotiv sektörünün satış ve servis segmentinde faaliyet gösteren bir şirkettir. Bu doğrultuda Sürdürülebilirlik alanında dünyada ve Türkiye’de ilk kez öncelikli odak alan çalışması yaparak, küresel standartları kullanarak Sürdürülebilirlik raporu yayınlayan şirkettir. Bu nedenle sektörümüze özgü çevresel öncelikleri belirlemek, bu konuda rol model olmak, sürdürülebilirliğe doğru sektörümüzün stratejik adımlarını tespit etmek de Doğuş Otomotiv olarak gerçekleştirdiğimiz ilkler arasında yer almıştır.

Şirketimizin iş yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri beş ana başlık altında toplanmıştır:

 

Doğuş Otomotiv yaşam döngüsünü tümüyle çevre yönetim sistemlerine entegre etmiş ve yaşam döngüsü analizi yaparak tüm çevresel etki değerlendirmeleri yapılmış çevre dostu ürünlerin ithalatını gerçekleştirmekte, satış ve servis hizmetlerini de OEM’ler tarafından titizlikle denetlenen süreçler doğrultusunda vermektedir.

Her yıl geliştirdiğimiz çevre yönetim sistemimizle birlikte Şirketimizin yanı sıra değer zincirimizde yer alan İştiraklerimizin, Yetkili Satıcı ve Servislerimizin ve sorumluluğunu üstlendiğimiz tedarikçilerimizin de çevresel sorumluluk bilincini arttırmak için çalışıyoruz.

Doğuş Otomotiv’de çevre politikası ve bağlı konular Çevre Uzmanımız tarafından izlenmekte ve Sürdürülebilirlik Konseyi ile koordineli olarak veri toplama, iyileştirme ve planlama çalışmaları yürütülmektedir.

Gerek markalarımızın çevresel sorumluluk çalışmaları, gerekse Yetkili Satıcı ve Servislerimizde yaratmaya çalıştığımız çevre bilinciyle çevresel etkimizi minimuma indirmek için yürüttüğümüz çalışmalarımızı her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz.